Load Balancer for Managed Kubernetes Service

Load Balancer OVHcloud

Zarządzaj zmiennymi obciążeniami Twojej skonteneryzowanej aplikacji

Tylko dla użytkowników Managed Kubernetes Service.

Projekty szybko się rozwijają, a aplikacja musi być w stanie obsłużyć wzrosty ruchu. Niezwykle ważne jest zapewnienie ciągłości jej działania oraz zagwarantowanie niezmiennie wysokiego poziomu usługi. Dlatego właśnie aplikacje cloud bazują zazwyczaj na rozproszonych architekturach. Są one solidniejsze i pozwalają szybko zwiększać obciążenia. Load Balancer w sposób automatyczny i bezpieczny równoważy obciążenie aplikacji na wielu węzłach w czasie rzeczywistym.

Dostępność: 99,99%

Load Balancer został zaprojektowany w oparciu o rozproszoną architekturę, aby zapewnić wysoki poziom dostępności i odporności usług.

Automatyczne zarządzanie węzłami

Gdy jeden z węzłów przestaje działać prawidłowo, zostaje on automatycznie usuwany z listy węzłów przeznaczonych do rozdzielenia. Ułatwia to zarządzanie pracami konserwacyjnymi i wyłączeniami.

Bezpośrednia integracja z Kubernetesem

Load Balancer posiada interfejs kompatybilny z Kubernetesem. Dzięki temu zarządzasz Load Balancerem przy użyciu standardowych narzędzi.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Przykłady zastosowania

Aplikacja internetowa generująca duży ruch

Twoja aplikacja generuje duży ruch, a liczba odwiedzających stale rośnie? Rozwiązanie Load Balancer pozwoli Ci spokojnie zarządzać wzrostem obciążenia. Wystarczy dodać nowe węzły do konfiguracji.

Działalność o zmiennym obciążeniu lub działalność sezonowa

Ruch na portalach informacyjnych lub w sklepach internetowych może zmieniać się dynamicznie w bardzo krótkim czasie. Load Balancer równoważy obciążenie i dopasowuje je do wzrostu lub spadku ruchu.

Aktualizacja aplikacji bez przerw w ciągłości usługi

Mechanizm rolling upgrade umożliwia ciągłą aktualizację węzłów aplikacji dzięki wysokiej reaktywności usługi Load Balancer. Usuwanie i dodawanie węzłów jest realizowane automatycznie.

Specyfikacja

 Oferta Load Balancer stale się rozwija. Aktualnie parametry usługi są następujące:

TCP 10 000 połączeń
HTTP 2000 zapytań/sekundę
Przepustowość 200 Mbps

 

Zastosowanie

Kubernetes:

Dodaj Load Balancer

kubectl -f apply load_balancer.yaml

Usuń Load Balancer

kubectl delete service load-balancer

Przewodniki techniczne

Funkcje

Natychmiastowa aktualizacja

Utwórz Load Balancer w czasie krótszym niż jedna minuta i zaktualizuj go niemal natychmiast. Dzięki temu możesz bardzo szybko reagować na wzrosty ruchu.

Protokół proxy

Użycie protokołu proxy na Load Balancerze umożliwia zachowanie pierwotnego adresu nadawcy. Dzięki temu wykonasz najistotniejsze czynności na poziomie węzłów, takie jak filtrowanie adresów IP, generowanie statystyk czy analiza logów.

Filtry adresu IP

Wybierz domyślne filtrowanie dostępów i podaj ograniczoną listę adresów IP, które mogą łączyć się z używanym przez Ciebie rozwiązaniem.

Połączenie z prywatnymi sieciami

Dzięki usłudze vRack, Load Balancer może posłużyć jako brama pomiędzy publicznymi adresami IP a sieciami prywatnymi. Dzięki temu węzły aplikacji pozostaną tylko w sieci prywatnej.

Cennik Public Cloud

Płatności za Load Balancer

Użycie Load Balancera rozliczane jest w trybie za godzinę.

FAQ

Co to jest równoważenie obciążenia w chmurze?

Jest to operacja, dzięki której obciążenie zostaje rozproszone na kilka elementów zdolnych do wykonania danego zadania. W chmurze obciążenie najczęściej rozpraszane jest pomiędzy wiele połączeń sieciowych.

Jak działa load balancer?

Równoważenie obciążenia odbywa się zgodnie z zasadami ustanowionymi przez operatora. Gdy mamy do czynienia z połączeniami sieciowymi, najczęściej stosowane jest równoważenie „równomierne” lub "ważone". W przypadku równoważnia aplikacji można tę operację przeprowadzić na przykład zgodnie z regułami routingu w zależności od dostarczanej treści lub identyfikacji użytkowników.