Caso de éxito Don Disfraz
Setki użytkowników na całym świecie

240 000
użytkowników dziennie
w trakcie kampanii

40% ahorro

40%
rocznych oszczędności
na kosztach związanych z infrastrukturą

-60% tiempos de respuesta

o 60%
skrócony
czas odpowiedzi

W skrócie

Don Disfraz jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w handlu kostiumami, akcesoriami i dekoracjami karnawałowymi, które prowadzi sprzedać internetową na terenie Hiszpanii i poszczególnych krajów Europy. Jako właściciel największego w Hiszpanii sklepu z przebraniami ma w ofercie katalog liczący ponad 65 000 produktów.

W roku 2007, Pilar i Roberto Dominguez, rodzeństwo dorastające w świecie przebrań i kostiumów do wynajęcia, które zapełniały prowadzony przez ich rodziców butik, podjęło decyzję o wykorzystaniu swojego 30-letniego doświadczenia w tym sektorze i założeniu własnej firmy. Początkowo ich działalność ograniczała się do prowadzenia sklepu z niewielkim magazynem, ale już po roku zaczęli interesować się światem cyfrowym i rozszerzeniem sprzedaży na całą Hiszpanię.

Powoli ich przedsiębiorstwo zaczęło nabierać rozmiarów. Obecnie, dziesięć lat po premierze pierwszego punktu sprzedaży, sklep zajmuje powierzchnię liczącą ponad 600 m². Każdego dnia z ich magazynu wyruszają w Europę zamówienia trafiające do klientów w ciągu zaledwie 24 godzin. Sprzedaż online przerosła najśmielsze oczekiwania: stanowi aktualnie 95% obrotów, co stawia firmę Don Disfraz na pozycji lidera w sektorze handlu przebraniami i kostiumami online.

Wyzwanie

Już na początku swojej cyfrowej przygody, która rozpoczęła się dekadę temu, Don Disfraz wybrała na dostawcę infrastruktury OVHcloud, najpierw z korzystając z usługi za pośrednictwem przedsiębiorstwa trzeciego, a od półtora roku współpracując z OVHcloud bezpośrednio.

Początkowo Don Disfraz oparła swoją infrastrukturę e-commerce na instalacji składającej się z dwóch serwerów dedykowanych: jeden spełniał potrzeby aplikacji, a drugi przechowywał bazę danych. W tego typu sektorze, charakteryzującym się sezonową aktywnością sprzedaży, w okresach wzmożonego ruchu liczba zamówień może wzrosnąć nawet do 4250 na dzień. Dlatego infrastruktura skonfigurowana wyłącznie w oparciu o serwery dedykowane znacznie ograniczała rozwój przedsiębiorstwa.

Zwiększenie przydzielonych zasobów wymaga wyjątkowej dalekowzroczności i przygotowania środowiska z dużym wyprzedzeniem, a to znów oznacza znaczące podniesienie kosztów.

Przygotowywanie kampanii oraz radzenie sobie z nagłym wzrostem ruchu wymagało szczegółowego planowania, co z kolei zmuszało Don Disfraz do inwestowania ogromnych nakładów czasowych, a tym samym finansowych, w replikację maszyn fizycznych, aby właściwie dostosować infrastrukturę.

Juan García, dyrektor działu technologicznego w Don Disfraz

Gdy w strukturach firmy pojawił się dedykowany dział IT, firma postanowiła zrestrukturyzować infrastrukturę - kwestią priorytetową było rozwiązanie problemu skalowalności, jaki istniał w przypadku użytkowania serwerów dedykowanych. Głównym celem było zwiększenie elastyczności poprzez zastosowanie zwirtualizowanej infrastruktury z właściwie rozłożonymi usługami. Miało to pozwolić na sprawne i bezusterkowe zarządzanie nagłymi wzrostami obciążenia występującymi w okresie sezonowych kampanii oraz znacząco skrócić czas oczekiwania pomiędzy wysłanym żądaniem a alokacją nowych zasobów. Dodatkowo podniesiony poziom bezpieczeństwa i szerokie możliwości oferowane przez infrastrukturę wirtualną przekonały ostatecznie przedsiębiorstwo, że obrało właściwy kierunek.

Rozwiązanie

Wybitnie sezonowy charakter sektora, w jakim działa Don Disfraz, wymagał dysponowania skalowalną i elastyczną infrastrukturą, pozwalającą przedsiębiorstwu dostosować się do potrzeb każdej kampanii oraz w optymalny sposób reagować na nagłe wzrosty ruchu. To właśnie potrzeba wzmożonej elastyczności zmusiła Don Disfraz do ponownego przemyślenia organizacji swojej infrastruktury.

Kiedy zespół IT zaczął zastanawiać się nad zaadoptowaniem nowej architektury, wybór idealnego rozwiązania wcale nie był oczywisty.

Ekipy techniczna i handlowa OVHcloud zaproponowały nam kilka opcji. Mogliśmy przetestować usługę przed jej zakupem i upewnić się, że spełnia nasze potrzeby. Porady, jakich udzielili nam, aby pomóc w wyborze odpowiedniego produktu, jak również elastyczność rozwiązania i techniczne wsparcie podczas przeprowadzania testów, odegrały kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji.

Juan García, dyrektor działu technologicznego w Don Disfraz

Ostatecznie, po bezpłatnym przetestowaniu Hosted Private Cloud, zespół IT wybrał właśnie to rozwiązanie. Jest to prywatna infrastruktura chmurowa, składająca się z dedykowanego sprzętu i oferująca możliwość dodawania zasobów w trybie godzinowym. Zwirtualizowane środowisko oparte jest na technologii VMware i zarządzane przez OVHcloud.

Platforma e-commerce dla wszystkich czterech krajów, w których przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż, opiera się na jednej instalacji Hosted Private Cloud. Aby kierować ruchem w zależności od źródła pochodzenia, publiczny dostęp w każdym z krajów zarządzany jest z wykorzystaniem load balancera. Dzięki funkcjonalnościom, jakie udostępnia definiowana programowo sieć NSX opracowana przez VMware, optymalne obciążenie zapewnia load balancer skonfigurowany w trybie round-robin, bez konieczności utrzymywania sesji. W ten sposób można obsłużyć wzmożony ruch dochodzącym nawet do 1500 użytkowników na kanał jednocześnie, czyli reprezentującym łącznie 4000 internautów.

Za load balancerem znajduje się warstwa prywatnego dostępu do danych z serwerami front-end typu Apache i PHP-FPM hostującymi platformę e-commerce, Magento. Warstwa ta zaprojektowana jest tak, aby zapewnić nieograniczone skalowanie poziome. W ten sposób, kiedy z platformy korzysta 240 000 użytkowników dziennie, liczba front-endów może zostać sprawnie zwiększona. Zespół IT Don Disfraz przewidział dla systemu „strefę zdemilitaryzowaną” (DMZ), z serwerem do zarządzania treścią, w której NGINX dostarcza w sposób zoptymalizowany statyczną treść dla sklepu online: treści multimedialne, CSS, JavaScript, itd.

Warstwa back-end platformy e-commerce znajduje się na niezależnej maszynie wirtualnej, dostępnej poprzez sieć VPN wyłącznie z sieci biurowej Don Disfraz. Dodatkowa maszyna wirtualna pełni rolę osi głównej środowiska wdrożeniowego, pozwalając na nieprzerwaną aktualizację treści.

Firma Don Disfraz zainstalowała również prywatny przełącznik vSwitch, aby skomunikować najważniejsze wirtualne maszyny na dolnych warstwach sieci. Maszyny te hostują bazy danych, serwer Redis - służący do przechowywania sesji w pamięci podręcznej oraz Apache Solr, obsługujący wyszukiwarkę na stronie WWW. Ten rodzaj architektury pozwala nie tylko na uzyskanie krótszego czasu odpowiedzi, ale również gwarantuje odizolowanie najważniejszych danych od reszty infrastruktury, dzięki czemu informacje wrażliwe są przesyłane w bezpieczny sposób. Również w tej samej warstwie infrastruktury znajduje się serwer NFS odpowiedzialny za wymianę wspólnych plików treści statycznej pomiędzy sieciami back-end, front-end oraz strefą zdemilitaryzowaną.

Aby zabezpieczyć dane i tym samym zagwarantować ciągłości działania przedsiębiorstwa, Don Disfraz korzysta z opartego na technologii Veeam Backup & Replication rozwiązania Veeam Backup Managed. Zarządzane przez OVHcloud rozwiązanie pozwala w ciągu kilku minut w sposób transparentny odzyskać uszkodzoną maszynę wirtualną. Tym samym firma stale dysponuje kopią zapasową najważniejszych maszyn w infrastrukturze, co zapewnia jej wyjątkowo krótki RTO (ang. Recovery Time Objective) w przypadku usterki: niespełna kilka minut przy najgorszym ze scenariuszy.

Firma Don Disfraz wybrała wsparcie techniczne na poziomie Business. W ten sposób ma zapewniony bezpośredni i spersonalizowany kontakt z pracownikami zespołu technicznego i handlowego oraz gwarancję skróconego czasu odpowiedzi. „Wystarczyłby jeden problem techniczny, aby zmarnować całą naszą kampanię, przyznaje Juan García, dyrektor działu technologicznego Don Disfraz. Taka sytuacja już raz wystąpiła, i to właśnie dzięki wsparciu technicznemu Business otrzymaliśmy bardzo szybko zastępcze rozwiązanie. Bezpośredni kontakt, odpowiedź w ciągu kilku minut... wszystko odbyło się nadzwyczaj sprawnie. Otrzymany rezultat wart jest włożonej inwestycji. Gdyż o nią tu właśnie chodzi: inwestycję, nie o poniesiony koszt”.

Jako uzupełnienie usług świadczonych przez OVHcloud, Don Disfraz zawarła umowę z innym dostawcą, który oferuje firmie system dostarczania treści, CDN (z ang. Content Delivery Network). Pozwala on na szybkie udostępnianie treści bez względu na lokalizację. Jest to kluczowe zważywszy na to, że Don Disfraz sprzedaje swoje produkty w kilku krajach w Europie.

Korzyści

W naszym sektorze, opierającym się na kampaniach sezonowych, niezbędna jest elastyczność i skalowalność infrastruktury. Mogę bez wahania powiedzieć, że usługa Hosted Private Cloud przyczynia się do naszego sukcesu. Dzięki niej możemy nieustannie się rozwijać, ograniczając koszty i skracając czas wdrożenia.

Juan García, dyrektor działu technologicznego w Don Disfraz

Architektura zbudowana przez Don Disfraz i napędzana przez Hosted Private Cloud umożliwia punktowy, bezpieczny i wysoce dynamiczny rozwój infrastruktury, która rozszerza się poziomo i bez ograniczeń. Wydajność może być zwielokrotniona w ciągu zaledwie kilku minut, bez zakłóceń w działaniu usługi.

W kwestii produktywności, zespołowi odpowiedzialnemu za infrastrukturę w Don Disfraz udało się poprawić czas skalowania poziomego w trakcie kampanii. Aktualnie jego pracownicy mogą przeprowadzić odpowiednie zmiany w niespełna kilka godzin, podczas gdy w poprzednim, fizycznym systemie potrzeba było kilku dni na wykonanie niezbędnych analiz i przygotowanie infrastruktury.

Dzięki nowemu rozwiązaniu firma Don Disfraz obniżyła swoje koszty o 40% w skali rocznej, polepszając jednocześnie doświadczenie użytkownika, gdyż czas odpowiedzi skrócony został o 60%.

„Pracujemy aktualnie nad nowymi projektami, które powinny być gotowe w drugim semestrze tego roku. Analizujemy możliwości rozwoju na rynku międzynarodowym i jesteśmy w trakcie finalizowania naszego projektu B2B, który wkrótce ruszy pod nazwą Costumalia. Obecnie sprzedajemy nasze produkty na platformie Amazon, ale istotna jest dla nas obecność również na innych rynkach” - wyjaśnia dyrektor Don Disfraz, Roberto Domínguez.

„Rynek e-commerce ciągle ewoluuje i się rozrasta. Dostosowanie się do nowych trendów jest kwestią kluczową, jeśli chcemy utrzymać pozycję na rynku. Wszystkie realizowane przez nas projekty są możliwe, między innymi, dzięki elastyczności, jaką oferuje nam nasza aktualna infrastruktura oraz dzięki otwarciu OVHcloud na nowe technologie. W ten sposób nasz zespół IT może proponować co kwartał kolejne innowacje i ulepszenia, jak choćby nowe definiowane programowo centra danych, SDDC, czy migracja naszego rozwiązania CDN do kompletnego rozwiązania OVHcloud.”