Dystrybucje dla serwerów bare metal

Dystrybucje, systemy operacyjne i oprogramowanie dostępne z Twoim serwerem dedykowanym

Wyszukaj zoptymalizowane i kompatybilne z Twoim serwerem wersje w Panelu klienta.*

Systemy operacyjne
 

Linux/Unix
 

 • CentOS 7
 • Rocky Linux 8
 • Rocky Linux 9
 • Alma Linux 8
 • Alma Linux 9
 • Debian 10
 • Debian 11
 • Fedora 36
 • Ubuntu 18.04
 • Ubuntu 20.04
 • Ubuntu 22.04

Windows
 

 • Windows Server 2016 Standard edition
 • Windows Server 2016 Datacenter edition
 • Windows Server 2019 Standard edition
 • Windows Server 2019 Datacenter edition
 • Windows Server 2022 Standard edition
 • Windows Server 2022 Datacenter edition

 

Bazy danych
 

 • Microsoft SQL Server 2014 Standard edition
 • Microsoft SQL Server 2014 Web edition
 • Microsoft SQL Server 2016 Standard edition
 • Microsoft SQL Server 2016 Web edition
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard edition
 • Microsoft SQL Server 2017 Web edition
 • Microsoft SQL Server 2019 Standard edition
 • Microsoft SQL Server 2019 Web edition

 

Interfejs zarządzania
 

 • cPanel CentOS 7
 • cPanel Alma Linux 8
 • Plesk CentOS 7
 • Plesk Alma Linux 8
 • Plesk Debian 10

 

Wirtualizacja
 

 • VMware ESXi 7
 • Windows Hyper-V Server 2016
 • Windows Hyper-V Server 2019
 • Proxmox VE 7


*Kompatybilność jest różna w zależności od wybranego serwera dedykowanego.