cold storage hero

Długoterminowa, zrównoważona i bezpieczna przestrzeń dyskowa do archiwizacji danych

Archiwizuj długoterminowo dane w bezpiecznej i niezawodnej przestrzeni, a następnie pobieraj je w zależności od bieżących potrzeb. Możesz archiwizować dane bez limitów objętościowych - do kilku petabajtów danych. Skorzystaj z najbardziej ekonomicznego na rynku rozwiązania do archiwizacji danych.

Cold Archive bazuje na taśmach magnetycznych przechowywanych w wysoko odpornej architekturze wielu centrów danych. Zachowaj kontrolę nad danymi, archiwizując je na zaufanej platformie, która gwarantuje ich poufność.

Padlock Created with Sketch.

Odporność i bezpieczeństwo

Twoje dane są chronione za pomocą erasure coding 8+4. Są one rozproszone w redundantnej architekturze zlokalizowanej w czterech należących do nas centrach danych we Francji. Centra danych znajdują się w odległości co najmniej 100 kilometrów od siebie. Dzięki temu dostępność Twojego archiwum jest gwarantowana w przypadku incydentu lub przestoju, a nawet utraty centrum danych oraz przepustowości w jednym z 3 centrów.

Zintegrowane zarządzanie przez OVHcloud

Dane zarchiwizujesz za pomocą kilku kliknięć poprzez przeniesienie ich z kontenera Object Storage na infrastrukturę taśm IBM Enterprise 3592. Do ich orkiestracji służy Miria d'Atempo. Dzięki tej usłudze nie musisz już zajmować się administrowaniem ani utrzymaniem infrastruktury.

Icons/concept/wallet Created with Sketch.

Przystępne i przejrzyste ceny

Model rozliczenia jest przewidywalny: z góry wiesz, jaka będzie opłata za cały miesiąc. Dzięki archiwizacji danych w OVHcloud korzystasz z najlepszych cen na rynku.

Przykłady zastosowania

Długoterminowe przechowywanie danych

W niektórych dziedzinach, takich jak służba zdrowia, bankowość czy sektor publiczny, określone reguły lub przepisy narzucają konieczność przechowywania danych przez bardzo długi czas (kilka lub kilkadziesiąt lat). Cold Archive służy do archiwizacji ogromnych zbiorów danych, które nie są przeznaczone do częstego wykorzystywania (maksimum 1 lub 2 w roku).

Strategia wysokiej odporności

Aby zagwarantować optymalną ochronę danych zastosuj strategię tworzenia kopii zapasowych 3-2-1, czyli: kilka identycznych kopii zapasowych na różnych nośnikach, z których przynajmniej jedna jest przechowywana w odrębnym obiekcie. Cold Archive umożliwia implementację kopii zapasowej poza danym obiektu i offline, co sprawia, że staje się ona poza zasięgiem cyberataków.

Trwały nośnik danych

Trwałość taśm magnetycznych wynosi kilkadziesiąt lat (w przeciwieństwie do nowoczesnych dysków, których średni czas życia wynosi około 5 lat). Poza fazą odczytu i zapisu, nośniki taśmowe nie zużywają prądu. Pozwala to na uzyskanie ponad 95% oszczędności energii w porównaniu z macierzą dyskową.

Wdrożenie

1

Utwórz standardowy kontener Object Storage na punkcie końcowym S3 i prześlij do niego dane (repozytorium danych) z interfejsów API S3.

2

Zarchiwizuj dane z kontenera w bibliotekach taśm magnetycznych. Zarządzaj cyklem życia Twoich archiwów za pośrednictwem API S3: archiwizuj, przywracaj, usuwaj.

3

Codziennie monitoruj archiwa za pośrednictwem API S3: wyświetlaj archiwa, treści i statusy.

Dokumentacja i przewodniki

Rozpocznij

Potrzebujesz pomocy na starcie? Dowiedz się, jak skorzystać z rozwiązania Cold Archive w ramach Twojego projektu Public Cloud.

Korzystaj z API S3

Dowiedz się, jak wykorzystywać API S3 do archiwizacji i przywracania danych w Cold Archive.

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Skalowalność

Nie musisz inwestować w przestrzeń dyskową: archiwizuj wszystkie rodzaje plików za pomocą Cold Archive.

Niezmienność

Kiedy zarchiwizujesz kontener, nie będziesz już mógł zmodyfikować danych ani metadanych. Przechowywane informacje są zatem chronione.

Duża przestrzeń do archiwizacji

Możesz zarchiwizować 100 kontenerów na projekt, każdy o pojemności do 100 TB.

Szyfrowanie danych

Twoje dane są zabezpieczone za pomocą zaszyfrowanego zapisu Object Storage. Oznacza to, że są one szyfrowane podczas archiwizowania na taśmach magnetycznych.

Duże archiwa

Przechowuj duże pliki, pliki o zmiennym rozmiarze lub małe obiekty.

Suma kontrolna (checksum)

Podpis Blake3 jest automatycznie włączany do metadanych obiektów w celu zapewnienia integralności przesłanego obiektu.

Generowanie poświadczeń S3

Wygeneruj poświadczenia dla API S3. Następnie zmodyfikuj punkty końcowe w aplikacji za pomocą poświadczeń, aby korzystać z kompatybilności.

Tagi

Dodaj tagi do Twoich obiektów lub kontenerów, aby podzielić przestrzeń dyskową według kategorii. Do każdego z tych tagów przypisana jest para klucz-wartość.

Cennik Public Cloud

Płatności za Cold Archive

Archiwizacja i object storage są płatne za gigabajt za godzinę. Podana cena to kwota za pełny miesiąc przechowywania obiektów. Ruch wychodzący dla obiektów jest również fakturowany za każdy 1 GB. Przywrócenie danych jest płatne za każdy przywrócony terabajt. Archiwizacja kontenera wiąże się z zawarciem umowy terminowej na 6 miesięcy.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Co to jest archiwizacja danych?

Dane cyfrowe, podobnie jak dokumenty papierowe, wymagają przechowywania. Niektóre z nich nie muszą być jednak dostępne przez cały czas. Można je zatem zarchiwizować. Archiwizacja realizowana jest przy użyciu trwałych nośników.

Czym się różni usługa Cloud Archive od Cold Archive?

Cold Archive służy do długoterminowej archiwizacji (kilka lub nawet kilkadziesiąt lat) i opiera się na architekturze taśm magnetycznych. Przywracanie danych następuje raz lub 2 razy w roku. Rozwiązanie Cloud Archive pozwala natomiast na średnioterminowe przechowywanie danych. Dostęp do danych możliwy jest raz w miesiącu. Ten rodzaj usługi jest przydatny na przykład w przypadku przechowywania kopii zapasowych.

Czym się różni Cold Archive od Object Storage?

W przypadku Cold Archive należy utworzyć kontener Object Storage na dedykowanym punkcie końcowym S3, a następnie zarchiwizować dane na taśmach. W razie potrzeby można je przywrócić. Celem jest archiwizacja „zimnych danych”.

Gama Object Storage opiera się na nieustrukturyzowanej przestrzeni dyskowej do przechowywania danych. Umożliwia ona regularny dostęp do danych użytkownikom lub aplikacjom. Rozwiązanie służy do przechowywania „gorących danych”.

Jak szybko przywrócone zostaną moje dane?

Czas przywrócenia danych zależy od ich objętości. Przywrócenie kilkuset terabajtów zajmuje średnio 48 godziny. W przypadku objętości od kilku megabajtów do jednego terabajta czas przywrócenia danych może wahać się od kilku minut do kilku godzin.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Cold Archive?

Gwarantowana dostępność miesięczna dla usługi Cloud Archive wynosi 99,90%, natomiast wskaźnik odporności danych wynosi 99,99%.

Co to jest cold storage?

Cold storage to przechowywanie danych, do których nie potrzebujesz regularnego dostępu. Często są to dane archiwalne, np. stare umowy, faktury, etc., które firma ma obowiązek przechowywać. Dzięki temu rozwiązaniu korzystasz z długoterminowej usługi gwarantującej integralność danych.

Gdzie przechowywane są „zimne dane”?

Zimne dane są przechowywane na taśmach magnetycznych. Technologia ta jest specjalnie dostosowana do długoterminowego przechowywania danych. Ma tę zaletę, że zużywa mało energii, dzięki czemu jest bardziej ekonomiczna niż tradycyjne metody przechowywania. Usługa Cold Archive posiada również funkcje ułatwiające archiwizację, a ponadto zapewnia odporność i bezpieczeństwo danych, które są użytkownikowi stale potrzebne.

Czym różnią się „gorące dane” od „zimnych danych”?

Nie wszystkie dane mają takie samo znaczenie i poziom użyteczności. Wyróżniamy dwa ich główne rodzaje: dane gorące i zimne.

Dane gorące to takie, które są często używane, np. informacje dotyczące klientów czy dokumenty przetwarzane codziennie przez pracowników.

Natomiast zimne dane to dane, z których się rzadko korzysta. Czasami są one przechowywane tylko i wyłącznie ze względu na wymogi prawne, bez innych korzyści dla przedsiębiorstwa. Przykładem zimnych danych są stare dane finansowe lub umowy.