High performance object storage overview

Wydajna, skalowalna i bezpieczna przestrzeń dyskowa

 

Przechowuj pliki statyczne (filmy, obrazy, pliki WWW, etc.) na nielimitowanej przestrzeni dyskowej, zarządzaj nimi z poziomu Twojej aplikacji lub udostępniaj je w sieci za pośrednictwem API S3.

Przestrzeń dyskowa ewoluuje jednocześnie z Twoim projektem. Nie musisz z wyprzedzeniem planować jej rozmiaru. Jest to idealne miejsce do przechowywania danych wymagających wysokiej wydajności. Dzięki naszemu rozwiązaniu sprostasz wyzwaniom związanym z Big Data oraz sztuczną inteligencją (AI) i optymalnie wykorzystasz potencjał danych. 

Icons/concept/Curve Created with Sketch.

Zoptymalizowane przetwarzanie danych

Przestrzeń dyskowa do przechowywania obiektowego, oparta na innowacyjnym systemie SDS (Software-Defined Storage) i na maszynach najwyższej jakości, optymalizuje przetwarzanie danych na każdym etapie ich cyklu życia (przechowywanie, transfer, intensywne użytkowanie, usuwanie).

Icons/concept/Cloud/Cloud Hand Created with Sketch.

Pełna kontrola nad danymi

Zaufana platforma OVHcloud zapewnia bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Ciesz się suwerennością wrażliwych danych i przenoś je za pomocą interfejsu API S3. 

Icons/concept/wallet Created with Sketch.

Przystępne i przejrzyste ceny

Nasz model rozliczenia gwarantuje pełną przewidywalność. Na koniec miesiąca nie zaskoczą Cię żadne niespodzianki. Skorzystaj z najbardziej atrakcyjnych na rynku cen za przechowywanie danych.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasze infrastruktury i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Francuski certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Gama Object Storage

 

Standard Object Storage (SWIFT) High Performance Object Storage

Rozwiązanie idealne do przechowywania danych bez specyficznych potrzeb w zakresie wydajności.

Rozwiązanie dostosowane do najbardziej wymagających projektów, w przypadku których do przechowywania danych musi być zapewniona wysoka wydajność operacji odczytu i zapisu.

API Swift (kompatybilność z S3) API S3

Ochrona danych dzięki potrójnej replikacji

Ochrona danych zapewniona przez Erasure Coding

 

Dlaczego warto migrować dane do OVHcloud?

api S3

Chroń się przed uzależnieniem od jednego dostawcy (vendor lock-in)

Zachowaj suwerenność danych dzięki API S3. Możesz przenieść dane z dowolnej platformy oferującej API S3 do dostawcy gwarantującego ich odwracalność.

Obniż koszty

Skorzystaj z atrakcyjnej ceny za przechowywanie danych i transfer. Kontroluj wydatki dzięki przewidywalnemu i przejrzystemu modelowi płatności. Na koniec miesiąca nie zaskoczą Cię żadne niespodzianki. 

Dostosuj w prosty sposób Twoją aplikację

Aktualizuj tylko konfigurację (endpoint i identyfikatory), zachowaj ten sam kod aplikacji oraz te same narzędzia.

Wdrożenie

Utwórz bucket

# aws --endpoint-url https://s3.<public cloud region>.cloud.ovh.net s3 mb s3://test1

Wyświetl listę bucketów

# aws s3 ls

Umieść pliki jako obiekty w bucketcie

# aws s3 cp /etc/magic s3://test1

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Skalowalność

Nie musisz już z wyprzedzeniem szacować, ile dokładnie przestrzeni dyskowej będziesz potrzebował do realizacji Twoich projektów. Przechowuj wszystkie rodzaje plików w Object Storage i nie obawiaj się, że zabraknie Ci miejsca na dysku.

Niezawodność

Ponieważ prowadzisz działalność o znaczeniu krytycznym, potrzebujesz narzędzi dostępnych przez cały czas. OVHcloud oferuje rozwiązania do pracy zespołowej oparte na dedykowanej i elastycznej infrastrukturze, monitorowanej stale przez nasze zespoły.

Dostęp publiczny lub prywatny

Domyślnie kontenery oraz obiekty są dostępne po uwierzytelnieniu. Aby udostępnić dokumenty w sieci publicznej, możesz udzielić do nich dostępu bez konieczności uwierzytelnienia.

Tagi

Dodawaj tagi do obiektów lub bucketów i dziel przestrzeń dyskową według kategorii. Każdy tag jest powiązany z parą klucz-wartość.

Tymczasowy URL

Tymczasowy URL umożliwia dostęp do obiektu, w trybie odczytu lub zapisu, przez określony czas. Po upłynięciu tego czasu URL straci ważność.

Duża przestrzeń dyskowa

Do przechowywania obiektów możesz użyć do 100 bucketów na konto S3.

Zarządzanie listami kontroli dostępu (ACL)

W przypadku obiektów, podobnie jak w przypadku kontenerów, możesz precyzyjnie określić prawa dostępu według kryterium użytkownika lub kryterium metody dostępu.

Generowanie identyfikatorów S3

Aby skonfigurować narzędzie w API S3, wygeneruj specjalne identyfikatory. Następnie użyj ich do zmiany punktów końcowych (endpoints) w aplikacji.

Duże obiekty

Object Storage umożliwia przechowywanie małych lub bardzo dużych obiektów, bez limitu rozmiaru. Możesz na przykład przechowywać pliki o wielkości kilku terabajtów.

CORS

Mechanizm ten, zarządzany przez kod w wyszukiwarkach internetowych, umożliwia autoryzację dostępu do obiektów z innej domeny, oddzielając w ten sposób kod strony WWW od jej obiektów statycznych.

Suma kontrolna (checksum)

Do metadanych obiektu automatycznie dodawany jest podpis MD5. Stanowi on gwarancję, że przesłany obiekt jest kompletny.

Zastosowanie DNS

Konfigurując specjalny rekord w strefie DNS Twojej domeny, możesz ustanowić bezpośrednie przekierowanie do OVH Object Storage.

Cennik Public Cloud

Płatności za Object Storage

Przechowywanie obiektów rozliczane jest za GB za godzinę. Podana cena to kwota za pełny miesiąc przechowywania obiektów. Ruch wychodzący dla obiektów jest również fakturowany za każdy 1 GB.

Zalety przechowywania danych w architekturze object storage

Object Storage zapewnia wiele korzyści, z których najważniejszą jest redukcja kosztów związanych ze stale rosnącą iloścą danych. Dane przechowywane są na jednym lub kilku serwerach o rozmiarze umożliwiającym pomieszczenie terabajtów, a nawet petabajtów informacji. Pozwala to na optymalizację kosztów operacyjnych. Środowisko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić adaptację do zmieniających się potrzeb, bez konieczności modyfikacji infrastruktury i jej działania.

FAQ

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Object Storage?

Gwarantowana dostępność miesięczna dla usługi Object Storage wynosi 99,9%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie odporności danych w usłudze Object Storage?

Odporność danych w usłudze Object Storage wynosi 100%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Czym różni się system plików od Object Storage?

Istniej wiele różnic między tymi rozwiązaniami, ale dwie najważniejsze to: wykorzystanie Object Storage tylko do danych statycznych oraz nielimitowana przestrzeń dyskowa.

Czym różni się Object Storage od Block Storage?

Object Storage różni się od Block Storage przede wszystkim trybem dostępu i przestrzenią dyskową. Usługa Block Storage zapewnia przestrzeń dyskową przydzielaną w zależności od potrzeb i przypisaną do instancji. Przestrzenią tą zarządza system operacyjny instancji. Object Storage natomiast zapewnia nielimitowaną przestrzeń dyskową, którą możesz zarządzać bezpośrednio w aplikacji.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych w Object Storage i/lub jak przeprowadzać na nich operacje?

Dostępnych jest kilka sposobów wykonywania operacji na danych w Object Storage. Aby zintegrować zarządzanie procesami bezpośrednio z Twoją aplikacją, możesz użyć jednego z dostępnych SDK. Możesz również korzystać bezpośrednio z klienta dostępnego na rynku.

Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar obiektu?

Obiekt nie może przekroczyć 5 GB.

Jaki jest limit ilości danych, które można przechowywać w Object Storage?

Nie ma limitu ilości przechowywanych danych. OVHcloud zarządza usługą w taki sposób, aby zawsze dostępna była przestrzeń dyskowa.

Co to jest Object Storage?

Jest to rozwiązanie do przechowywania danych online, na nielimitowanej przestrzeni dyskowej, dostępne za pośrednictwem API. Klaster Object Storage jest zarządzany przez dostawcę chmury. Wszystkie rodzaje danych można przechowywać w ramach tego rozwiązania.

Jak działa Object Storage?

Usługa Object Storage działa w klastrze składającym się z dużej liczby serwerów Storage i wykorzystuje algorytmy gwarantujące odporność danych. Indeksuje dane i rozprasza je według zajętości przestrzeni. Klaster można powiększyć w dowolnym momencie.