Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

OVHcloud i ochrona danych osobowych

Powstała w 1999 r., firma OVHcloud jest dzisiaj jednym z głównych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie obecnym w 19 krajach. Naszym priorytetem jest satysfakcja ponad miliona naszych klientów oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Créé en 1999, OVHcloud est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du cloud avec une présence dans 19 pays dans le monde. La satisfaction et la sécurité des données personnelles de nos plus d’un million de clients nous tiennent particulièrement à cœur.

Wybór OVHcloud jako firmy hostującej dane wiąże się dla klienta z decyzją o powierzeniu wrażliwych informacji podmiotowi zewnętrznemu. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie się z tym wiążą, w szczególności w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi. Dlatego też udostępniamy kompendium wiedzy dotyczące ochrony danych osobowych.

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

Istnieje kilka dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych stworzonych na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz lokalnym. Najważniejsze z nich to:

OVHcloud zobowiązuje się stosować do postanowień wymienionych wyżej regulacji, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dzięki zobowiązaniu firmy OVHcloud jej klienci są również w stanie spełnić część wymagań prawnych dotyczących ochrony danych. Wszystkim naszym klientom rekomendujemy dokładanie szczególnej staranności, aby w swoich działaniach zachowywały zgodność z obowiązującym prawem. Należy wziąć pod uwagę również inne uregulowania prawne dotyczące niektórych danych osobowych o specyficznym charakterze. Są to na przykład dane medyczne, wojskowe, etc... Do klienta należy zidentyfikowanie odpowiednich przepisów regulujących jego działalność i spełnienie stosownych wymagań. Kluczowym elementem umożliwiającym wypełnianie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązań chmurowych.