GDS-case-study-header-web
Bespoke, scalable global infrastructure

Globalna, skalowalna
i dopasowana do indywidualnych potrzeb infrastruktura

2,000+ hosting accounts

Sprzęt najwyższej jakości
skonfigurowany pod konkretne potrzeby

Robust data security and full compliance with local regulations

Bezpieczeństwo danych
i pełna zgodność
z lokalnymi przepisami

W skrócie

Global Data Sentinel (GDS) jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo danych. Swoją ofertę kieruje do firm z różnych sektorów, w tym służby zdrowia, instytucji rządowych i prawniczych. Rozwiązania te umożliwiają tworzenie bezpiecznych ekosystemów, dzięki którym użytkownicy sprawują pełną i nieprzerwaną kontrolę nad danymi, bez względu na miejsce ich przechowywania. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu kombinacji zaawansowanych technik kryptografii, biometryki, szyfrowania, analityki oraz metod tworzenia kopii i odzyskiwania danych.

Aby dostarczyć swoje rozwiązania klientom na całym świecie, GDS skorzystała z gamy serwerów dedykowanych OVHcloud i elastycznej, skalowalnej infrastruktury, specjalnie dostosowanej do tego projektu.

Wyzwanie

Bezpieczeństwo danych, skalowalność i elastyczność zasobów sprzętowych mają kluczowe znaczenie dla GDS i użytkowników końcowych. Każdemu projektowi towarzyszą wymagania wstępne, które jednak często ewoluują wraz z upływem czasu. Dlatego GDS potrzebuje rozwiązania, które umożliwi budowę, indywidualną konfigurację i późniejsze dostosowanie wydajnych i przystępnych cenowo środowisk, w zgodzie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Istotne jest nie tylko zapewnienie wysokiego poziomu usługi, ale również jej zgodności z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi przetwarzania, przechowywania i przesyłania wrażliwych danych (np. z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych).

GDS przeanalizowała ofertę wielu uznanych dostawców usług chmurowych, jednak oceniła, że nie są one w stanie zagwarantować elastyczności (w zakresie sprzętu, lokalizacji i konfiguracji) potrzebnej do realizacji jej projektów, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego poziomu cen.

Bezpieczeństwo danych powinno być głównym celem każdego przedsiębiorstwa. Stanowi ono fundament dobrze prosperującej firmy: zaledwie jedno włamanie do systemu czy jeden wyciek danych mogą zachwiać powodzeniem Twojego biznesu. Nowe regulacje prawne, np. RODO w Europie, dodatkowo podkreślają konieczność ochrony danych w każdej firmie.

Mark Thompson, Head of Product Development w Global Data Sentinel

Rozwiązanie

Infrastruktura Global Data Sentinel

Kompleksowa gama serwerów dedykowanych firmy OVHcloud, a także jej globalna sieć 28 centrów danych (w tym w Londynie i w Paryżu), okazała się idealną odpowiedzią na potrzeby GDS.

Ponieważ projekty GDS są często realizowane w wielu lokalizacjach na świecie, szczególnie przydatna stała się prywatna sieć vRack od OVHcloud, która umożliwia utworzenie bezpiecznego, prywatnego połączenia między rozproszonymi środowiskami. Dzięki temu można z łatwością synchronizować serwery, a poziom ich wydajności jest spójny i stały nawet w przypadku środowisk działających na kilku kontynentach. Jako że klienci GDS od czasu do czasu łączą się bezpośrednio z usługami hostowanymi w centrach danych OVHcloud, GDS wykorzystała rozwiązanie OVHcloud Connect, które jest dla użytkowników dodatkowym udogodnieniem.

OVHcloud dostarczyła ponadto usługę Load Balancer, która pozwala zrównoważyć obciążenie we wszystkich lokalizacjach oraz zaporę ogniową o wysokiej wydajności chroniącą całość infrastruktury. Dzięki temu GDS wdrożyła na rynek rozwiązania, które są skalowalne i odporne na awarie oraz na ataki DDoS.

Opisana wyżej kombinacja rozwiązań jest wynikiem bliskiej współpracy zespołów GDS i OVHcloud, które dołożyły starań, aby nowe środowisko produkcyjne było zgodne nie tylko z aktualnymi potrzebami GDS, ale mogło również spełnić wymagania, które pojawią się w przyszłości. Skalowalność można uzyskać dzięki automatyzacji wybranych części projektów, wykorzystaniu API OVHcloud do szybkiego dostępu do usług oraz opcji szybkiego wdrożenia dodatkowych zapór ogniowych i Load Balancerów w indywidualnych konfiguracjach.

Zmiana technologii na cloud computing wiązała się z przeniesieniem dużej części danych z lokalnej infrastruktury do chmury. Połączenie rozwiązań Global Data Sentinel i OVHcloud gwarantuje, że dane po opuszczeniu lokalnej infrastruktury są w dalszym ciągu zarządzane i monitorowane z zachowaniem rygorystycznych zasad. Na przykład RODO nakłada na firmy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko własnym danym, ale również danym wszelkich innych organizacji, które mogą mieć do nich dostęp lub je przetwarzać.

Mark Thompson, Head of Product Development w Global Data Sentinel

Korzyści

GDS, dzięki współpracy z OVHcloud, wdrożyła wiele udanych projektów i innowacji. Najważniejsze z nich to:

  • systemy GFS (z ang. global file system) umożliwiające dostęp do plików w czasie rzeczywistym i gwarantujące stały wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki kontroli biometrycznej,
  • możliwość bezpiecznego przechowywania dużych zbiorów danych w kraju, w którym znajduje się użytkownik końcowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, takimi jak RODO,
  • szybsze i bardziej wydajne procesy aktualizacji oprogramowania dzięki sieci VLAN i rozwiązaniu Load Balancer od OVHcloud, które umożliwiają wdrażanie aktualizacji w skali globalnej, przy minimalnych przerwach w dostępności usług,
  • GDS, opierając się na usłudze Hosted Private Cloud, stworzyła zaawansowane środowiska testowe dla nowych produktów i rozwiązań. Bez współpracy z OVHcloud byłoby to nadmiernie kosztowne i czasochłonne. Dzięki temu firma GDS może z łatwością wypróbować, jak dane rozwiązanie będzie działało w środowisku produkcyjnym. 

GDS planuje w najbliższym czasie zbadać, w jaki sposób może jeszcze lepiej wykorzystać rozwiązania OVHcloud, aby zwiększyć swój potencjał i zapewnić zgodność z obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Zaprojektowaliśmy rozwiązania GDS w taki sposób, abyśmy mogli je z łatwością skalować.  To prawda, że tradycyjni dostawcy usług chmurowych również oferują skalowalność, ale OVHcloud pozwala nam dodatkowo zachować kontrolę nad jej realizacją. Mamy na przykład możliwość identyfikacji i wyboru centrów danych na całym świecie, aby jak najlepiej dostosować nasze rozwiązania do oczekiwań klientów.

Mark Thompson, Head of Product Development w Global Data Sentinel