OVHcloud AI Training

Prosty i szybki trening modeli sztucznej inteligencji

Uruchamiaj treningi sztucznej inteligencji w chmurze i nie martw się o działanie infrastruktury. Dzięki OVHcloud AI Training skupisz się na Twoich najistotniejszych zadaniach - nie musisz zajmować się orkiestracją zasobów obliczeniowych.

Rozwiązanie OVHcloud AI Training, bazujące na open source’owej platformie Kubernetes, umożliwia proste trenowanie modeli za pomocą kilku kliknięć lub wiersza poleceń. Oszczędzasz czas i zwiększasz wydajność Twojego zespołu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Icons/concept/Curve Created with Sketch.

Dla deweloperów i inżynierów danych

Wdrażaj modele za pomocą wybranego frameworka, np. Scikit-learn, XGBoost lub TensorFlow, a następnie uruchamiaj w ciągu kilku sekund treningi na jednym lub kilku węzłach CPU/GPU. Wystarczy pojedyncza linia kodu lub wywołanie API.

Icons/concept/Hardware/Hardware GPU Created with Sketch.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Rozwiązanie OVHcloud AI Training pozwala planować wykorzystanie zasobów obliczeniowych CPU/GPU. W związku z tym nie musisz uruchamiać żadnych dodatkowych zadań w tym zakresie.

Icons/concept/Counter Created with Sketch.

Moc GPU w najlepszej cenie

Wraz z rozwiązaniem OVHcloud AI Training oferujemy najlepsze ceny zasobów CPU/GPU na rynku. Rozliczenie w modelu za minutę jest transparentne, pozwala uprościć zarządzanie budżetem i zoptymalizować wydatki.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Francuski certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Zasoby obliczeniowe

 
comparatif serveur cloud cpu

CPU

public cloud gpu

GPU

Opis Korzystaj z gwarantowanych zasobów CPU, które sprawdzą się idealnie w fazie testów, preprodukcji oraz w przypadku podstawowych treningów Machine Learning. Wdrażaj zasoby GPU i wykorzystuj je do wszystkich zastosowań związanych z trenowaniem AI i Deep Learning, wymagających intensywnych obliczeń.
Nazwa ai1-*-cpu ai1-*-gpu
Zastosowanie Podstawowe treningi Machine Learning, testy, preprodukcja Treningi Deep Learning (NLP, Computer Vision...)
Architektura vCPU Procesory Intel Xeon
od 1 do 12 vCores
+2 GHz
Procesory Intel Xeon
13 vCores
+2,9 GHz
Pamięć RAM 4 GiB RAM 40 GiB RAM
Architektura GPU N/A NVIDIA TESLA V100s
Pamięć RAM dedykowana GPU: 32 GiB
Wydajność GPU (FP32): 16,4 TFLOPS
Tymczasowa lokalna przestrzeń dyskowa 40 GiB 750 GiB
Przestrzeń Object Storage Nielimitowana Nielimitowana
Sieć publiczna 500 Mbps 1,5 Gbps
Maksymalna liczba zasobów per zadanie treningowe lub notebook 12 CPU 4 GPU

 

Sprawdź ceny

Co sprawia, że OVHcloud AI Training wyróżnia się na tle innych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku?

OVHcloud AI Training, AI Notebooks

Prosty sposób na przyspieszenie projektów AI

OVHcloud AI Training to neutralne pod względem technologicznym rozwiązanie, zbudowane w oparciu o open source’ową platformę Kubernetes, które umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów do realizowanych przez Ciebie treningów. Rozwiązanie Public Cloud, płatne za rzeczywiste zużycie zasobów, bez umowy terminowej, dynamicznie dostosowuje się do Twoich potrzeb i oferuje maksymalną elastyczność. W znacznym stopniu poprawia wydajność i upraszcza codzienną pracę inżynierów danych, gdyż pozwala wyeliminować żmudne zadania.

controlled invoicing OVHcloud

Niższe koszty, przejrzysty cennik

Zamawiając usługę AI Training, zyskujesz przejrzysty cennik i na bieżąco śledzisz w Panelu klienta koszty realizowanych treningów. Jest to gwarancja prostoty i przewidywalności.

A European Cloud OVHcloud

Europejska chmura gwarantująca bezpieczeństwo danych

Sztuczna inteligencja pozwala wydobywać wartość z surowych danych, wymaga to jednak sprawnego zarządzania danymi od początku do końca procesu. Wybór europejskiego dostawcy usług chmurowych, takiego jak OVHcloud, daje Ci gwarancję, że Twoje dane będą obsługiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO), bez ryzyka naruszenia zasad konkurencji spowodowanego amerykańską ustawą CLOUD Act.

open source open standards OVHcloud

Rozwiązanie open source zbudowane z wykorzystaniem otwartych standardów

OVHcloud AI Training jest kompatybilny z wiodącymi na rynku aplikacjami i frameworkami, takimi jak Scikit-learn, TensorFlow, Pytorch czy Jupyter Notebook. Transparentność jest zapisana w naszym DNA i gwarantuje całkowitą odwracalność procesu treningu.

Wdrożenie

Po utworzeniu projektu Public Cloud uruchamiaj treningi w oparciu o zasoby obliczeniowe bezpośrednio w Panelu klienta. Wykorzystaj do tego celu notebook Jupyter, interfejs API lub wiersz poleceń.

Możesz w prosty sposób wdrożyć notebook Jupyter powiązany z odpowiednim frameworkiem (TensorFlow, PyTorch, MxNet...) lub skonteneryzować kod treningowy.

Za pomocą Panelu klienta

Interfejs WWW od OVHcloud oferuje wiele funkcji: dashboard pozwalający monitorować treningi, uruchamianie nowych treningów, zarządzanie danymi, etc.

Za pomocą wiersza poleceń

Przykład: chcesz zoptymalizować sieć neuronów umożliwiającą klasyfikację zgłoszeń wysyłanych do supportu? Poniżej pokazujemy, jak wdrożyć JupyterLab przy użyciu Pytorch i zsynchronizować dane, wykorzystując do tego celu dwa wiersze poleceń.

Pobierz listę zasobów dostępnych na platformie AI Training:
./ovhai capability
gpus:
  - model: Tesla-V100S
   max_gpus: 4
   default: true
cpus:
  - max_cpus: 12

Zsynchronizuj lokalne dane z Object Storage
./ovhai data upload GRA myBucket train.zip

Uruchom JupyterLab przy użyciu wstępnie zainstalowanej biblioteki Pytorch oraz zamontuj dane w obiekcie /data w trybie odczytu/zapisu z 2 GPU
./ovhai job run \
   --gpu 2 \
   --name ai-training-pytorch-short-feynman \
   --volume myBucket@GRA:/data:RW \
   ovhcom/ai-training-pytorch:1.6.0

Pobierz wyniki
Automatyczne pobranie po zakończeniu zadania

 

Dowiedz się więcej

Dokumentacja techniczna

Zapoznaj się z naszą dokumentacją techniczną zawierającą szczegóły dotyczące OVHcloud AI Training.

Tutoriale

Zacznij korzystać z OVHcloud AI Training, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tutorialach.

API

Wszystkie funkcje zarządzania AI Training od OVHcloud dostępne są wraz z oficjalnym API.

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Tworzenie zadań dotyczących treningów

Zdefiniuj zasoby niezbędne do realizacji zadań obliczeniowych i prześlij je do OVHcloud AI Training. Rozwiązanie działa w powiązaniu z obrazami Docker modeli publicznych lub prywatnych. Przed utworzeniem zadania skorzystaj z bogatego katalogu szablonów.

Orkiestracja i zadania równoległe

OVHcloud AI Training orkiestruje treningi w naszej infrastrukturze. Dzięki temu możesz uruchomić jedno lub więcej zadań jednocześnie, a Twoje zespoły nie muszą się martwić o alokację fizycznych zasobów ani o kompatybilność sterowników GPU.

Kompatybilność TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, XGBoost i innych

Jeśli Twoje modele sztucznej inteligencji potrafią wykorzystać potencjał zasobów GPU w skonteneryzowanym środowisku, OVHcloud AI Training jest dla Ciebie idealnym narzędziem. Bez względu na to, jakiej aplikacji używasz, nasze rozwiązanie pozwoli Ci trenować GPU w niezwykle prosty sposób.

Kompatybilność z bogatym katalogiem wstępnie zainstalowanych modeli

Udostępniamy bezpłatnie duże portfolio publicznych obrazów Docker, dzięki czemu uruchomienie projektu staje się jeszcze prostsze.
Wdrażaj obrazy Deep Learning (AutoML w tekście, obrazie lub wideo) skonfigurowane w taki sposób, abyś mógł wykorzystać pełen potencjał GPU.

Wstępnie skonfigurowane notebooki

Wdrażaj wstępnie skonfigurowane notebooki Jupyter dla wybranych frameworków, takich jak TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, etc.

Zarządzanie w Panelu klienta, poprzez API lub za pomocą wiersza poleceń

W zależności od Twoich kompetencji uruchamiaj i monitoruj zadania za pośrednictwem interfejsu WWW, API lub z poziomu wiersza poleceń. Możesz używać dowolnego języka programowania: Python, Java, Scala, C++ z Cuda, Golang, etc. - możliwości są nieograniczone.

Pliki dziennika (logi)

Szybki dostęp do dzienników zdarzeń umożliwia bardzo proste monitorowanie realizacji zadań.

Cennik Public Cloud

Płatności za OVHcloud AI Training

W przypadku każdego rozpoczętego treningu płacisz za minutę wykorzystania zasobów obliczeniowych, w zależności od ich długości życia oraz liczby alokowanych GPU.

Aby korzystać z tej usługi, nie musisz podpisywać umowy terminowej.