OVH & Logit-io
100s of active servers

+100

aktywnych serwerów

Up to 15TB per customer, per day

~15 TB

danych dziennie na każdego klienta

Billions of logs processed each day

Miliardy logów

przetwarzanych każdego dnia

W skrócie

Logi i metryki jako wysokowydajne narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorstw

 

W świecie, którego siłą napędową jest informacja, generujemy każdego dnia ogromne ilości danych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, firmy muszą przekształcić skomplikowane dane w przejrzyste i dające się wykorzystać informacje. To właśnie na tym etapie Logit.io wchodzi na scenę...

Jako specjalista w dziedzinie analizy logów i metryk, Logit.io, za pośrednictwem wysokowydajnego narzędzia, jakim jest ELK (z ang. Elasticsearch, Logstash and Kibana) oferuje przedsiębiorstwom możliwość usprawnienia metod zbierania, zarządzania oraz analizy rejestrów zdarzeń i metryk z poziomu elastycznego i przyjaznego dla użytkownika pulpitu online. Od momentu powstania w 2013 r., firma odnotowała trzycyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, rozwiązując skomplikowane problemy spółek notowanych na indeksie FTSE 100 i w rankingu Fortune 500 oraz innych, dynamicznie rozwijających się organizacji.

Już od chwili powstania, Logit prowadziła bliską współpracę z OVHcloud, pierwsze kroki stawiając z wykorzystaniem elastycznej, ekonomicznej infrastruktury chmurowej, która z czasem ewoluowała w zaawansowaną sieć wysokowydajnych serwerów dedykowanych.

Wyzwanie

Planowanie wdrożenia nowego produktu oraz przewidywanie przyszłego wzrostu

 

Od początku swojego istnienia, firma Logit zaczęła dostarczać swoje rozwiązanie klientom na całym świecie. Aby sprostać zadaniu na tak szeroką skalę, potrzebna była infrastruktura umożliwiająca wdrożenie i zarządzanie niezbędnymi zasobami w sposób szybki, bezpieczny i opłacalny. Nie chodziło wyłącznie o to, aby zaspokoić krótko i średnioterminowe potrzeby klasycznego startupu, ale również o to, aby zbudować solidną i skalowalną podstawę do dalszego rozwoju. Infrastruktura miała więc być skalowana poziomo, w sposób automatyczny i kontrolowany, pozwalając tym samym firmie Logit dostosować się do rosnącej ilości danych i coraz większych wymagań związanych z przepustowością, a jednocześnie umożliwić wdrażanie oferty w kolejnych regionach świata.

Ze względu na bardzo duże ilości danych, jakimi zarządza Logit, najistotniejszym czynnikiem był tutaj zoptymalizowany stosunek kosztów do jakości. Ale również elastyczność, jaką umożliwia zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą, przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zespołów Logit. Firma doszła do wniosku, że klasycznie administrowane rozwiązanie nie zapewni tak szerokich możliwości dostosowania infrastruktury do potrzeb.

Rozwiązanie

Płynna migracja z chmury do uszytej na miarę infrastruktury bare metal

 

Logit-io infrastructure

 

Po okresie konsultacji ze swoim Account Managerem w OVHcloud, firma Logit postanowiła umieścić swoje rozwiązanie w instancjach chmury publicznej OVHcloud. Oprócz aspektów związanych z elastycznością Public Cloud, dostępnością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności, pojawił się szereg innych czynników, które zaważyły na decyzji Logit o podjęciu współpracy z OVHcloud. Ponieważ ambicją firmy już od chwili jej powstania było zyskanie globalnej pozycji na rynku, wizja pracy z europejskim partnerem była niezwykle kusząca. Zarówno ze względu na ochronę danych, jak również pod kątem możliwości lokalizowania zasobów w różnych regionach świata. Ciągły rozwój OVHcloud w coraz to nowych obszarach geograficznych oraz chmurowa filozofia oparta na idei „SMART” (z ang. Simple Multilocal Accessible Reversible Transparent) stanowiły niekwestionowane zalety w porównaniu z pozostałymi, dostępnymi rozwiązaniami.

Nasz wzrost był ściśle powiązany z rozwojem OVHcloud. Zamawialiśmy dodatkowe serwery w miarę potrzeb i konsultowaliśmy się z naszym Account Managerem, który pomagał nam przewidzieć i zaplanować dalsze kroki. Ponieważ nadal rozwijamy się w szybkim tempie, OVHcloud dostarcza nam na bieżąco to, czego potrzebujemy.

Lee Smith, CEO w Logit.io

Na tym etapie, niezbędne podwaliny pod horyzontalny rozwój Logit, zgodnie z potrzebami firmy, zostały już położone. Niemniej jednak, po pewnym czasie stało się oczywiste, iż aby utrzymać, a następnie podnosić osiągnięty poziom wydajności, właściwym rozwiązaniem będą dedykowane serwery bare metal. Przeniesienie rozwiązania na gamę serwerów dedykowanych OVHcloud pozwoliło Logit.io na zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy przestrzenią dyskową a mocą obliczeniową, wziąwszy pod uwagę nieustannie rosnące ilości danych przepływające przez systemy Logit.io oraz wydajność dyskową, jakiej wymaga klaster Elasticsearch.

Co więcej, dzięki rozwiązaniu w pełni opierającemu się na serwerach typu bare-metal, zespoły Logit.io nadal mogły pracować w środowisku wysoce elastycznym, czyli takim, do jakiego przyzwyczaiły ich instancje Public Cloud. Po okresie konsultacji ze swoim Account Managerem, firma wybrała i wdrożyła kilka serwerów dedykowanych Big-HG wyposażonych w dyski SSD, a istniejące Instancje Public Cloud zachowano do zarządzania pozostałymi częściami infrastruktury.

Przeniesienie naszej infrastruktury Elasticsearch z Public Cloud na serwery dedykowane pozwoliło nam wypracować dużo bardziej konkurencyjną cenę jednostkową za przechowywany gigabajt. Natomiast dzięki nielimitowanej przepustowości OVHcloud mogliśmy zaoferować klientom prostą i przejrzystą ofertę taryfową.

Lee Smith, CEO w Logit.io

Logit.io korzysta z wciąż rosnącej ilości instancji Public Cloud i serwerów dedykowanych, hostowanych w kilku różnych centrach danych OVHcloud. Serwery są instalowane i wdrażane w sposób autonomiczny w OVHcloud, z zagwarantowaniem pełnej redundancji i możliwości przeniesienia adresu IP. Specjaliści Logit zaprojektowali i zbudowali swoją platformę w taki sposób, aby była ona wysoko dostępna, dostosowując się jednocześnie do potrzeb klientów i zaspokajając ich wymagania w zakresie SLA (z ang. Service Level Agreement).

 

Współpraca Logit.io z OVHcloud to wspaniały przykład tego, w jaki sposób infrastruktura może rosnąć i ewoluować wraz z firmą. Specjaliści Logit potrafili umiejętnie i we właściwym czasie wykorzystać rozwiązania OVHcloud, co umożliwiło im inteligentny wzrost i otworzyło szerokie perspektywy do dalszego rozwoju.

Liam Popple, OVHcloud Account Manager

Korzyści

Infrastruktura Logit.io stale się rozwija…

 

Kontynuując zapoczątkowaną przed siedmioma laty współpracę, infrastruktura Logit w OVHcloud nieustannie się rozwija. Istnieją już konkretne plany rozszerzenia jej na całą globalną sieć OVHcloud, co pozwoli przekształcić Logit.io w kompleksowe rozwiązanie obejmujące wiele regionów – w szczególności region Azji i Pacyfiku – umacniając tym samym jej pozycję jako ogólnoświatowego przedsiębiorstwa.

Niezmiernie cenimy sobie atmosferę skupioną wokół technologii, jaka panuje w OVHcloud, gdyż doskonale wpisuje się ona w kulturę i filozofię naszej firmy. Możliwość samodzielnego zarządzania i rozwijania naszej infrastruktury jest sytuacją idealną, biorąc pod uwagę nasze cele. A możliwość korzystania z konsultacji z dedykowanym Account Managerem pozwala nam każdorazowo na podejmowanie właściwych, racjonalnych decyzji co do kolejnego etapu w ewolucji naszych systemów.

Lee Smith, CEO w Logit.io