public cloud  private network

Prywatne i elastyczne połączenie między Twoimi instancjami

Software-defined networks (SDN) w infrastrukturze chmurowej zwiększyły elastyczność zarządzania siecią. Public Cloud umożliwia zaprojektowanie i budowę Twojej architektury sieciowej na żądanie. Tworząc prywatne sieci, implementujesz wirtualne switche, które umożliwiają natychmiastowe połączenie pomiędzy instancjami Twojego projektu bez przerwy w ciągłości usługi.

Sieć pomiędzy różnymi lokalizacjami

Private Network opiera się na technologii vRack od OVH. Daje ona możliwość budowy prywatnych sieci między wieloma centrami danych na całym świecie. Połącz rozproszone instancje w różnych lokalizacjach za pośrednictwem prywatnego kanału komunikacji.

Izolacja sieci

Możesz utworzyć do 4 000 VLANów. Uruchomienie Private Network implementuje nową sieć VLAN, w której mogą się komunikować jedynie zasoby z nią połączone. Izolacja umożliwia na przykład segmentację sieci na control plane i data plane.

Połączenie z innymi usługami OVH

vRack umożliwia również łączenie różnych rozwiązań OVH w ramach jednej infrastruktury. Możesz rozszerzyć sieć prywatną Public Cloud i nawiązać komunikację, na przykład, z Twoją chmurą prywatną lub dedykowanymi serwerami. W ten sposób rozdzielisz swoje aplikacje zgodnie z potrzebami, zachowując jednocześnie prywatną transmisję danych.

Przykłady zastosowań

Disaster Recovery Plan (DRP) w różnych lokalizacjach

Usługi Public Cloud są dostępne w różnych centrach danych. Wdrażając plan Disaster Recovery z wykorzystaniem sieci prywatnych, wykorzystujemy ich zdolność do rozszerzania się na różne lokalizacje. W ten sposób, dzięki bezpiecznej komunikacji, możliwa jest synchronizacja danych i wdrożenie prostego i skutecznego planu DR.

Automatyzacja wdrożenia z Terraform

Sterownik Terraform do OpenStack umożliwia zarządzanie sieciami Private Network w infrastrukturze Public Cloud. W przypadku wdrażania złożonych infrastruktur i automatyzacji, sieci, podsieci i porty są zasobami, na których można przeprowadzać operacje za pomocą narzędzi Infrastructure as a Code.

Równoważenie obciążenia między lokalizacjami

Rozproszona aplikacja może być wdrażana w wielu lokalizacjach, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji między węzłami. Twoje dane z tej samej aplikacji lub tego samego klastra mogą być przenoszone między lokalizacjami z gwarancją krótkiego czasu odpowiedzi i doskonałą izolacją.

Wdrożenie

Utworzenie Private Network:

openstack network create net01

Utworzenie podsieci z DHCP:

openstack subnet create subnet01 --network net01 --subnet-range 10.0.0.0/8

 

 

 

Gotowy na Object Storage?

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z rozwiązania

Funkcje

Usługa DHCP

W momencie tworzenia sieci możesz przydzielić adres za pomocą protokołu DHCP. W tym przypadku serwer DHCP zostanie uruchomiony w sieci, aby obsłużyć Twoje ustawienia.

Integracja DNS

Konfiguracja DHCP może obejmować wskazanie serwerów DNS, które powinny obsługiwać Twoją sieć. Wskaż wybrany przez Ciebie serwer DNS.

Określenie zakresów adresów

Serwery DHCP mogą obsługiwać określoną konfigurację CIDR, kierując tylko do części wybranego zakresu adresów.

Stałe lub dynamiczne adresy

Istnieje możliwość wyboru określonych adresów dla portu lub instancji. Konfigurację należy przeprowadzić przez DHCP, ale możesz zachować kontrolę nad planem adresowania.

Port bez przypisanej instancji

Porty prywatnych sieci są niezależne od instancji. Możliwe jest zatem odłączenie portu od instancji bez jego utraty. Operacja ta może być użyteczna w niektórych przypadkach orkiestracji infrastruktur.

Pricing Public Cloud

Płatności za Private Network

Sieci Private Network nie są fakturowane, ruch w tych sieciach jest również bezpłatny.