Intesens
Icon

+100 000

instalacji

Icon

30 000 km

monitorowanych torów

Icon

Skalowalna infrastruktura

chmurowa

W skrócie

Konserwacja sieci kolejowej zawsze wiązała się z koniecznością przeprowadzania inspekcji w terenie. Personel sprawdza między innymi stan napowietrznej sieci jezdnej, aby zapobiec ewentualnym jej przerwaniom (co roku ma miejsce około 400 zerwań sieci trakcyjnej). Praca niezwykle żmudna, wziąwszy pod uwagę rozmiar infrastruktury - około 30 000 kilometrów torów francuskich sieci kolejowych, z czego połowa zasilana jest elektrycznie - oraz niebezpieczna: nie bez powodu ci operujący na wysokościach pracownicy zyskali przydomek „wiewiórek”.

Wyzwanie

Od testów na dworcu w Tuluzie po wyposażenie całej francuskiej sieci kolejowej

 

Aby wspomóc „wiewiórki”, nie narażać użytkowników kolei na opóźnienia spowodowane tego typu awariami, ale również aby ograniczyć finansowe wydatki (koszty naprawy zerwanego przewodu trakcyjnego są wysokie), SNCF, w ramach akcji „open innovation”, postawiła przed sobą w roku 2014 wyzwanie (1) polegające na opracowaniu technicznego mechanizmu wspierającego prace konserwacyjne. Intesens zaproponowała umieszczenie czujników skomunikowanych na obciążnikach przewodów, aby móc śledzić na odległość ich naprężenie za pośrednictwem platformy internetowej gromadzącej dane przekazywane przez urządzenia za pośrednictwem sieci wąskopasmowej Sigfox. Wykryta została nieprawidłowość? Operatorzy otrzymują natychmiastowe powiadomienie. Dzięki temu personel kolei, zamiast przeprowadzać inspekcje torów, może skupić się na wykonywaniu pracy o wyższej wartości dodanej: konserwacji prewencyjnej oraz naprawach. SNCF, której ten koncept bardzo się spodobał, postanowiła wdrożyć mechanizm na dworcu Matabiau w Tuluzie, podejmując partnerską współpracę z Intesens. Dodać należy, iż ta startupowa firma z sukcesem wypróbowała również inne mechanizmy w dziedzinie kolejnictwa, takie jak czujniki temperatury do szyn (w przypadku nagrzania w okresie letnim, metal rozszerza się i konieczne jest ograniczenie szybkości pociągów), czy też czujniki mierzące stopień odkształcenia szyn, co pozwala na ewaluację ciężaru pociągów. Aby zainicjowane wraz z Intesens innowacje nabrały prawdziwej prędkości, SNCF, na początku 2016 r., umieściła nawet jeden ze swoich zespołów we francuskiej IoT Valley (2). Znajduje się tam również siedziba Sigfox, pioniera w dziedzinie sieci łączy wąskopasmowych dla sektora IoT.

„Projekty pilotażowe przeprowadzone w regionie Midi-Pyrénées okazały się owocne - tłumaczy prezes Intesens, Mathieu Sacrispeyre. - Pozwoliły wykazać niezawodność mechanizmów, ale co najważniejsze, stanowiły również dowód na to, że inwestycja SNCF będzie opłacalna. Nasze rozwiązanie pozwala zoptymalizować prace konserwacyjne: technicy wychodzą w teren tylko wtedy, gdy jest to konieczne. A dyspozycyjność monitorowanego sprzętu jest zdecydowanie lepsza.”

Instalacja czujników na 100 000 obciążników sieci trakcyjnej mogłaby tym samym zostać zamortyzowana przez sam fakt zapobieżenia zerwaniom jednej czy dwóch sieci jezdnych. „Dlatego też w 2017 roku zmienimy skalę działań i zwiększymy liczbę czujników wyposażając w nie całą infrastrukturę francuskich sieci kolejowych, co oznacza instalację kilkudziesięciu, a nawet kilkuset aparatów.”

Rozwiązanie

Francja jest zdecydowanym liderem w dziedzinie IoT

 

Intesens zastosowała podobne metody współpracy i doszła do zbliżonych wniosków empirycznych co do znaczenia IoT dla przemysłu, również w odniesieniu do sektora energetycznego. Wraz z francuskim operatorem sieci elektrycznych, RTE, oraz francuskim dostawcą energii, Enedis, podjęła prace związane z prewencją zerwań okablowania oraz nadzorem nad grupami zasilającymi, które gwarantują ciągłość serwisu kolejowego w okresach prac konserwacyjnych. „Mamy szczęście: w dziedzinie Internetu Rzeczy, a w szczególności w Internetu Rzeczy używanego do konserwacji przemysłowej (który stanowić będzie w niedalekiej przyszłości zasadniczą część parku obiektów połączonych na skalę światową), Francja ma zdecydowaną przewagę. Z jednej strony, część technologii jest francuska, jak na przykład Sigfox i LoRa. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa takie jak SNCF czy Enedis bardzo wcześnie opracowały plany działań przygotowujące je do wejścia w erę cyfrową, przeznaczając na te cele wysokie nakłady pieniężne. I wreszcie firmy, z którymi współpracujemy, są inteligentne na tyle, aby zrozumieć, że jeśli rozwiązania opracowane we współpracy z nami zostaną rozpowszechnione w Europie i na świecie, to z pewnością zostaną one utrwalone, będą w sposób ciągły ulepszane, a koszty z nimi związane zmniejszą się.” Swoją drogą Intesens już prowadzi rozmowy z innymi europejskimi przedsiębiorstwami kolejowymi.

Francuski startup, który w 2016 przekroczył milion euro przychodu i zdołał podwoić w ciągu roku personel, na który składało się 20 pracowników, ma w przygotowaniu kolejne projekty. „W przypadku zwrotu z inwestycji, kiedy udowodniono użyteczność mechanizmu, a czujniki skomunikowane umożliwiają, na przykład, spełnienie określonego wymogu prawnego, ich zastosowanie staje się praktycznie nieograniczone. W dziedzinie smart city wyposażamy w ten sposób windy, ruchome schody, pompy wodne... a od niedawna również baterie zapasowe zasilaczy instalowanych w sprzęcie krytycznym.” A dla tych, którzy pozostają sceptycznie nastawieni do inwestycji, która obejmuje zakup i instalację czujników skomunikowanych, Intesens opracowała system finansowania stanowiący póki co rzadkość w dziedzinie IoT: leasing. Innowacja jest rzadko wyłącznie kwestią technologii.

intesens analyse

Korzyści

Skalowalna infrastruktura dzięki Public Cloud od OVHcloud

 

Aby zbierać, przetwarzać i wykorzystywać - w formie alarmów i/lub wykresów - dane przesyłane przez podłączone czujniki zainstalowane w terenie, firma Intesens stworzyła skalowalną infrastrukturę wykorzystującą Public Cloud od OVHcloud. „Od lat korzystamy z serwerów, na których hostowane są aplikacje opracowane specjalnie na potrzeby niektórych klientów. Dodatkowo opracowaliśmy dwa środowiska, dla produkcji oraz przedprodukcji, hostowane w dwóch oddalonych centrach danych. W każdym ze środowisk zastosowaliśmy klasyczną architekturę: load balancing, serwer front-end, serwer back-end oraz serwer bazy danych (PostGreSQL). W przypadku pojawienia się specyficznych potrzeb lub w sytuacji wzrostu obciążenia, dodajemy instancje na żądanie. Aby ulepszyć i zabezpieczyć komunikację pomiędzy tymi poszczególnymi instancjami, wykorzystujemy prywatną sieć vRack. Aktualnie, opracowana przez nas aplikacja internetowa skupia w sobie większość zastosowań. Ale od niedawna jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania naszym API, które pozwala na połączenie danych z systemami informacyjnymi naszych klientów. Dzięki Public Cloud możemy z łatwością dostosować się do tych zmian.”

Dowiedz się więcej o OVHcloud Startup Program.

(1) Intesens facilite le travail des « écureuils » (Intesens ułatwia pracę „wiewiórek”)
(2) La méthode d’Intesens pour innover à grande vitesse avec la SNCF (Sposób firmy Intesens na szybki rozwój innowacji we współpracy z SNCF), Sylvain Arnulf, L’Usine Digitale, 10/05/2016.