Ekosystem Public Cloud

Public Cloud

Przyspiesz tempo rozwoju Twojej firmy, zautomatyzuj infrastrukturę

Public Cloud to wiele rozwiązań w chmurze fakturowanych według zużycia zasobów. Infrastruktura została specjalnie uproszczona, aby prowadzenie biznesu stało się łatwiejsze: korzystasz z elastyczności zasobów na żądanie, dzięki czemu dopasowujesz ich zużycie do Twoich potrzeb, poczynając od najbardziej standardowych usług, a na wdrożeniach na skalę przemysłową kończąc.

Poznaj nasze produkty

Compute

Wdrażaj instancje cloud, których w pełni gwarantowane zasoby pozwolą obsłużyć rozmaite projekty

Wypróbuj nasze najwydajniejsze instancje Public Cloud, nawet do 1000 razy szybsze niż CPU wykonujący obliczenia równoległe

Korzystaj z niezwykle szybkich instancji IOPS wyposażonych w karty NVMe, które umożliwiają sprawniejszą obsługę baz danych lub aplikacji Big Data

Rozpocznij przygodę z Public Cloud dzięki instancjom o współdzielonych zasobach, które zapewniają stabilną wydajność w bardzo przystępnej cenie.

Połącz funkcje serwerów dedykowanych z elastycznością chmury i automatyzacją, korzystając z interfejsów API.

Storage

Twórz wolumeny i używaj ich jako dodatkowych dysków gwarantujących bezpieczeństwo dzięki potrójnej replikacji.

Korzystaj z nielimitowanej przestrzeni dyskowej na żądanie, dostępnej przez API i kompatybilnej z S3.

Archiwizuj dane długoterminowo i miej do nich dostęp za pomocą standardowych protokołów.

Archiwizuj długoterminowo dane w najlepszej cenie w bezpiecznej i niezawodnej infrastrukturze opartej na taśmach magnetycznych.

Stwórz migawki Twoich wolumenów przestrzeni blokowej.

Wykonuj kopie zapasowe wolumenów Block Storage. Zapisane dane przechowywane są na naszym rozwiązaniu Object Storage.

Skorzystaj z usługi tworzenia kopii zapasowych Twoich instancji.

Network

Wdrażaj prywatne sieci wspierane przez vRack od OVHcloud i łącz instancje niezależnie od ich lokalizacji

Uruchamiaj wdrożenia za pomocą narzędzi do automatyzacji chmury i zarządzaj zmiennym ruchem, rozdzielając go na wiele zasobów.​

Udostępniaj usługi w elastyczny sposób, przypisując i przenosząc publiczny adres IP między instancjami lub usługami.

Zyskaj bezpieczny dostęp do Internetu przy użyciu prywatnych instancji oraz elastyczność w zakresie udostępniania usług dzięki połączeniu Floating IP i Load Balancera.​

Anti-DDoS

Skorzystaj ze stałej ochrony wszystkich Twoich zasobów cloud i zyskaj gwarancję optymalnego poziomu usług.

Databases

Uruchom za pomocą kilku kliknięć MySQL, najbardziej popularną relacyjną bazę danych open source, dostarczaną w postaci zarządzanej usługi.

Korzystając z usługi baz danych PostgreSQL, bezpiecznie utworzysz aplikacje biznesowe lub migrujesz stare obciążenia robocze do chmury..

Uruchom MongoDB (najpopularniejszą bazę danych NoSQL) jako usługę w zaufanej chmurze.

Zwiększ wydajność aplikacji, wprowadzając warstwę cache do Twojej architektury z bazą danych "in-memory" Redis™.

Skorzystaj z platformy Kafka, wiodącego rozwiązania do kolejkowania. Opracuj i uruchom architekturę sterowaną zdarzeniami dla swoich aplikacji.

Uruchom OpenSearch, silnik NoSQL do indeksowania, wyszukiwania treści i analizy

Replikuj dane między klastrami Kafka i zapewnij ich wysoką dostępność.

Uruchom Kafka Connect - rozszerzenie, które upraszcza przenoszenie danych z różnych systemów i źródeł do Apache Kafka®.

Kafka Connect wymaga do działania dodatkowej usługi Apache Kafka.

Wdrażaj aplikacje Grafana, twórz dashboardy i wykresy na podstawie wielu źródeł, w tym baz danych

Uruchom silnik NoSQL Cassandra, który został stworzony do przetwarzania dużych ilości danych.

Uruchom M3DB - rozproszoną i open source’ową platformę umożliwiającą zapisywanie metryk

Uruchom M3 Aggregator, usługę do agregacji metryk, która umożliwia podpróbkowanie oparte na strumieniach. Dane mogą być agregowane według wcześniej określonych kryteriów.

Containers and Orchestration

Orkiestruj skonteneryzowane aplikacje za pomocą klastra Kubernetes z certyfikatem CNCF

Zarządzaj katalogiem elementów oprogramowania, w postaci obrazów Docker lub pakietów Helm.

Utrzymuj i przechowuj spersonalizowane obrazy Twoich wirtualnych serwerów w prywatnym katalogu.

Korzystaj z dziesiątek obrazów cloud zarządzanych przez OVHcloud, poczynając od zwykłych obrazów systemowych a na wstępnie zainstalowanych aplikacjach kończąc.

Automatyzuj zadania i zarządzaj zasobami cloud zgodnie z Twoimi celami biznesowymi.

OpenStack Orchestration

Modeluj i uruchamiaj Twoją infrastrukturę jako kod i przyspieszaj wdrażanie oraz inne zaplanowane operacje.

Zarządzaj zmianami w bieżących projektach, rozdzielaj ruch pomiędzy zasobami

Data Analytics

Uruchom szybko i w prosty sposób przetwarzanie danych z Apache Spark

AI & Machine learning

Uruchom notebooki Jupyter lub VS Code w chmurze, szybko i w prosty sposób

Trenuj skutecznie i w prosty sposób modele sztucznej inteligencji, Machine Learning oraz Deep Learning i optymalizuj wykorzystanie GPU.

Wdrażaj modele oraz aplikacje machine learning. Twórz w prosty sposób punkty dostępowe API oraz skuteczne prognozy.

Uruchamiaj aplikacje wykorzystujące moc procesorów graficznych NVIDIA za pomocą kilku kliknięć

Project Management

Zarządzaj dostępami oraz użytkownikami i korzystaj z zasobów cloud.

Quota and Region Management

Zarządzaj limitami i regionami dostępnymi z poziomu Twojego projektu.

Billing Control

Szacuj zużycie zasobów i twórz alerty, aby nie przekraczać przewidzianego budżetu.

Management Interfaces

Horizon

Korzystaj z oryginalnego interfejsu OpenStack i zarządzaj w prosty sposób Twoimi zasobami cloud.

Physical Remote Control

Uzyskaj dostęp do konsoli KVM, aby łączyć się bezpośrednio z serwerami cloud.

OpenStack CLI

Obsługuj Twoją infrastrukturę za pomocą wierszy poleceń, korzystając z oficjalnego klienta OpenStack.

OpenStack API

Skorzystaj ze standardowego interfejsu API OpenStack kompatybilnego z wieloma narzędziami dostępnymi na rynku.

Uruchom pierwsze zasoby w chmurze w ciągu kilku minut

Public Cloud, który dopasowuje się do Twoich wymagań

API, CLI, narzędzia do orkiestracji lub interfejs WWW: niezależnie od potrzeb, Public Cloud oferuje różne interfejsy zarządzania.

Zarządzaj usługami za pomocą tradycyjnych narzędzi do orkiestracji

CLI

Obsługuj zasoby w chmurze, korzystając z naszej konsoli WWW

web-console

 

Zalety Public Cloud

Jakie są zalety Public Cloud?

Public Cloud zapewnia konkurencyjną relację ceny do wydajności. Ponadto przykładamy bardzo dużą wagę, aby koszty usług były przewidywalne. Dajemy również gwarancję całkowitej odwracalności Twoich usług.

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Najważniejsze funkcje

$

Pay as you go

Korzystaj z zasobów w chmurze bez umowy terminowej i bez niepożądanych niespodzianek na fakturze. Dzięki modelowi „pay as you go” nie musisz już inwestować w zasoby, których później nie wykorzystasz: możesz dowolnie tworzyć i usuwać elementy. Zafakturowane zostaną jedynie faktycznie zużyte zasoby.

Prosty i transparentny cennik

Twoje zasoby i usługi są pogrupowane w projekty. Możesz rozdzielić aplikacje lub wyodrębnić różne sposoby wykorzystania zasobów zgodnie z potrzebami biznesowymi. Pod koniec miesiąca wystawiana jest jedna faktura za każdy projekt, co umożliwia proste i jasne zarządzanie kosztami. Możesz również wygenerować prognozę kosztów i alerty.

Standardowe API

Wszystkie usługi Public Cloud są dostępne za pośrednictwem standardowych interfejsów API Cloud Computing: OpenStack w przypadku Infrastructure as a Service (IaaS), Kubernetes w przypadku orkiestracji kontenerów, etc. Możesz zatem zaprogramować swoje zasoby chmurowe za pomocą wybranych przez siebie narzędzi.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Cennik Public Cloud

Ceny usług

Public Cloud to doskonała wydajność w bardzo atrakcyjnej cenie. Zakres usług oraz ich elastyczność pozwalają na lepsze zarządzanie zużyciem zasobów z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Zapewniamy przewidywalność kosztów - nie pobieramy opłat za elementy, których wykorzystanie jest trudne do przewidzenia (ruch sieciowy instancji, za wyjątkiem regionu Azja-Pacyfik, operacje na przestrzeni dyskowej, wywołania API, etc.)

Wsparcie klienta i dokumentacja

Przewodniki i dokumentacja
Przewodniki i dokumentacja

Pomoc online, dzięki której uzyskasz wsparcie na każdym etapie korzystania z Twoich rozwiązań.

Najczęściej zadawane pytania
FAQ

Znajdź odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.

Professional services
Professional Services

Eksperci OVHcloud są do Twojej dyspozycji i wspierają Cię w realizacji Twoich projektów.

Materiały wideo:

Dlaczego warto wybrać instancje Public Cloud?

Instancje (wirtualne serwery) Public Cloud łączą w sobie elastyczność chmury i gwarantowane zasoby. W czasie krótszym niż minuta zyskujesz dostęp do zasobów CPU, RAM i przestrzeni dyskowej bez nadmiernej alokacji zasobów, a także dostęp administratora (root). Usługa Public Cloud fakturowana jest w modelu godzinowym. Wraz z naszymi rozwiązaniami otrzymujesz wiele funkcjonalności, takich jak dodawanie zasobów bez reinstalacji. API OpenStack umożliwia automatyzację infrastruktury.

Jakie rozwiązanie wybrać?

W ramach usługi Public Cloud oferujemy różne rozwiązania dostosowane do wymagań Twoich projektów. W naszej ofercie znajdziesz zatem: rozwiązanie IaaS (Infrastructure as a Service), dzięki któremu będziesz mógł korzystać z infrastruktury bez ograniczeń sprzętowych; PaaS (Platform as a Service), które pozwoli Ci skupić się na instalacji i uruchomieniu Twoich aplikacji; i wreszcie SaaS (Software as a Service), w przypadku którego jesteś bezpośrednim użytkownikiem oprogramowania i nie musisz martwić się o zarządzanie nim.

Wysoka dostępność, prosta obsługa, elastyczność i odwracalność

Rozwiązania Public Cloud są hostowane w centrach danych należących do OVHcloud na serwerach montowanych przez naszych techników. Jest to gwarancja wysokiej wydajności i pełnej kontroli od etapu produkcji do wdrożenia. Chmura publiczna jest prosta w obsłudze i elastyczna. Możesz nią dowolnie zarządzać i dopasowywać do Twoich potrzeb. Udostępnione przez nas standardowe interfejsy API zapewniają odwracalność chmury. Utwórz Twoją własną chmurę hybrydową dzięki interoperacyjności naszych produktów.

Jak działa Public Cloud?

Chmura publiczna umożliwia wdrażanie usług cloud computing: zasoby, takie jak moc obliczeniowa lub przestrzeń dyskowa, a także infrastruktura fizyczna są współdzielone przez użytkowników, w odróżnieniu od chmury prywatnej, w której wszystkie zasoby fizyczne są dedykowane dla każdego klienta odrębnie.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów usług w chmurze, dostawca zajmuje się utrzymaniem serwerów fizycznych i sieci, a ponadto zarządza warstwą wirtualizacji. Pozwala mu to odpowiednio alokować zasoby i odizolować usługi poszczególnych klientów.

Automatyzacja jest jedną z kluczowych funkcjonalności chmury publicznej: w Panelu klienta lub przy użyciu API wdrażasz w wybranym centrum danych instancje (wirtualne maszyny) z gwarantowanymi zasobami, takimi jak przestrzeń dyskowa i moc obliczeniowa.