Managed Private Registry

Zarządzana usługa Private Registry kompatybilna z ekosystemem cloud

Managed Private Registry od OVHcloud ułatwia przechowywanie, zarządzanie i dostęp do obrazów kontenerów oraz pakietów Helm. Wraz z tym rozwiązaniem zyskujesz funkcje klasy enterprise oraz przewidywalne ceny.

Pełna interoperacyjność dzięki otwartym standardom

Usługa Managed Private Registry zbudowana jest w oparciu o rozwiązania open source, takie jak Docker oraz projekt CNCF Harbor, co zapewnia jej interoperacyjność. Managed Private Registry obsługuje wszystkie obrazy OCI (Open Container Initiative) i pakiety Helm, ponadto współpracuje ze wszystkimi platformami do konteneryzacji i narzędziami do orkiestracji, takimi jak ekosystem Kubernetes.

Icons/concept/padlock/padlock Closed Created with Sketch.

Maksymalne bezpieczeństwo Twoich obrazów

Bezpieczny dostęp do obrazów możliwy jest dzięki zastosowaniu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC). Rozwiązanie Content Trust zapewniające integralność źródeł obrazów oraz automatyczna analiza podatności umożliwiają ochronę przed większością zagrożeń. Wszystkie te rozwiązania objęte są gwarancją SLA.

$

Przewidywalność cen dzięki rozliczeniu pay-as-you-go

W ramach Managed Private Registry oferujemy gamę pakietów pay-as-you-go, spośród których możesz wybrać pakiet najbardziej odpowiadający zakresowi Twojego projektu. Pakiety różnią się ilością przechowywanych danych, liczbą jednoczesnych połączeń z rejestrem oraz warunkami SLA. W cenie ruch przychodzący i wychodzący oraz usługa konserwacji. Dzięki temu zawsze wiesz, ile zapłacisz na koniec miesiąca.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasze infrastruktury i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzkiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Francuski certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Przykłady zastosowań

Proste wdrożenie CI/CD

Managed Private Registry ułatwia integrację z CI/CD za pomocą API. Przyspiesz wdrażanie oprogramowania, począwszy od rozwoju do produkcji, podczas gdy OVHcloud zajmie się zarządzaniem Twoim rejestrem i zapewni dostępność obrazów oraz płynny proces uruchomienia aplikacji.

Usprawnienie współpracy zespołu

Managed Private Registry umożliwia efektywny i bezpieczny proces dostarczania obrazów bez względu na to, gdzie realizujesz Twoje projekty. Deweloperzy, w zależności od przyznanych im uprawnień, mają dostęp do zatwierdzonych obrazów, co redukuje ryzyko wykorzystania przestarzałego obrazu. Z rejestrem może łączyć się wielu użytkowników jednocześnie, dzięki czemu zwiększa się wydajność Twoich zespołów.

Optymalizacja zarządzania obrazami

Managed Private Registry pozwala na zarządzanie konfiguracją prywatnej przestrzeni dyskowej za pomocą jednego dedykowanego interfejsu Harbor lub Harbor API. Zyskujesz integralność obrazów dzięki synchronizacji wielu rejestrów i automatyzacji procesu usuwania nieużywanych obrazów.

Funkcje

Pakiet Helm i obrazy kontenerów

Jeśli korzystasz z Kubernetesa, lub innego podobnego rozwiązania, możesz w dalszym ciągu zarządzać obrazami przy użyciu narzędzi i procesów, które już znasz, i którym ufasz.

Interfejs Dedicated Harbor lub API

Managed Private Registry umożliwia proste zarządzanie konfiguracją za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego lub API rejestru Docker.

RBAC i przestrzenie nazw

Twoje zespoły otrzymują bezpieczny dostęp do obrazów z możliwością indywidualnej konfiguracji uprawnień. Zyskujesz jednocześnie bezpieczeństwo i wysoką dostępność.

Konta robotów

Usprawniaj i automatyzuj procesy dzięki zastosowaniu tokenu z określonymi uprawnieniami.

Logowanie

Automatyczne logowanie umożliwia szybką i prostą identyfikację korzystających z usługi użytkowników, dzięki czemu spełnione zostają najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.

Content Trust

Content Trust gwarantuje, że obrazy zostały automatycznie zatwierdzone przez Docker Notary. Dzięki temu możesz zawsze ufać ich źródłom bez potrzeby ręcznego zatwierdzania każdego z nich.

Skanowanie podatności

Monitoruj automatycznie zagrożenia i kontroluj w regularnych odstępach czasu potencjalne podatności.

Replikacja

Synchronizuj obrazy w wielu rejestrach zgodnie z Twoją polityką zarządzania i twórz w prosty sposób ich wersje.

Automatyczne usuwanie obrazów

Zautomatyzuj proces usuwania nieużywanych obrazów, aby bardziej efektywnie wykorzystywać przestrzeń dyskową i uprościć zarządzanie ich cyklem życia.

Price

Płatności za Managed Private Registry

Każdy pakiet Managed Private Registry obejmuje określoną ilość przechowywanych danych, liczbę jednoczesnych połączeń z rejestrem, nielimitowany transfer oraz warunki SLA. Usługa rozliczana jest w modelu godzinowym zgodnie z cennikiem pakietu, który wybrałeś.