Compute

Compute

Wydajność serwerów klasy premium, elastyczność chmury publicznej

OVHcloud wykorzystuje na szeroką skalę najlepszy sprzęt i oferuje infrastrukturę wyróżniającą się najbardziej konkurencyjną relacją wydajności do ceny. Każdy zasób jest dopasowywany i konfigurowany tak, aby zapewnić maksimum wydajności instancji Public Cloud. Nasz katalog rozwiązań Public Cloud składa się z różnych gam i opcji, które odpowiadają na większość potrzeb klientów w zakresie usług chmurowych. Wszystkie zasoby są dostępne w opcji na żądanie, dzięki czemu zyskujesz całkowitą elastyczność.

Wdrożenie

Wybierz typ instancji:

openstack flavor list

Wybierz system operacyjny:

openstack image list

Utwórz instancję:

openstack server create --flavor c2-60 --image debian server01

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Specyfikacja

Przestrzeń dyskowa

Dodatkowe dyski

Możesz dodać jeden lub więcej dysków, aby zwiększyć przestrzeń dyskową Twojego serwera. Rozwiązania OVHcloud do przechowywania danych w chmurze mogą być skalowane w dowolnym momencie. Sprawdź Block Storage

Lokalne dyski SSD

Dyski zasilające instancje Public Cloud opierają się na technologii SSD, która zapewnia wyjątkową wydajność odczytu i zapisu.

Wybór systemu operacyjnego

Wybierz spośród 15 dystrybucji Linux, Windows lub FreeBSD. Importuj również Twoje własne obrazy, aby uzupełnić katalog. Sprawdź Public Image Catalog

Kopie zapasowe instancji

Dyski Twoich instancji mogą być kopiowane i eksportowane do innego klastra do ponownego użytku. Twoje wrażliwe dane są należycie chronione. Sprawdź Kopie zapasowe instancji

Odbudowa instancji

Aby odtworzyć instancję, zachowując jej pierwotną konfigurację, możesz użyć trybu rebuild, który umożliwia reset systemu operacyjnego zamiast resetu całej instancji.

Automatyzacja kopii zapasowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich instancji, możesz zaprogramować wykonywanie automatycznych kopii zapasowych, np. każdej nocy.

Elastyczne płatności

Elastyczne serwery

Serwery dostarczamy w kilkadziesiąt sekund, a opłaty naliczane są w modelu godzinowym. Możesz zmienić ich wydajność w zależności od zastosowania.

Abonament miesięczny tańszy o 50%

Możesz wybrać płatność miesięczną za Twoje serwery. Zyskujesz dzięki temu lepszy stosunek jakości do ceny (50% zniżki od ceny za godzinę).

Optymalizacja kosztów

Jeśli nie potrzebujesz instancji przez jakiś czas, możesz użyć funkcji „shelve", która ustawia instancję w trybie czuwania i zmniejsza koszty.

Konfiguracja i sieć

Ochrona Anty-DDoS

Sieć jest chroniona przez system Anty-DDoS o dużej wydajności. Wszystkie Twoje instancje są objęte tą ochroną bez dodatkowych kosztów.

Personalizacja interfejsu

Każda instancja może wykonywać skrypty startowe, kiedy w systemie operacyjnym włączony jest cloud-init. Oznacza to, że możesz spersonalizować wdrażanie każdego serwera cloud.

Zaawansowana konfiguracja

Uruchom instancję, przesyłając pliki lub zmienne, które zostaną wprowadzone do systemu operacyjnego. Funkcja ta jest bardzo użyteczna podczas automatyzacji Twoich wdrożeń.

Dostęp do konsoli KVM

Wirtualna konsola serwera jest dostępna bezpośrednio w przeglądarce dla wszystkich operacji, których nie można wykonać za pośrednictwem sieci.

Elastyczne połączenie z siecią

Możesz tworzyć sieci i porty sieciowe na żądanie oraz instancje Hot-Add. Możesz również wykonać kilka połączeń do tej samej instancji. Sprawdź Prywatna sieć

Ochrona instancji

Funkcja blokady pozwala na zablokowanie jakichkolwiek operacji na instancji. Jedynie właściciel instancji będzie mógł ją odblokować, co pozwala na pracę w zespole.

Chmura publiczna w OVHcloud

Prosta w obsłudze chmura pozwalająca skoncentrować się na projektach

Stworzona przez OVHcloud chmura publiczna jest otwarta i prosta w obsłudze. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwoju i wdrażaniu Twoich rozwiązań.

Public Cloud opiera się na otwartych standardach OpenStack, co ułatwia uruchamianie instancji i umożliwia automatyzację niektórych operacji za pomocą standardowych interfejsów API. Deweloperzy, którzy wybierają instancje Public Cloud hostowane w centrach danych OVHcloud, poświęcają mniej czasu na zarządzanie stosem oprogramowania i mogą skupić się na swoich kluczowych działaniach. Wdrażaj serwery w chmurze o dużej dostępności służące do różnorodnych zastosowań.

Chmura otwarta, odwracalna i transparentna

Migracja do chmury nie musi oznaczać zależności od jednego typu infrastruktury ani retencji danych. Public Cloud opiera się na technologii OpenStack, API oraz standardowych i otwartych usługach, dzięki czemu orkiestracja staje się prostsza. Zyskujesz globalną interoperacyjność infrastruktury, zarówno z innymi rozwiązaniami OVHcloud, jak i z istniejącymi usługami i infrastrukturami w chmurze. Ponadto Twoje dane pozostają dostępne, gotowe do wykorzystania lub przesłania w dowolnym momencie bez żadnych ograniczeń czy barier technologicznych. Propozycja OVHcloud to oferta chmury standardowej, otwartej, dostępnej, transparentnej i multilokalnej.

Chmura o wysokim poziomie bezpieczeństwa, chroniąca najbardziej wrażliwe dane, takie jak dane medyczne*

Nasze infrastruktury i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Certyfikaty te zapewniają istnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) do zarządzania ryzykiem, podatnościami i ciągłości działania oraz systemu zarządzania informacjami o prywatności (PIMS). OVHCloud przestrzega przepisy dotyczące bezpiecznego hostingu danych medycznych.

OVHcloud nie podlega przepisom prawa pozaeuropejskiego, takim jak ustawa CLOUD Act i przestrzega przepisów RODO w odniesieniu do swoich danych przechowywanych w Unii Europejskiej.

* Dostępne wkrótce