public cloud private network

Prywatne, elastyczne połączenie między Twoimi instancjami

Software-defined networks (SDN) w infrastrukturze cloud zwiększyło elastyczność zarządzania siecią. Public Cloud umożliwia zaprojektowanie i budowę Twojej architektury sieciowej na żądanie. Tworząc prywatne sieci, implementujesz wirtualne switche, które umożliwiają natychmiastowe połączenie pomiędzy instancjami Twojego projektu bez przerwy w ciągłości usługi.

Sieć pomiędzy różnymi lokalizacjami

Private Network opiera się na technologii vRack od OVH. Daje ona możliwość budowy prywatnych sieci między wieloma centrami danych na całym świecie. Połącz rozproszone instancje w różnych lokalizacjach za pośrednictwem prywatnego kanału komunikacji.

Izolacja sieci

Możesz utworzyć do 4 000 VLANów. Uruchomienie Private Network implementuje nową sieć VLAN, w której mogą się komunikować jedynie zasoby z nią połączone. Izolacja umożliwia na przykład segmentację sieci na control plane i data plane.

Połączenie z innymi usługami OVHcloud

vRack umożliwia również łączenie różnych rozwiązań OVHcloud w ramach jednej infrastruktury. Możesz rozszerzyć swoją prywatną sieć Public Cloud i nawiązać komunikację, na przykład, z Twoją chmurą prywatną lub serwerami dedykowanymi. W ten sposób można podzielić aplikacje zgodnie z własnymi potrzebami, zachowując jednocześnie prywatną transmisję tego kanału.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Przykłady zastosowania

Disaster Recovery Plan (DRP) w innych lokalizacjach

Rozwiązanie Public Cloud jest dostępne w różnych centrach danych. Do wdrożenia planu Disaster Recovery wykorzystywana jest zdolność prywatnych sieci do rozszerzenia się na inne lokalizacje. W ten sposób, dzięki bezpiecznej komunikacji, możliwa jest synchronizacja danych i wdrożenie prostego i skutecznego planu DR.

Automatyzacja wdrożenia z Terraform

Sterownik Terraform do OpenStack umożliwia zarządzanie sieciami Private Network w infrastrukturze Public Cloud. W przypadku wdrażania złożonych infrastruktur i automatyzacji, sieci, podsieci i porty są zasobami, na których można przeprowadzać operacje za pomocą narzędzi Infrastructure as Code.

Równoważenie obciążenia między lokalizacjami

Rozproszona aplikacja może być wdrażana w wielu lokalizacjach, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji między węzłami. Twoje dane z tej samej aplikacji lub tego samego klastra mogą być przenoszone między lokalizacjami z gwarancją krótkiego czasu odpowiedzi i doskonałą izolacją.

Wdrożenie

Utworzenie Private Network

openstack network create net01

Utworzenie podsieci z DHCP

openstack subnet create subnet01 --network net01 --subnet-range 10.0.0.0/8

 

 

 

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Usługa DHCP

W momencie tworzenia sieci możesz przydzielić adres za pomocą protokołu DHCP. W tym przypadku serwer DHCP zostanie uruchomiony w sieci, aby obsłużyć Twoje ustawienia.

Integracja DNS

Konfiguracja DHCP może obejmować wskazanie serwerów DNS, które powinny obsługiwać Twoją sieć. Wskaż wybrany przez Ciebie serwer DNS.

Określenie zakresów adresów

Serwery DHCP mogą obsługiwać określoną konfigurację CIDR, kierując tylko do części wybranego zakresu adresów.

Stałe lub dynamiczne adresy

Istnieje możliwość wyboru określonych adresów dla portu lub instancji. Konfigurację należy przeprowadzić przez DHCP, ale możesz zachować kontrolę nad planem adresowania.

Port bez przypisanej instancji

Porty prywatnych sieci są niezależne od instancji. Możliwe jest zatem odłączenie portu od instancji bez jego utraty. Operacja ta może być użyteczna w niektórych przypadkach orkiestracji infrastruktur.

Cennik Public Cloud

Płatności za Private Network

Sieci Private Network nie są fakturowane, ruch w tych sieciach jest również bezpłatny.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Ile prywatnych sieci mogę utworzyć?

Limit techniczny wynosi 4 000 prywatnych sieci. Limit ten możesz jednak zwiększyć w Panelu klienta.

Czy mogę zarządzać adresacją ręcznie lub w inny sposób niż z wykorzystaniem DHCP?

Tak, podobnie jak w przypadku dowolnej sieci VLAN, możesz zarządzać adresacją w inny wybrany sposób.

Czy mogę podłączyć instancje Public Cloud do tej samej prywatnej sieci, do której podłączony jest mój serwer dedykowany lub Hosted Private Cloud?

Tak, wszystkie sieci prywatne OVHcloud są zarządzane w ramach sieci vRack. Pozwala ona na podłączenie różnych usług. Wystarczy przypisać ten sam vRack do każdego rozwiązania.

Czy mogę skomunikować ze sobą dwie instancje znajdujące się po obu stronach Atlantyku (lub w innej lokalizacji) za pomocą Private Network?

Tak, po podłączeniu projektu do sieci vRack wszystkie aktywne lokalizacje mogą się ze sobą komunikować. Wystarczy użyć tego samego numeru VLAN podczas tworzenia prywatnych sieci w każdym regionie.

Jaki jest średni czas odpowiedzi między centrami danych połączonymi za pośrednictwem Private Network?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych średnich czasów odpowiedzi. Wartości te mogą się zmieniać w czasie:

 • Europa - Europa
  • Roubaix, Strasburg, Gravelines 12 ms
  • Strasburg - Frankfurt: 4 ms
  • Strasburg - Wrocław: 24 ms
  • Strasburg - Londyn: 15 ms
  • Londyn - Wrocław: 31 ms
 • Europa - Ameryka Północna
  • Londyn - Beauharnois: 77 ms
  • Wrocław - Beauharnois: 111 ms
  • Strasburg - Beauharnois: 91 ms
 • Europa - region Azja-Pacyfik:
  • Strasburg - Singapur: 148 ms
  • Strasburg - Sydney: 288 ms
 • Azja-Pacyfik - Azja-Pacyfik
  • Sydney - Singapur: 149 ms
 • Azja-Pacyfik - Ameryka Północna
  • Singapur - Beauharnois: 234 ms
  • Sydney - Beauharnois: 204 ms

Czy instancje automatycznie konfigurują adres dostarczony przez DHCP?

Standardowe obrazy systemu zazwyczaj zapewniają automatyczną konfigurację z wykorzystaniem DHCP w pierwszym interfejsie sieciowym instancji. Aby skonfigurować dodatkowe interfejsy, należy je dodać na przykład do skryptu uruchamiającego instancję.