lota.cloud header
availabilty

100% dostępności

dla Public Cloud Databases For MongoDB od momentu wprowadzenia na rynek

check

Nawet do 190 milionów dokumentów

do dodania dla nowego klienta

meter

5 minut

to czas utworzenia bazy MongoDB dla nowego klienta

W skrócie

Choć francuskie firmy stosunkowo późno przekonały się do chmury publicznej, wiele z nich korzysta obecnie z zasobów udostępnianych przez jednego lub kilku dostawców usług cloud. Dość prędko wszystkie zdają sobie sprawę z tego, że faktury wysyłane przez hyperscalers są bardzo złożone, a użycie programu Excel do analizy wydatków szybko staje się koszmarem.

Lota.cloud to założona w 2017 roku firma startupowa, która weszła na rynek rozwiązań FinOps - aplikacji SaaS pozwalających przedsiębiorstwom na zarządzanie i kontrolowanie wydatków na usługi Cloud. Romain Karmann, współzałożyciel i Lead Developer z Lota.cloud wyjaśnia swoje podejście: „Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wraz z rozwojem technologii chmurowej i migracją firm do chmury publicznej pojawią się nowe problemy związane z fakturowaniem tych usług. Firmy będą musiały zorganizować monitoring, analizę i upewnić się, że rozumieją wszystkie elementy fakturowane przez ich dostawców usług w chmurze, ponieważ model środowisk multicloud staje się coraz bardziej powszechny.” Podczas gdy każdy z dostawców usług w chmurze oferuje narzędzia online do prezentacji swoich rozliczeń, Lota.cloud ma za zadanie pomóc wszystkim dostawcom usług Cloud, w tym OVHcloud, w gromadzeniu, konsolidacji, a następnie analizie wszystkich danych bilingowych, aby dostarczyć klientom rekomendacje i pozwolić zoptymalizować ich infrastrukturę oraz metody zakupów w celu obniżenia kosztów.

Podczas gdy konkurencja stosuje ceny uważane przez wielu dyrektorów ds. systemów informatycznych za zbyt wysokie, Lota.cloud chce odróżnić się od istniejących ofert FinOps właśnie poprzez cennik swojej usługi.

Wchodzimy na rynek francuski, który nie nadąża za rynkiem amerykańskim, jeśli chodzi o wdrażanie chmury publicznej. Postawimy tutaj na bliskość geograficzną i relacje z klientem oparte na zaufaniu. Ponadto stawiamy na ergonomię opracowaną nie tylko z myślą o ekspertach technicznych, ale również przyjazną dla dyrektora finansowego, dyrektora ds. zakupów, dyrektora działu technologii czy szefów projektów. Chcemy, aby nasze rozwiązanie było intuicyjne dla wszystkich osób w firmie, którym przyjdzie korzystać z usług w chmurze.

Wyzwanie

Głównym przedmiotem działalności firmy Lota.cloud jest przetwarzanie danych klientów dotyczących płatności. Pierwszym celem są oczywiście firmy najbardziej dojrzałe w kwestii chmury, które posiadają już wiele zasobów produkcyjnych u kilku dostawców usług chmurowych. Faktury za usługę Cloud w tych firmach wynoszą od 50 000 do 100 000 EUR miesięcznie, co stanowi miliony dokumentów, które należy pobrać z bazy danych dla każdego klienta. „Przykładowo, import 2-letniej historii operacji jednego z naszych klientów stanowił 190 milionów dokumentów” mówi Romain Karmann. „Są to dokumenty, które zostały zaimportowane do bazy danych, a następnie zagregowane tak, aby udostępnić naszym klientom dane dotyczące zużycia za pośrednictwem naszej aplikacji.

Dane te docierają na platformę Lota.cloud w postaci dużych plików CSV o pojemności 1 GB, które należy pociąć i wprowadzić do bazy danych, na której aplikacja FinOps będzie mogła uruchamiać zapytania według różnych kryteriów w celu stworzenia widoków dostosowanych do tego, co chcą zobaczyć użytkownicy.

Rozwiązanie

W momencie rozpoczęcia działalności startup wykorzystywał głównie instancje chmury publicznej OVHcloud do uruchamiania różnych komponentów technologicznych swojej aplikacji. Obecnie firma korzysta z około dziesięciu maszyn, które stanowią jakieś 80% jej infrastruktury.

Od sierpnia 2021 roku Lota.cloud zdecydowała się na korzystanie z usługi zarządzanej Public Cloud Databases for MongoDB od OVHcloud. „Wybraliśmy MongoDB jeszcze zanim OVHcloud zaoferowało to zarządzane rozwiązanie. Mieliśmy serwer dedykowany OVHcloud, na którym zainstalowaliśmy MongoDB. System ten funkcjonował dobrze, ale musieliśmy samodzielnie zadbać o utrzymanie bazy danych, przeprowadzanie aktualizacji oraz monitoring korzystania i wydajności bazy danych. Oznaczało to, że nie mogliśmy skupić się na naszej podstawowej działalności - rozwijaniu oprogramowania, pracy nad Data Vizualisation i, przede wszystkim, poszukiwaniu klientów! "

Zarządzanie serwerami i konieczność przeprowadzania aktualizacji nie generuje wartości dla firmy startupowej. Korzystanie z usługi zarządzanej pozwala wyeliminować te wszystkie zadania o niskiej wartości dodanej, dzięki czemu niewielki zespół pracowników może skupić się na opracowywaniu produktu i znalezieniu pierwszych klientów. OVHcloud zapewnia prawidłowe działanie węzłów klastra MongoDB i automatyczny backup wszystkich danych. Prosty pulpit nawigacyjny dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat poziomu wykorzystania baz danych w produkcji.

Romain Karmann:Polegając na zarządzanej usłudze MongoDB, takiej jak ta oferowana przez OVHcloud, możemy być spokojni o naszą zdolność do skalowania i wprowadzania nowych klientów na naszą platformę. Dla klientów działających na szeroką skalę, którzy dysponują ogromnymi ilościami danych i zużywają dużo zasobów, dobrze jest móc ich odizolować. Jesteśmy w stanie utworzyć odrębną bazę danych dla każdego klienta, ponieważ, korzystając z usługi zarządzanej, możemy dysponować nową bazą MongoDB w ciągu zaledwie kilku minut. "

Korzyści

Dostępność rozwiązania Public Cloud Databases For MongoDB w fazie Beta test, a następnie w fazie ogólnej dostępności będzie skłaniać kierownika technicznego do wybierania drogi usług zarządzanych. Początkowo firma Lota.cloud korzystała z pojedynczego, wysokowydajnego serwera OVHcloud do hostowania bazy danych MongoDB, do którego były przypisane dyski o dużej pojemności. Przechodząc na ofertę Platform as a Service, startup zyskuje dostęp do instancji MongoDB skonfigurowanej na trzech węzłach.

 Taka konfiguracja zapewnia doskonałe możliwości odczytu i zapisu oraz pozwala przewidywać nagłe wzrosty aktywności, jak również obsługiwać usługę przy zwiększonym obciążeniu i przy jednoczesnej rosnącej liczbie klientów.

Migracja platformy MongoDB do Public Cloud Databases for MongoDB pozwoliła podnieść wydajność netto o 15%, co jest dowodem na znakomitą optymalizację platformy proponowanej przez OVHcloud, zarówno pod względem sprzętu, jak i dostępnej przepustowości”, tłumaczy Romain Karmann.

Oprócz infrastruktury MongoDB, która jest sercem usługi świadczonej przez Lota.cloud, startup korzysta również z innej bazy danych zarządzanej przez OVHcloud - Public Cloud Databases for MySQL. Zastosowanie tej bazy danych SQL jest bardziej klasyczne: zarządzanie użytkownikami usługi, prawa dostępu, itp.

 

lotacloud diagram

 

Posiadanie kilku zarządzanych baz danych w OVHcloud pozwala nam wybrać odpowiednią bazę w zależności od poszczególnych zastosowań. Z technicznego punktu widzenia jest to niezwykle cenne.

Przyszłość

W chwili obecnej firma posiada około dziesięciu klientów, w tym producenta urządzeń połączonych Kolibree, Digora, Combat Network oraz grupę Fnac Darty. Ambicją Lota.Cloud na rok 2022 jest osiągnięcie pułapu 100 klientów. Wraz z każdym nowym klientem ilość danych i powiązanych z nimi operacji wzrasta o około 10%. Kierownik techniczny ze spokojem obserwuje ten wzrost obciążenia. Rozwiązanie MongoDB as a service OVHcloud po raz pierwszy udowodniło swoją niezawodność i zdolność do skalowania ze 100% dostępnością we wrześniu 2021 r., kiedy to produkcja Lota.cloud została przeniesiona do oferty zarządzanej OVHcloud.

Dzięki programowi Start-up OVHcloud firma Lota.cloud ma bezpośredni dostęp do menedżera produktu baz danych w OVHcloud. „Regularnie dyskutujemy z nim na temat planów rozwoju MongoDB, ale również poruszamy kwestię Big Data. OVHcloud testuje wiele spośród dostępnych na rynku rozwiązań, co pozwala mi uzyskać interesujące informacje zwrotne dotyczące naszych przyszłych wyborów.” Startup nawiązał bliskie relacje z zespołem marketingowym OVHcloud, dzięki czemu Lota.cloud mogła wziąć udział w wydarzeniu OVHcloud Ecosystem Experience, zorganizowanym w listopadzie 2021 roku i zaprezentować swoje rozwiązanie klientom OVHcloud, czyli przyszłym potencjalnym klientom firmy.

Jeśli chodzi o dalszy rozwój technicznej architektury technicznej, współzałożyciel Lota.cloud jest zainteresowany rozwiązaniami bezserwerowymi i chciałby rozwijać ofertę z perspektywy danych i analityki danych. „Naszym celem na rok 2022 jest praca nad sztuczną inteligencją; OVHcloud wdrożyło usługi oparte na Machine Learning, w szczególności OVHcloud AI Training i ML Serving, które pozwolą nam na pomyślną realizację tego projektu.” Celem startupu jest szybkie zaproponowanie klientom narzędzi optymalizacji oraz zaleceń dotyczących obniżenia faktur za usługę Cloud. Aby to osiągnąć, Lota.cloud stawia na panel rozwiązań OVHcloud w celu uzyskania maksymalnej synergii między tymi usługami, tworząc funkcje o wysokiej wartości dodanej, które stanowić będą istotny wyróżnik dla rozwoju Lota.cloud.