Managed Kubernetes Service

Kubernetes managed

Bezpłatny Kubernetes® do orkiestracji Twoich kontenerów

Kubernetes jest to platforma do orkiestracji zarządzania kontenerami. Ułatwia rozwijanie aplikacji oraz zapewnia ich odporność i skalowalność przy zastosowaniu rozwiązań hybrydowych oraz multicloud.

Zarządzana usługa Kubernetes® działa w oparciu o instancje Public Cloud od OVH. Dzięki mechanizmowi równoważenia ruchu oraz dodatkowym dyskom możesz hostować wymagające aplikacje i zapewnić im całkowitą odwracalność na przyszłość.

Wewnętrzne elementy usługi są wdrażane, hostowane, monitorowane, utrzymywane i aktualizowane bezpłatnie przez nasze zespoły. Możesz skoncentrować się na Twojej głównej działalności (kontenery i usługi), korzystając ze standardowych narzędzi ekosystemu Kubernetes®.

Zintegrowane zarządzanie przez OVH

OVH rozwija, hostuje i utrzymuje wszystkie komponenty niezbędne do działania systemu Kubernetes®. W zakres tych działań wchodzą również aktualizacje pozwalające usunąć błędy i zapewnić bezpieczeństwo oraz utrzymanie komponentów niezbędnych dla Twoich węzłów. Po pobraniu pliku „kubeconfig” możesz korzystać ze wszystkich funkcji certyfikowanej usługi Kubernetes i skupić się wyłącznie na Twoim projekcie. Nad elementami oprogramowania i sprzętu czuwa zespół OVH. We wszystkich rozwiązaniach OVH stosujemy także ochronę Anty-DDoS.

Skalowalność i wysoka dostępność

W bardzo prosty sposób, za pomocą kilku wierszy kodu, udostępnisz usługi w kilku węzłach roboczych. Kubernetes uruchamia za Ciebie kontenery i konfiguruje load balancer. Możesz określić parametry zdrowia dla każdej usługi. Kubernetes uruchomi ponownie pody i kontenery, które nie spełniłyby tych warunków. Twoje węzły korzystają również z monitoringu OVH. Szybko możesz dodać nowe zasoby obliczeniowe, dzięki czemu zyskasz wszystkie zalety wysokiej dostępności chmury w modelu Infrastructure as a Service (IaaS) od OVH.

Certyfikowana architektura zarządzana przez OVH

Certified Kubernetes

 

Odwracalność, multicloud i chmura hybrydowa

Dzięki programowi zgodności CNCF wielu producentów oraz firm z branży chmurowej gwarantuje całkowitą odwracalność danych. Kubernetes® stał się standardem dla projektów multicloud (różni dostawcy chmury lub centra danych) oraz projektów hybrydowych (rozproszonych pomiędzy lokalizacją on-premises i w chmurze). Ta sama konfiguracja może zostać w chwili przeniesiona od jednego dostawcy do innego.

 

Architecture Kubernetes

Skup się na tworzeniu warstwy oprogramowania w kontenerach

Hostujemy i utrzymujemy komponenty Kubernetesa, a także system operacyjny i wspólne komponenty (docker runtime…) Twoich węzłów roboczych.

Zastosowanie

1

Uruchom Twój klaster Kubernetes.

2

Dodaj węzły bazujące na instancjach.

3

Połącz się z Kubernetesem i rozpocznij wdrażanie kontenerów.

Gotowy na chmurę?

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług.

Więcej szczegółów

Trwałe wolumeny

Możesz dodawać trwałe wolumeny do Twoich węzłów roboczych. Działają one w oparciu o dodatkowe dyski o wybranej przez Ciebie pojemności i typie (standardowy lub wysoka wydajność, z rozliczeniem za gigabajt). Jest to gwarancja trwałości danych Twoich aplikacji stateful.

Load Balancer i automatyczne skalowanie podów

Usługa Kubernetes®, a następnie węzły robocze są dostarczane w ciągu kilku minut. W kolejnym kroku, w ciągu kilku sekund, scheduler udostępnia nowe usługi lub replikuje je na Twoich węzłach. Integracja Load Balancera od OVHcloud zapewni wydajne rozproszenie ruchu na wielu węzłach. Możesz określić limity zasobów CPU/RAM, parametry zdrowia oraz automatycznie skalować pody.

Prosty interfejs

W Panelu klienta możesz konfigurować węzły, dodawać je lub usuwać. Możesz również łatwo zainstalować Kubernetes® Dashboard.

Role Based Access Control

Funkcja kontroli dostępu oparta na rolach umożliwia wdrażanie usług z uwzględnieniem różnych poziomów dostępu.

Różne wersje i aktualizacja

Możesz wybrać jedną z trzech (3) najnowszych wersji usługi Kubernetes® podczas tworzenia klastra. Kolejne wersje będziemy proponować w kolejnym kwartale po ich dacie wydania.

Węzły automatycznego skalowania (w 2019 r.)

Dodawaj dynamicznie zasoby obliczeniowe do Twojego klastra w zależności od potrzeb wszystkich węzłów.

Integracja z vRack (w 2019 r.)

Możesz udostępnić Twój klaster i powiązane z nim usługi w sieci publicznej lub tylko w sieci prywatnej OVH.

Architektura mikrousług oraz zadań rozproszonych

Szybkość reakcji i niski narzut Kubernetesa® pozwalają na redukcję infrastruktury bazowej dla mikrousług. Kubernetes®, współpracujący z historycznymi aplikacjami (obsługa obciążeń stateful dzięki trwałym wolumenom), rozdzieli Twoje zadania w inteligentny sposób zgodnie z zaplanowanym użyciem pamięci RAM i CPU. Możesz także ustawić efektywne progi, które spowodują ich usunięcie i uruchomią nowe automatyczne planowanie. Łącz zasoby IaaS w rozliczeniu miesięcznym i godzinowym, aby zoptymalizować koszty.

Aktualizacje wersji realizowane w sposób przejrzysty i pod kontrolą

Dzięki różnym poziomom abstrakcji oferowanym przez Kubernetesa® aktualizacja warstw aplikacyjnych jest uproszczona. Wybierz podejście „rolling upgrade” i przeprowadź przejrzyste aktualizacje wersji dla Twoich użytkowników końcowych. Nasz zespół stosuje to podejście podczas aktualizacji komponentów w klastrach Kubernetes® w przypadku potrzeby poprawy drobnych błędów i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Uproszczone wdrożenie od projektu do produkcji

Większość aplikacji open source oraz aplikacji komercyjnych jest dzisiaj udostępniana w formacie kontenera Docker lub Helm chart. Można je zainstalować jednym wierszem poleceń w Twojej usłudze Kubernetes®. Kubernetes® rozdziela w sposób inteligentny kontenery i usługi na kilka węzłów. Jeśli chcesz oddzielić środowisko deweloperskie, preprodukcję i produkcję, przenieś plik konfiguracyjny z jednego klastra do innego. Dzięki składni deklaratywnej możesz opisać oczekiwany przez Ciebie stan.

tarif public cloud

Płatności za usługę Managed Kubernetes

Zarządzana usługa Kubernetes® jest bezpłatna. Usługa obejmuje wdrożenie, hosting oraz aktualizacje wszystkich głównych komponentów klastra (master nodes), a także utrzymywanie Twoich węzłów (system operacyjny i komponenty Kubernetes węzłów roboczych). Płacisz tylko za zasoby obliczeniowe i przestrzeń dyskową, na której hostowane są Twoje kontenery i ich trwałe dane. Obowiązuje standardowy cennik usług Public Cloud. Transfer zawarty w cenie.

Dostępna również na serwerach dedykowanych OVH

Plateform 9

 

 

 

 

OVH współpracuje z Platform9, aby dostarczać rozwiązanie Kubernetes na fizycznych serwerach.

Z myślą o klientach, którzy chcą korzystać z orkiestracji Kubernetesa na serwerach dedykowanych OVH podjęło współpracę z Platform9.

Użytkownicy preferujący silną izolację sprzętową lub integrację ze swoim firmowym systemem IT mogą wdrożyć dedykowaną usługę Kubernetes zarządzaną przez Platform9 na wszystkich serwerach dedykowanych OVH po zamówieniu subskrypcji u naszego partnera. Platform9 to uznana firma amerykańska specjalizująca się w automatycznych wdrożeniach rozwiązań, takich jak Kubernetes. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

OVH jest jedynym dostawcą oferującym szeroki wybór wdrożeń Kubernetesa we wszystkich usługach łączących rozwiązania Public Cloud (OpenStack), Hosted Private Cloud (VMware) i serwery dedykowane.