OmniNet header
DC

3

Regiony

customer

25%

Nowych klientów

cloud

95%

Użytkowników końcowych korzystających z „full-cloud” lub chmury hybrydowej

W skrócie

Propozycja wartości OmniNet: 3 jasno zdefiniowane filary oparte o technologię OVHcloud

OmniNet to włoska firma mająca ponad dwadzieścia lat doświadczenia we wspieraniu klientów poprzez konsolidację i cyfrową transformację infrastruktur. OmniNet zarządza w szczególności integracją systemów 360° — od analizy po projektowanie infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) i coraz częściej dostarcza usługi klientom, którzy wybierają rozwiązania chmurowe zamiast lokalnych. W ubiegłym roku tylko 2% klientów tej firmy wybrało rozwiązanie, w którym maszyny są zainstalowane lokalnie.

Ostatnie działania OmniNet zwróciły uwagę na interesujący fakt dotyczący ewolucji infrastruktury informatycznej klientów. Pomimo pewnych wahań i uprzedzeń dotyczących rzekomego braku bezpieczeństwa chmury, 95% użytkowników zdecydowało się na infrastrukturę „full-cloud” lub chmurę hybrydową, zachowując tylko niektóre zasoby „in-house”. Przed wybuchem pandemii odsetek ten wynosił około 50-60%, a w ostatnim czasie znacznie się zmniejszył z powodu rosnących kosztów energii i coraz większych trudności w zaopatrywaniu infrastruktur on premises w komponenty obliczeniowe.

Co więcej, OmniNet wzmocnił swoją pozycję konsultanta ds. cyberbezpieczeństwa i stał się certyfikowanym centrum szkoleniowym dla Watchguard, jednej z najbardziej prestiżowych marek bezpieczeństwa sieciowego w skali globalnej. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy bezpieczeństwo odgrywa tak wielką rolę.

OmniNet oferuje szeroką gamę produktów, która obejmuje ofertę Desktop Delivery (z technologiami VDI i Virtual App). Zapewnia ona możliwość pracy zdalnej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, ułatwia przenoszenie centrów danych do chmury oraz prowadzenie operacji w każdych warunkach. Pozwala również uzyskać duże oszczędności środków finansowych i zasobów i stworzyć warunki do korzystania z usług w każdym miejscu i w dowolnym czasie.

OVHcloud zaoferowała OmniNet szeroką gamę usług w zakresie infrastruktury (zwłaszcza rozwiązań VMware, takich jak vSphere Enterprise z NSX, Citrix), usług migracji w chmurze, usług odzyskiwania po awarii w rozproszonych geograficznie lokalizacjach oraz usług ciągłości biznesowej. Dzięki temu firma OmniNet osiągnęła wyniki, które niekiedy wręcz przekroczyły jej oczekiwania.

 

Sukces zależy w większości od wyboru rozwiązań IT, niezależnie od rodzaju Twojej działalności czy pomysłu na projekt, nad którym pracujesz.

Tullio Cozza, CEO - OmniNet

Wyzwanie

Wszystko w jednym: wydajność i szybkość

Zanim firma OmniNet wybrała rozwiązania OVHcloud, zawsze korzystała z infrastruktury z hiperwizorem VMware vSphere i hiperkonwergentnej technologii vSAN.

OmniNet wyjaśnił, że poszukując najlepszej oferty określił precyzyjny zestaw wymagań i dogłębnie przeanalizował rynek pod kątem oferowanych technologii i poziomów wsparcia. Firma oczekiwała od potencjalnych partnerów oferty w chmurze, która gwarantowałaby klientom końcowym:

  • większą efektywność operacyjną i większy komfort korzystania z pulpitów
  • skalowalność w pionie i poziomie zwinnych i dynamicznych systemów
  • ciągłość działania bez względu na sytuacje o krytycznym znaczeniu biznesowym (np. wydarzenia geopolityczne, katastrofy, trudne warunki pogodowe, przedłużające się przerwy w dostawie prądu)
  • transparentne, pewne, zrównoważone i przewidywalne koszty

Ostatecznie, w oparciu o te wszystkie rygorystyczne kryteria, OmniNet wybrał firmę OVHcloud - przede wszystkim ze względu na zajmowaną przez nią pozycję europejskiego lidera cloud computingu, model integracji pionowej oraz przejrzystą politykę cenową. Oprócz tego kluczowym czynnikiem w momencie podejmowania decyzji przez OmniNet był dodatkowy element:

 

Do podjęcia decyzji przekonała nas duża elastyczność operacyjna w sieciach prywatnych i publicznych gwarantowana przez vRack firmy OVHcloud. Dzięki tej technologii klienci mogą tworzyć własne, bardzo szybkie sieci prywatne łączące wiele klastrów, chmur prywatnych lub centrów danych zlokalizowanych w strategicznych punktach w Europie i na świecie, przy użyciu dedykowanych światłowodów.

Tullio Cozza, CEO - OmniNet

Rozwiązanie

Dynamiczna i stale połączona infrastruktura

Jako partner OVHcloud, OmniNet korzysta z szerokiej gamy rozwiązań: Serwery Bare Metal, Hosted Private Cloud oraz rozwiązania Public Cloud - instancje publiczne dedykowane dla klientów. Wszystkie te elementy, nawet jeśli znajdują się w odległych lokalizacjach fizycznych, połączone są dzięki technologii VRack.

OmniNet Diagram

 

Jednym z przykładów rozwiązań, które OmniNet oferuje swoim klientom jest usługa Hosted Private Cloud połączona z instancjami Bare Metal, dostępna dzięki OVHcloud.

Szczegóły:

Region 1: W głównym centrum danych, na hiperkonwergentnej platformie VMware z vSAN, aktywne są wszystkie instancje obliczeniowe oraz instancje przestrzeni dyskowej. Jednak w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i redundancji, centrum danych z tą samą technologią jest replikowane (synchronicznie lub asynchronicznie) w Regionie 2, który może znajdować się w innym mieście lub nawet w innym państwie. Region ten jest stale gotowy, aby w razie potrzeby zapewnić ciągłość działania biznesu i/lub przywrócić działanie po awarii dzięki dodatkowemu serwerowi dedykowanemu wykorzystywanemu do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych.

Centrum danych Region 2 jest połączone za pomocą prywatnej sieci vRack zapewniającej izolację infrastruktury od sieci publicznej. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, w Regionie 3 została wdrożona dodatkowa strategia tworzenia kopii zapasowych oparta na S3 Object Storage. Ponadto infrastruktura zapewnia szybki transfer do sieci publicznej, gwarantowaną przepustowość, redundancję i pełną ochronę wydajnego systemu Anty-DDoS od OVHcloud.

Obiekty operacyjne firmy są wskazane na dole wykresu: jedyną czynnością podejmowaną w lokalizacjach klientów jest połączenie ich sieci z centrum danych w chmurze. To właśnie tam wirtualne pulpity klientów stają się w pełni bezpieczne i całkowicie uwalniają obiekt od zależności technologicznych.

Posiadanie centrów danych rozmieszczonych w odległych lokalizacjach ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania biznesu. Istotne jest również wdrożenie planu Disaster Recovery, który zapewnia bezpieczeństwo operacyjne. Taki plan jest niewątpliwie znaczną inwestycją, a nie zwykłym kosztem.

Dla OmniNet wybór OVHcloud jako partnera technologicznego był strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza ze względu na łatwość wdrożenia, ciągłość rozwoju i możliwości wzrostu. W przypadku rozwiązań on premises czas oczekiwania na nowe zasoby może się znaczenie wydłużać, do tego mogą pojawić się nieoczekiwanie trudności. Tymczasem dzięki rozwiązaniom OVHcloud klient potrzebujący nowych zasobów lub serwerów może uzyskać dostęp do najnowocześniejszych konfiguracji Hosted Private Cloud za pomocą kilku kliknięć. Niewątpliwie główną przewagą nad tradycyjnymi serwerami jest szybkość wdrożenia.

Korzyści

OVHcloud to najlepszy z możliwych wyborów - liczby potwierdzają nasz sukces

Dzięki OVHcloud, w przypadku awarii lub pożaru możemy zagwarantować klientom natychmiastowe wznowienie działania.

 

OVHcloud to idealne rozwiązanie. Sprawdza się doskonale we wszystkich naszych zastosowaniach. Jest to droga, z której nie chcemy już zawracać.

Tullio Cozza, CEO, OmniNet

 

Migracja do rozwiązań cloud wiąże się z kosztami początkowymi i dodatkowymi. Jednak szybko osiąga się poziom, w którym koszty bezpośrednie i pośrednie obniżają próg rentowności: opłaty miesięczne są coraz niższe i bardziej stabilne niż wszystkie wcześniejsze koszty związane ze sprzętem czy zarządzaniem wewnętrznym.

Jeśli chodzi o wzrost, OmniNet wykorzystał współpracę z OVHcloud w wielu obszarach: oprócz osiągnięcia wzrostu liczby nowych klientów o 25% rok do roku, firma wzmocniła relacje z istniejącymi klientami, przeznaczając nowe środki na rozwiązania chmurowe. Było to możliwe dzięki konkurencyjnej, transparentnej i przewidywalnej polityce cenowej gwarantowanej przez OVHcloud.

 

Dzięki OVHcloud możemy precyzyjnie przewidywać koszty, ponieważ firma ta podaje nam z wyprzedzeniem przejrzyste informacje o cenach.

Tullio Cozza, CEO - OmniNet