Object Storage de Public Cloud

Skalowalna, odporna i bezpieczna przestrzeń dyskowa

Przechowuj pliki na przestrzeni dyskowej dostępnej poprzez HTTPS i zarządzanej przy użyciu API OpenStack Swift lub API S3.. Obiekty korzystają z warstwy oprogramowania, która zarządza metadanymi, prawami dostępu i inteligentnym dostępem bezpośrednio na poziomie danych. Jest to idealna usługa, w której możesz przechowywać pliki statyczne i operować na nich z poziomu Twoich aplikacji lub po prostu udostępniać je w Internecie.

Skalowalny

Nie musisz już przewidywać, ile dokładnie przestrzeni dyskowej będziesz potrzebował do Twoich projektów. Dzięki Object Storage zyskujesz nielimitowaną przestrzeń dyskową dla aplikacji. Przechowuj wszystkie rodzaje plików i nie martw się, że zabraknie Ci miejsca na dysku.

Niezawodny

Twoje dane są rozproszone w klastrach, które przechowują trzy repliki dla każdego obiektu. Repliki te umieszczone są jednocześnie na różnych dyskach i serwerach, co zapewnia ich trwałość i odporność na awarie.

Zintegrowany z Twoją aplikacją

Wszystkie działania mogą być przeprowadzane przy użyciu API, co sprzyja automatyzacji i pozwala na integrację warstw aplikacji przetwarzających dane. Biblioteki OpenStack Swift oraz S3 udostępniane dla języków programowania, których używasz ułatwią tę integrację.

Przykłady zastosowania

Dane krytyczne dla biznesu

Dane firmowe, stanowiące podstawę Twojej innowacyjnej działalności, takie jak dane satelitarne, filmy lub odczyty z punktów pomiarowych, zajmują często sporą ilość miejsca. Object Storage to rozwiązanie w przystępnej cenie, które umożliwia zarządzanie tymi danymi i zapewnia ich bezpieczne przechowywanie.

Katalog dokumentów

Katalog dokumentów obsługiwanych przez aplikacje dostarcza treści statyczne, takie jak obrazy, pliki tekstowe, tabele, pliki audio lub video. Zarządzanie tymi danymi może być realizowane z poziomu Twojej aplikacji. Ponadto, zgodnie z określonymi regułami, możesz udostępnić je do odczytu przez Internet.

Migracja za pomocą API S3

Skorzystaj z konkurencyjnych cen przechowywania danych w Object Storage i migruj Twoje dane na platformę OVHcloud, od dowolnego dostawcy oferującego API S3.

Migruj usługi z S3 do OVHcloud

api S3

Chroń się przed uzależnieniem od jednego dostawcy

Zachowaj suwerenność danych dzięki API kompatybilnemu z S3. Będziesz mógł wówczas przenieść dane do innego dostawcy gwarantującego ich odwracalność.

Obniż koszty

Skorzystaj z najatrakcyjniejszych cen na rynku za przechowywanie danych i transfer. Rozliczenia na fakturach są przejrzyste, a Ty unikasz przykrych niespodzianek na koniec miesiąca.

Dostosuj w prosty sposób Twoją aplikację

Aktualizuj tylko konfigurację (punkt końcowy (endpoint) i identyfikatory), zachowaj ten sam kod aplikacji oraz te same narzędzia.

Wdrożenie

Utwórz kontener obiektów (lub bucket):

swift post repo01

Konfiguruj prawa dostępu, aby udostępnić kontener jako publiczny:

swift post repo01 --read-acl ".r:*"

Umieść plik w Object Storage:

swift upload repo01 image.jpg

 

Gotowy na Object Storage?

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z rozwiązania

Funkcje

Publiczne lub prywatne

Domyślnie kontenery i ich obiekty są dostępne po uwierzytelnieniu. Aby upublicznić dokumenty możesz udzielić do nich dostępu w sieci bez konieczności uwierzytelnienia.

Zarządzanie wersjami

Dzięki wersjom obiektów aktywowanym na poziomie kontenera (versioning) możesz zapisać historię zmian obiektów i w razie potrzeby odtworzyć wersje.

Synchronizacja kontenerów

Synchronizuj Twoje kontenery, aby dane w każdej lokalizacji były takie same. Funkcja ta może być przydatna np. do utrzymywania danych w tym samym stanie pomiędzy kilkoma lokalizacjami.

Tymczasowy URL

Tymczasowy URL umożliwia dostęp do obiektu, w trybie odczytu lub zapisu, przez określony czas. Po upłynięciu tego czasu URL straci ważność.

Czas ważności obiektów

Obiekty mogą posiadać jako atrybut datę ważności. W takim przypadku obiekt zostanie po prostu usunięty po upływie określonej daty.

Zarządzanie ACL

W przypadku obiektów, podobnie jak w przypadku kontenerów, możesz precyzyjnie określić prawa dostępu według kryterium użytkownika lub kryterium metody dostępu.

Statyczne treści stron

Jeśli kontener zostanie skonfigurowany w trybie statycznym, Object Storage będzie działał jak klasyczny serwer webowy: będzie obsługiwał „index.html”. Może on również wyświetlać indeks adresów URL obiektów w HTML, jeśli nie istnieje domyślny obiekt „index.html”.

Duże obiekty

Object Storage umożliwia przechowywanie zarówno małych jak i bardzo dużych obiektów, wynoszących np. kilka TB, bez ograniczeń w zakresie rozmiaru.

CORS

Mechanizm ten, zarządzany przez kod w wyszukiwarkach internetowych, umożliwia autoryzację dostępu do obiektów z innej domeny, oddzielając w ten sposób kod strony WWW od jej obiektów statycznych.

Checksum

Metadane obiektów automatycznie zawierają podpis MD5, co pozwala upewnić się, czy przesłany obiekt jest kompletny.

Zastosowanie DNS

Konfigurując specjalny rekord w strefie DNS Twojej domeny, możesz ustanowić bezpośrednie przekierowanie do OVH Object Storage.

Generowanie identyfikatorów S3

Aby skonfigurować narzędzie w API S3, wygeneruj specjalne identyfikatory. Następnie użyj ich do zmiany punktów końcowych (endpoints) w aplikacji.

Pricing Public Cloud

Płatności za Object Storage

Przechowywanie obiektów rozliczane jest za GB za godzinę. Podana cena to kwota za pełny miesiąc przechowywania obiektów. Ruch wychodzący dla obiektów jest również fakturowany za każdy 1 GB.

Co to jest Object Storage?

Wszystkie firmy, niezależnie od sektora działalności, potrzebują bezpiecznej przestrzeni do przechowywania danych. Dane powinny być dostępne natychmiast, a ich pobieranie powinno przebiegać płynnie. Odpowiedzią na tę potrzebę są rozwiązania cloud computing - skalowalne, elastyczne i dopasowane do wszystkich zastosowań. Dzięki nim dostęp do danych staje się tak prosty, jak wywołanie API.

Quel SLA est garanti par OVHcloud concernant l'accès au service Object Storage ?

Le SLA est de 99,9 % de disponibilité mensuelle pour l'accès au service Object Storage. Pour plus d'informations, veuillez consulter les conditions générales de vente.

Quel SLA est garanti par OVHcloud concernant la résilience des données sur le service Object Storage ?

Le taux de résilience des données est de 100 % sur le service Object Storage. Pour plus d'informations, veuillez consulter les conditions générales de vente.

Quelle est la différence entre un système de fichiers et Object Storage ?

Il existe une multitude de différences. Les deux plus importantes sont l’usage d'Object Storage pour des données statiques uniquement et l’espace de stockage non limité que la solution propose.

Quelle est la différence entre les services Block Storage et Object Storage ?

Le service Block Storage fournit des espaces de stockage dimensionnés selon le besoin, à attacher à une instance. Cet espace sera géré par le système d'exploitation de l'instance. Object Storage fournit un espace non limité qui sera géré directement par votre application.

Comment atteindre et/ou manipuler les données sur Object Storage ?

Il existe plusieurs moyens de manipuler les données présentes sur Object Storage. Pour intégrer directement cette gestion dans votre application, vous pouvez utiliser l'un des SDK disponibles. Vous avez également la possibilité d’utiliser directement un client disponible sur le marché.

Quelle est la taille maximale autorisée pour un objet ?

Un objet ne peut pas dépasser les 5 To.

Quelle est la limite du volume de données qu’il est possible de stocker sur Object Storage ?

Virtuellement il n'y a pas de limite. Autrement dit, OVHcloud gère le service pour qu'il y ait toujours de l'espace disponible.

Qu'est-ce qu’Object Storage ?

Il s’agit d’une technologie proposant un service de stockage en ligne, accessible via API et permettant de stocker des données sans limite d'espace, le cluster d'Object Storage étant géré par le fournisseur de cloud. Il est possible de pousser tout type de données dans un service d'Object Storage.

Comment fonctionne Object Storage ?

Un service d'Object Storage fonctionne en cluster avec une grande quantité de serveurs de stockage partageant des algorithmes pour assurer la résilience des données. Il place et indexe celles-ci en les répartissant selon l’occupation de l'espace. Un cluster peut être agrandi à tout moment.