Ravensburger - Historie klientów
Skalowalność dostosowana do bieżących potrzeb

Skalowalność
dostosowana do bieżących potrzeb
i przejrzysty cennik

Wdrożenie bez zakłóceń

Prace konserwacyjne
i aktualizacje bez przerw w działaniu usług

Dostępność serwera 24/7

Dostępność serwerów
24/7

W skrócie

Niezawodność i elastyczność zapewniająca optymalne doświadczenia użytkowników

Użytkownicy korzystający z usług renomowanych marek, takich jak Ravensburger, oczekują atrakcyjnej i spójnej prezentacji online, zwłaszcza w przypadku strony WWW i sklepu internetowego. Kluczowym elementem są dla nich pozytywne doświadczenia zakupowe. Ravensburger, jako międzynarodowa grupa zatrudniająca ponad 2100 pracowników na całym świecie, potrzebuje zaufanej infrastruktury chmurowej, dzięki której klienci zyskają dostęp do platformy e-commerce i wirtualnej przestrzeni jej różnych marek.

Do realizacji tego celu niezbędna jest niezawodność i wysoka dostępność. Dotyczy to zwłaszcza okresu poprzedzającego Boże Narodzenie, kiedy nagłe wzrosty ruchu wymagają większej ilości zasobów w chmurze. Aby zagwarantować firmie Ravensburger podstawowe zasoby, takie jak moc obliczeniowa, pamięć RAM i przestrzeń dyskowa, a także dodatkowe wymagane funkcje sieciowe, OVHcloud skonfigurowała Hosted Private Cloud jako „Software-Defined Datacenter” (SDDC). Rezultatem jest wzrost niezawodności, wydajności i szybkości zapewniający elastyczność i skalowalność mocy obliczeniowej. Jednocześnie zmniejszeniu ulega liczba koniecznych do wykonania prac związanych z administrowaniem systemami.

Ravensburger korzysta z rozwiązania Hosted Private Cloud, które gwarantuje mu podstawowe zasoby, takie jak moc obliczeniowa, pamięć RAM i funkcje sieciowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. SDDC zapewnia niezawodność, wydajność, szybkość i skalowalność, a przy tym pozwala zaoszczędzić czas dzięki mniejszemu zakresowi prac związanych z zarządzaniem infrastrukturą. 

Wyzwanie

Elastyczność wdrożeń i skalowalność

Logo w postaci niebieskiego trójkąta kojarzy się klientom z renomowaną marką produkującą puzzle, gry i artykuły hobbystyczne. Ravensburger ugruntował swoją pozycję na rynku europejskim jako mogący pochwalić się długą tradycją dostawca zabawek edukacyjnych.

Platforma e-commerce i wirtualne światy różnych marek Ravensburger uzupełniają aktualnie ofertę firmy dostępną online. Aby zapewnić do niej dostęp użytkownikom z całego świata, konieczne jest zastosowanie niezawodnej infrastruktury cloud.

Należy pamiętać, że charakterystycznym dla branży zabawkarskiej wyzwaniem jest gwałtowny wzrost popytu, zwłaszcza w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebne są wydajne zasoby w chmurze, które zapewnią klientom odpowiednie doświadczenie zakupowe online. Ravensburger szukał rozwiązania w chmurze pozwalającego obsłużyć wzrosty ruchu bez konieczności stałego utrzymywania zwiększonej liczby zasobów, zapewniającego dużą elastyczność i skalowalność, a także przejrzystość cen. Potrzebował jednocześnie szybkiego wdrożenia w szczytowym sezonie sprzedaży.

Środowisko IT dostarczone firmie Ravensburger przez OVHcloud

Rozwiązanie

Rozwiązanie SDDC (Software-Defined Data Center) zapewniające maksymalną wydajność i elastyczność

OVHcloud uruchomiła dla firmy Ravensburger usługę Hosted Private Cloud w formie SDDC. Dostarcza jej podstawowe zasoby, takie jak moc obliczeniowa (CPU), pamięć RAM i prestrzeń dyskową, a także dodatkowe funkcje sieciowe, takie jak routing, Load Balancer i zaporę ogniową.

Łatwo skalowalna chmura i elastyczna umowa to główne argumenty, które skłoniły nas do wyboru Hosted Private Cloud od OVHcloud.

Sascha Spitzl,
Administrator infrastruktury IT i danych
& specjalista ds. bezpieczeństwa w Ravensburger AG

Bazujące na VMware rozwiązanie SDDC, oprócz licencji VMware Enterprise zawiera także NSX, wraz z którym udostępniane są funkcje sieciowe jako usługi wirtualne w sieci Private Cloud. Aby funkcje te nie powodowały nadmiernego zużycia zasobów Private Cloud, są one dostarczane za pośrednictwem klastra o wysokiej dostępności. Seria SDDC, wznowiona w 2020 roku, wykorzystuje skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji. Instancje i obciążenia działają na fizycznych hostach SDDC / Private Cloud. Cała seria Private Cloud vSAN, czyli hosty ze zintegrowanymi dyskami NVMe, jest wyposażona w płyty główne z dwoma procesorami, z których każdy ma dwa procesory Intel® Xeon® Gold.

W każdej sytuacji co najmniej jeden host jest zawsze dostępny jako „pusty” i pełni funkcję węzła, co zapewnia najwyższą dostępność. Na węźle tym nie jest uruchomiony żaden aktywny proces. Jeśli jeden z pozostałych hostów ulegnie awarii, wszystkie procesy można przenieść na host zapasowy. Pozwala to zapobiec opóźnieniu wdrożenia i jednocześnie podjąć kroki niezbędne do przywrócenia działania instancji. Zespół techniczny może dzięki temu wymienić uszkodzoną maszynę w sposób niezauważalny dla użytkowników. Aby uniknąć utraty danych, przestrzeń dyskowa jest wielokrotnie replikowana przez klaster LeClerc.

Aby umożliwić długoterminowy rozwój i skalowalność chmury prywatnej, w dowolnym momencie można dodawać serwery hosty (węzły) przeznaczone do zadań specjalnych (na przykład z większą przestrzenią dyskową) oraz hosty zapasowe potrzebne do przełączania awaryjnego. Pojedyncze hosty mogą być natomiast usuwane po zakończeniu okresowego wzrostu ruchu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego ponoszenia kosztów. Na przykład, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia można dodać hosty, które zagwarantują płynną obsługę wszystkich klientów. Następnie hosty te można usunąć i przywrócić działanie serwerów dostosowane do standardowego obciążenia.

Dzięki hostom służącym do przełączania awaryjnego można również realizować prace konserwacyjne i przeprowadzać aktualizacje bez zakłócania pracy instancji w chmurze. Łatki mogą być wdrażane po kolei, a instancje płynnie przenoszone do już sprawnie działających hostów. OVHcloud składa serwery we własnym zakresie. Dzięki temu oferuje unikalną usługę rozwoju, montażu i utrzymania, a ponadto zapewnia konfigurację dostosowaną do konkretnej aplikacji. Eksploatacja własnych centrów danych w bezpiecznej sieci zapewnia również klientom na całym świecie wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii.

Korzyści

Skalowalna, niezawodna i wydajna usługa Hosted Private Cloud

Dzięki Software-Defined Datacenter Ravensburger może w pełni polegać na swojej infrastrukturze chmurowej i zapewnić klientom na całym świecie najwyższą jakość usługi. Rozwiązanie, wykorzystujące koncepcję zintegrowanych mechanizmów bezpieczeństwa i wysokiej dostępności, pozwala firmie Ravensburger prowadzić prace konserwacyjne i wdrażać aktualizacje bez zaburzania pracy instancji. Hosted Private Cloud może być elastycznie dostosowywany do bieżących wymagań, dzięki czemu możliwe jest proste zarządzanie wzrostami ruchu i optymalne wykorzystanie zasobów, kiedy poziom ruchu jest niski. Rozwiązanie to zostało poddane prawdziwej próbie wiosną 2020 r., kiedy wielu konsumentów zaczęło spędzać więcej czasu w domu z powodu pandemii COVID-19. Odnotowano wówczas w krótkim czasie bardzo duży wzrost liczby odwiedzin na stronie WWW. Dzięki temu, że poszczególne komponenty zostały przeniesione do nowej infrastruktury chmurowej na wczesnym etapie, uzyskaliśmy pierwsze pozytywne doświadczenie, które można teraz wykorzystywać w sytuacjach szczytowego obciążenia.

Ponieważ naszą działalność charakteryzuje sezonowość, niezwykle ważna jest dla nas dostępność i elastyczność zasobów. Skalowalność chmury i elastyczna umowa to główne argumenty, które skłoniły nas do wyboru Hosted Private Cloud od OVHcloud. Dodatkowo przekonała nas możliwość dodania instancji ESX za pomocą kilku kliknięć oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia środowiska o zasoby Public Cloud z wykorzystaniem sieci vRack. Dzięki temu możemy bardzo szybko reagować na zmiany obciążenia.


Sascha Spitzl,
Administrator infrastruktury IT i danych
& specjalista ds. bezpieczeństwa w Ravensburger AG