iArtos Header
Piggy Bank icon

20% oszczędności w porównaniu z poprzednią infrastrukturą

Arrow icon

Znacznie mniejsze opóźnienie niezależnie od lokalizacji centrum danych

padlock icon

Najwyższe standardy ochrony danych gwarantujące pełną zgodność z przepisami europejskimi i krajowymi

W skrócie

Nowoczesne rozwiązanie e-zdrowia umożliwiające poprawę opieki nad pacjentami kardiologicznymi przy użyciu aplikacji

W 2019 r. kardiolodzy - prof. dr med. Alexander Leber i dr med. Georges von Degenfeld oraz przedsiębiorca z sektora e-zdrowia - Patrick Palacin założyli cyfrowe centrum kardiologiczne iATROS, aby umożliwić pacjentom kardiologicznym optymalną opiekę medyczną w dowolnym miejscu i czasie oraz wyeliminować maksimum wątpliwości dotyczących leczenia choroby. Wraz z doświadczonymi lekarzami i ekspertami w dziedzinie zdrowia, firma nadzoruje osoby z chorobami układu krążenia, takimi jak migotanie przedsionków, nadciśnienie, choroba wieńcowa i niewydolność serca.

Za pomocą czujników - które mogą być umieszczone w smartwatchu pacjenta - parametry życiowe, takie jak ciśnienie, tętno i puls, są regularnie mierzone i automatycznie przesyłane do aplikacji iATROS. Dzięki wspieranej przez AI analizie, iATROS może wykryć nieprawidłowości lub anomalie na wczesnym etapie i szybko zapewnić leczenie zgodne z zaleceniami. W przypadku gdy pacjenci mają jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, mogą w dowolnym momencie umówić się na teleporadę z lekarzem współpracującym z iATROS. Ponadto, aplikacja (jako certyfikowany produkt medyczny), zapewnia pacjentom indywidualne cyfrowe programy zdrowotne z coachingiem sportowym i żywieniowym, cyfrowymi planami terapii i przypomnieniami o zażywaniu leków. Programy zdrowotne wspierają pacjentów w samodzielnym zapobieganiu poważnym incydentom, zapewniają bezpieczeństwo i poprawiają jakość życia.

iATROS współpracuje z zespołem doświadczonych kardiologów, specjalistami w dziedzinie telemedycyny oraz innymi ekspertami z doświadczeniem medycznym. Wykorzystuje przy tym rozwiązania open source do utrzymania swojej infrastruktury IT. System centralnego back-endu opiera się na specjalnie opracowanych mikrousługach, systemach baz danych oraz sztucznej inteligencji. Za pomocą interfejsu aplikacji iATROS pacjenci mogą mierzyć parametry życiowe, śledzić swoje wyniki sportowe lub monitorować przyjmowanie leków. Rozwiązanie jest hostowane w chmurze.

Dzięki partnerstwu z klinikami, ekspertami farmaceutycznymi i zakładami ubezpieczeń zdrowotnych około 120 000 pacjentów ma obecnie dostęp do cyfrowego centrum kardiologicznego iATROS, które zarejestrowało i przeanalizowało łącznie ponad 10 milionów danych, aby zapewnić pacjentom szybszą diagnozę oraz ukierunkowane zarządzanie leczeniem.

Wyzwanie

Wydajna infrastruktura zapewniająca najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych

Firma, która od początku stawiała na rozwiązania open source i technologie dostosowane do potrzeb klienta, początkowo korzystała z platformy chmurowej amerykańskiego hiperskalera. Szybko jednak okazało się, że dostawca nie jest w stanie kompleksowo spełnić wysokich wymagań iATROS w wielu aspektach. Pod znakiem zapytania pozostawała na przykład kwestia zgodności użytej infrastruktury z RODO oraz z rozporządzeniem o cyfrowych aplikacjach medycznych (DiGAV). Urządzenia medyczne podlegają szczególnie wysokim wymogom w zakresie ochrony danych pacjentów i iATROS musi mieć zawsze pełne zaufanie w tym zakresie. Szczególnie w początkowej fazie rozwoju produktu e-zdrowie młode firmy potrzebują wiarygodnego partnera, który pomoże im zbudować odpowiedni, bezpieczny i zgodny z przepisami back-end, gwarantujący wydajność niezbędną do zaspokojenia szybko rosnącego popytu.

Ponadto iATROS gwarantuje, że wszystkie dane - zwłaszcza wrażliwe dane osobowe - są przechowywane wyłącznie w prywatnej infrastrukturze w Unii Europejskiej. W ten sposób skutecznie zapobiega dostępowi nieupoważnionych osób trzecich.

Poziom wsparcia poprzedniego dostawcy chmury oraz relacja ceny do wydajności również nie spełniły oczekiwań zespołu iATROS. Dlatego firma podjęła decyzję o wybraniu alternatywnego dostawcy, który spełni te kryteria, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i odporność dzięki tworzeniu kopii lustrzanych w centrum danych znajdującym się w innej strefie geograficznej.

Rozwiązanie

Bezpieczna prywatna sieć w chmurze publicznej

Firma iATROS wybrała infrastrukturę i usługi chmurowe od OVHcloud, które spełniają jej wysokie wymagania. Zyskała w ten sposób wiarygodnego partnera, który jako dostawca europejski spełnia wymogi dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa obowiązujące w Europie i obsługuje kilka centrów danych w UE w ramach własnej sieci.

Cyfrowe centrum kardiologiczne korzysta z oferty Public Cloud od OVHcloud w połączeniu z innymi rozwiązaniami i usługami wiodącego europejskiego dostawcy chmury. iATROS zbudował własną prywatną sieć na bazie infrastruktury chmurowej OVHcloud, składającą się z dwóch klastrów wykonujących różne zadania i hostowanych w oddalonych geograficznie centrach danych. Certyfikaty, takie jak ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701 zapewniają bezpieczeństwo informacji, a systemy zarządzania ochroną danych pozwalają monitorować ryzyko, słabe punkty i zapewniają ciągłość działania. OVHcloud spełnia wszystkie wymogi dotyczące zgodności z przepisami oraz i bezpiecznego przechowywanie danych medycznych. Sieć prywatna w chmurze publicznej jest oparta na technologii vRack opracowanej przez OVHcloud. Technologia ta może być wykorzystana do rozszerzenia sieci prywatnej pomiędzy różnymi centrami danych. Dzięki temu serwery hostowane w centrach danych zlokalizowanych w różnych miejscach mogą komunikować się ze sobą za pomocą odizolowanego, prywatnego kanału.

iAtros diagram

Główny klaster zawiera różne komponenty produktu, udostępniane jako mikrousługi w oparciu o Docker. Klaster ten obejmuje serwery baz danych, które są również dostarczane jako obrazy Docker i wykorzystują partycję na przestrzeni dyskowej Cinder do przechowywania katalogu danych. Cały ruch pomiędzy poszczególnymi usługami i instancjami bazy odbywa się w ramach tego klastra serwerów. Ponadto niektóre z wykorzystywanych usług, takie jak Machine Learning as a Service, udostępniają REST API lub interfejs WebSocket, które mogą być kontrolowane z zewnątrz za pomocą Terra Load Balancer. Działa to jak brama między adresami publicznymi a siecią prywatną. Połączenie SSL jest kończone bezpośrednio na serwerze aplikacji.

Drugi klaster - geograficznie oddzielony - zawiera dodatkowe narzędzia, takie jak Sentry i Matomo, które monitorują wydajność i dostępność poszczególnych usług w głównym klastrze. W celu zapewnienia wysokiej dostępności infrastruktury, każdy klaster jest replikowany w centrum danych drugiego. Dzięki temu, w przypadku awarii w którejkolwiek z lokalizacji, możliwa jest szybka reakcja. W takiej sytuacji centrum danych, w którym nie wystąpiła awaria, przejmuje hosting obu klastrów. Potrzebna jest jedynie korekta wpisu w DNS.

iATROS korzysta również z usług Block Storage i Object Storage od OVHcloud, które są przeznaczone do profesjonalnych zastosowań i gwarantują pełną odwracalność. Jeśli wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej wzrosną, podczas operacji można również dodać dyski twarde do block storage, co zwiększy pojemność w ramach klastra. W przypadku object storage dane są replikowane w klastrach, mamy zatem do czynienia z potrójną replikacją na różnych serwerach i dyskach twardych. Object storage zintegrujesz z aplikacją za pomocą API i w ten sposób zwiększysz automatyzację. Integracja ta jest uproszczona dzięki bibliotekom OpenStack Swift i S3.

OVHcloud udzieliła nam dużego wsparcia w procesie konfiguracji naszego rozwiązania zgodnie z RODO oraz w rozwiązywaniu problemów z wydajnością, zwłaszcza w początkowej fazie. Wdrożenie okazało się dla nas znacznie łatwiejsze niż dotychczas.
Patrick Palacin, założyciel i CDO w iATROS

Budując infrastrukturę iATROS, firma skorzystała z nowszych wersji Kubernetesa w OVHcloud, a także stosunkowo prostego połączenia z usługami Databank. Wdrożenie przebiegło w wyjątkowo prosty sposób. Kolejnym plusem przy konfigurowaniu rozwiązania było to, że kilka ustawień już od samego początku zostało zaprojektowanych z myślą o maksymalnej ochronie – i dlatego rozwiązanie to idealnie sprawdza się w przypadku hostingu danych dotyczących zdrowia.

Korzyści

Bezpieczeństwo, wysoka dostępność i przystępność cenowa

Migracja od amerykańskiego hiperskalera do OVHcloud szybko przyniosła pozytywne efekty. Dzięki wykorzystaniu produktów i usług dostawcy rozwiązań cloud, zapotrzebowanie na zasoby w firmie iATROS zmniejszyło się o około 20%. Udało się także uzyskać równie wysoki poziom oszczędności w porównaniu z poprzednio używaną infrastrukturą. Ponadto osiągnięta została bardzo wysoka wydajność. Znacznie skrócił się również czas odpowiedzi, niezależnie od odległości między użytkownikiem a lokalizacją centrum danych.

Użytkownicy mogą być pewni, że ich dane - zwłaszcza szczególnie wrażliwe dane dotyczące zdrowia - są zawsze kompleksowo chronione w chmurze zgodnie z najwyższymi standardami. OVHcloud, jako europejski dostawca, przywiązuje dużą wagę do ochrony danych użytkowników i gwarantuje, że informacje są przetwarzane zgodnie ze standardami DSGVO i DiGAV, które wykluczają nieupoważniony dostęp stron trzecich. Wszystkie dane pacjentów są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Konfiguracja infrastruktury z dwoma klastrami serwerów w geograficznie oddzielonych centrach danych oraz replikacja klastrów zapewnia maksymalną dostępność.

Profesjonalne wsparcie ze strony dostawcy jest również wielką zaletą dla iATROS. Zespół iATROS przekonał się o tym, kiedy po migracji do nowych prywatnych load balancerów i technologii vRack pojawiły się drobne problemy techniczne. OVHcloud udzieliła wówczas szybkiej i skutecznej pomocy.

OVHcloud zapewnia nam doskonałe wsparcie. Dotyczyło to zarówno przełączenia, jak i bieżącej obsługi naszej infrastruktury w chmurze. Mimo że jesteśmy małą firmą, OVHcloud traktuje wszystkie nasze potrzeby bardzo poważnie, oferując nam niemal natychmiastowe rozwiązania, gdy tylko ich potrzebujemy.
Patrick Palacin, założyciel i CDO w iATROS