Green spin
Analiza złożonych geolokalizowanych danych

Analiza złożonych

geolokalizowanych danych

Zintegrowane instancje Public Cloud i serwery dedykowane

Zintegrowane instancje Public Cloud

i serwery dedykowane

3cx

Setki użytkowników

w wielu lokalizacjach

W skrócie

Jaki jest idealny moment na wysiew oraz na zbiory? Jaka jest niezbędna dawka nawozu? Czy zastosowanie pestycydów jest uzasadnione? Opracowana przez niemiecki startup, GREENSPIN, aplikacja Mofato dostarcza rekomendacji dotyczących pól uprawnych, umożliwiając tym samym optymalizację pracy rolników. Dzięki swoim algorytmom GREENSPIN analizuje zdjęcia satelitarne i przetwarza dane meteorologiczne z ostatnich piętnastu lat. Dane te są nie tylko użyteczne dla samych rolników, ale pozwalają również ograniczyć poziom zanieczyszczenia gleby z korzyścią dla planety.

Przez ostatnie 100 lat produktywność rolnictwa nieustannie rosła. Było to możliwe dzięki postępom czynionym w dziedzinie reprodukcji oraz genetyki roślin, wprowadzeniu do upraw nawozów i innych czynników chemicznych, jak również wykorzystaniu coraz większych i coraz wydajniejszych maszyn rolniczych. Ale intensywne rolnictwo ujawniło swoje ograniczenia. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych uważa, że kolejna rewolucja rolnicza będzie możliwa z wykorzystaniem nowych technologii, a w szczególności dzięki eksploatacji danych za pośrednictwem technologii Big Data i Machine Learning.


Obecnie rolnicy mają dostęp do maszyn pilotowanych automatycznie za pomocą systemu GPS, co pozwala im użyźniać glebę w sposób niezwykle precyzyjny. Dysponują również narzędziami cyfrowymi, które pomagają im w podejmowaniu właściwych decyzji, ułatwiając zarządzanie uprawami. „Uczestnicy Agritechnica, najważniejszych na świecie targów poświęconych urządzeniom rolniczym, które odbyły się w Hanowerze w 2015 r., mogli odkryć niespotykaną dotąd ilość obiecujących aplikacji i inteligentnych maszyn. Tyle że dla właściciela niewielkiego gospodarstwa korzyści płynące z wykorzystania tego typu rozwiązań nie zawsze stanowią oczywistość” - tłumaczy Sebastian Fritsch, dyrektor operacyjny GREENSPIN. „W wielu przypadkach najwięcej zyskują wydawcy lub producenci oprogramowania: aplikacje i maszyny gromadzą dane, które pozwalają im ulepszać narzędzia, zapewniając pozycję przyszłych liderów na rynku. Ale nie jest to scenariusz najczarniejszy: rolnicy mogą również stać się zależni od kilku wydawców, a wtedy istnieje ryzyko, że ci ostatni wykorzystają tę niezrównoważoną relację. A to nie jest dobre ani dla rolników, ani dla końcowego konsumenta.”

Mając to wszystko na względzie, firma GREENSPIN zaprojektowała rozwiązanie będące alternatywą w stosunku do oferty tradycyjnych wydawców. Rozwiązanie wykorzystujące swobodnie dostępne dane, które nie ogranicza rolnikom innych możliwości wyboru.

Wyzwanie

 

A moyen terme, l’agriculteur qui utilise Mofato et ses instruments de planification va diminuer sa consommation d’engrais et pesticides, et peut espérer améliorer son rendement.

 

Pracujący dotąd na uniwersytecie w Würzburgu (Bawaria) Sebastian Fritsch i Gunther Schorcht, współzałożyciele GREENSPIN, postanowili w 2012 roku przejść od teorii do praktyki i otworzyli własny startup. Wkrótce dołączył do nich Clemens Delatrée, który wcześniej pracował w roli konsultanta ds. środowiska w sektorze prywatnym. Wspierani przez federalne ministerstwo gospodarki i energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi), które przyznało im stypendium, oficjalnie utworzyli swoją firmę w 2013 r., utrzymując jednocześnie bliskie relacje z uniwersyteckim wydziałem teledetekcji, gdzie przeprowadzili szereg badań, które później legły u podstaw technologii GREENSPIN.

Bardzo szybko zrozumieliśmy korzyści, jakie płyną dla rolnictwa z wykorzystania lokalizowanych geograficznie danych, czyli obrazów satelitarnych, archiwów i prognoz meteorologicznych. Większość tych danych jest dostępna w sposób nieodpłatny dla każdego, ale niewiele z nich zostaje wykorzystanych ze względu na ich poziom skomplikowania. Stąd nasz pomysł stworzenia narzędzia, które najpierw przetwarza te dane, aby następnie dostarczyć rolnikowi klarowne i łatwe do wdrożenia wskazówki, nie wymagając rozumienia wszystkich detali i przeprowadzonych obliczeń.


Aplikacja Mofato pobiera najnowsze zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości udostępniane przez NASA i przede wszystkim przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną), które dostarczają cennych informacji o stanie upraw, a następnie łączy je z dostępnymi danymi meteorologicznymi. Na dashboardzie aplikacji pojawia się informacja dotycząca idealnych okresów na siew lub zbiory w odniesieniu do poszczególnych działek rolnych, jak również najkorzystniejszego momentu na zastosowanie nawozu (i w jakiej ilości), albo też informacja o tym, czy konieczne jest użycie pestycydów. „W perspektywie średnioterminowej, rolnik korzystający z aplikacji Mofato i jej narzędzi do planowania zmniejszy poziom wykorzystania nawozu i pestycydów i może liczyć na zwiększenie plonów. A jest korzystne dla środowiska i rentowne dla jego gospodarstwa.”

Rozwiązanie

„Zasadniczym wymogiem naszej aplikacji jest możliwość rozbudowy infrastruktury informatycznej, na której aplikacja bazuje” - tłumaczy Sebastian Fritsch. Dla każdego działu rolnictwa musimy przeprowadzać analizę zdjęć satelitarnych i danych pogodowych z ostatnich piętnastu lat. Ten ogrom danych wymaga odpowiedniej mocy obliczeniowej. Dołączyliśmy do programu OVHcloud Startup Program i przenieśliśmy naszą infrastrukturę na dedykowane serwery OVHcloud, które uzupełniamy instancjami Public Cloud. Dzięki nim możemy przeprowadzać równoległe obliczenia (aby szybciej wyświetlać rekomendacje dla użytkowników) i łatwiej się skalować. Mając OVHcloud za partnera, jesteśmy doskonale przygotowani do zmierzenia się z przyszłymi wyzwaniami.”

Korzyści

Od momentu prezentacji aplikacji przed szeroką publicznością podczas targów Agritechnica w listopadzie 2015 r., liczba jej użytkowników nieustannie rośnie. Tym bardziej, że narzędzie jest darmowe dla drobnych gospodarstw rolnych. W zamian za użytkowanie przez nich aplikacji firma może nieustannie ulepszać i wzbogacać rozwiązanie... aby potem lepiej sprzedawało się wśród właścicieli dużych gospodarstw, którzy dodatkowo mają do dyspozycji spersonalizowane wsparcie i dostosowane do indywidualnych potrzeb funkcjonalności.

Mamy ponad 130 użytkowników w Niemczech. Aktualnie sprawdzamy zapotrzebowanie w Europie Wschodniej, między innymi w Rumunii, planując rozwój na szerszą skalę w roku 2017. Pomagamy gospodarstwom zoptymalizować ich procesy. Chcemy pójść o krok dalej i pomóc w stworzeniu sieci niezależnych rolników, aby mogli dzielić się między sobą doświadczeniem i wzajemnie sobie pomagać. Uważamy, że wspierając rozwój rolnictwa niezależnego, zarówno od strony wydawców oprogramowania, jak i międzynarodowych korporacji sektora spożywczo-rolniczego, działamy dla dobra konsumenta.