Object Storage de Public Cloud

Skalowalna, odporna i bezpieczna przestrzeń dyskowa

Przechowuj pliki na przestrzeni dyskowej dostępnej poprzez HTTPS i zarządzanej przy użyciu API OpenStack Swift lub API S3.. Obiekty korzystają z warstwy oprogramowania, która zarządza metadanymi, prawami dostępu i inteligentnym dostępem bezpośrednio na poziomie danych. Jest to idealna usługa, w której możesz przechowywać pliki statyczne i operować na nich z poziomu Twoich aplikacji lub po prostu udostępniać je w Internecie.

Skalowalny

Nie musisz już przewidywać, ile dokładnie przestrzeni dyskowej będziesz potrzebował do Twoich projektów. Dzięki Object Storage zyskujesz nielimitowaną przestrzeń dyskową dla aplikacji. Przechowuj wszystkie rodzaje plików i nie martw się, że zabraknie Ci miejsca na dysku.

Niezawodny

Twoje dane są rozproszone w klastrach, które przechowują trzy repliki dla każdego obiektu. Repliki te umieszczone są jednocześnie na różnych dyskach i serwerach, co zapewnia ich trwałość i odporność na awarie.

Zintegrowany z Twoją aplikacją

Wszystkie działania mogą być przeprowadzane przy użyciu API, co sprzyja automatyzacji i pozwala na integrację warstw aplikacji przetwarzających dane. Biblioteki OpenStack Swift oraz S3 udostępniane dla języków programowania, których używasz ułatwią tę integrację.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS*

Nasze infrastruktury i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Francuski certyfikat HDS* umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

* Dostępne wkrótce

Przykłady zastosowania

Dane krytyczne dla biznesu

Dane firmowe, stanowiące podstawę Twojej innowacyjnej działalności, takie jak dane satelitarne, filmy lub odczyty z punktów pomiarowych, zajmują często sporą ilość miejsca. Object Storage to rozwiązanie w przystępnej cenie, które umożliwia zarządzanie tymi danymi i zapewnia ich bezpieczne przechowywanie.

Katalog dokumentów

Katalog dokumentów obsługiwanych przez aplikacje dostarcza treści statyczne, takie jak obrazy, pliki tekstowe, tabele, pliki audio lub video. Zarządzanie tymi danymi może być realizowane z poziomu Twojej aplikacji. Ponadto, zgodnie z określonymi regułami, możesz udostępnić je do odczytu przez Internet.

Migracja za pomocą API S3

Skorzystaj z konkurencyjnych cen przechowywania danych w Object Storage i migruj Twoje dane na platformę OVHcloud, od dowolnego dostawcy oferującego API S3.

Migruj usługi z S3 do OVHcloud

api S3

Chroń się przed uzależnieniem od jednego dostawcy

Zachowaj suwerenność danych dzięki API kompatybilnemu z S3. Będziesz mógł wówczas przenieść dane do innego dostawcy gwarantującego ich odwracalność.

Obniż koszty

Skorzystaj z najatrakcyjniejszych cen na rynku za przechowywanie danych i transfer. Rozliczenia na fakturach są przejrzyste, a Ty unikasz przykrych niespodzianek na koniec miesiąca.

Dostosuj w prosty sposób Twoją aplikację

Aktualizuj tylko konfigurację (punkt końcowy (endpoint) i identyfikatory), zachowaj ten sam kod aplikacji oraz te same narzędzia.

Wdrożenie

Utwórz kontener obiektów (lub bucket):

swift post repo01

Konfiguruj prawa dostępu, aby udostępnić kontener jako publiczny:

swift post repo01 --read-acl ".r:*"

Umieść plik w Object Storage:

swift upload repo01 image.jpg

 

Rozpocznij pracę na Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Publiczne lub prywatne

Domyślnie kontenery i ich obiekty są dostępne po uwierzytelnieniu. Aby upublicznić dokumenty możesz udzielić do nich dostępu w sieci bez konieczności uwierzytelnienia.

Zarządzanie wersjami

Dzięki wersjom obiektów aktywowanym na poziomie kontenera (versioning) możesz zapisać historię zmian obiektów i w razie potrzeby odtworzyć wersje.

Synchronizacja kontenerów

Synchronizuj Twoje kontenery, aby dane w każdej lokalizacji były takie same. Funkcja ta może być przydatna np. do utrzymywania danych w tym samym stanie pomiędzy kilkoma lokalizacjami.

Tymczasowy URL

Tymczasowy URL umożliwia dostęp do obiektu, w trybie odczytu lub zapisu, przez określony czas. Po upłynięciu tego czasu URL straci ważność.

Czas ważności obiektów

Obiekty mogą posiadać jako atrybut datę ważności. W takim przypadku obiekt zostanie po prostu usunięty po upływie określonej daty.

Zarządzanie ACL

W przypadku obiektów, podobnie jak w przypadku kontenerów, możesz precyzyjnie określić prawa dostępu według kryterium użytkownika lub kryterium metody dostępu.

Statyczne treści stron

Jeśli kontener zostanie skonfigurowany w trybie statycznym, Object Storage będzie działał jak klasyczny serwer webowy: będzie obsługiwał „index.html”. Może on również wyświetlać indeks adresów URL obiektów w HTML, jeśli nie istnieje domyślny obiekt „index.html”.

Duże obiekty

Object Storage umożliwia przechowywanie zarówno małych jak i bardzo dużych obiektów, wynoszących np. kilka TB, bez ograniczeń w zakresie rozmiaru.

CORS

Mechanizm ten, zarządzany przez kod w wyszukiwarkach internetowych, umożliwia autoryzację dostępu do obiektów z innej domeny, oddzielając w ten sposób kod strony WWW od jej obiektów statycznych.

Checksum

Metadane obiektów automatycznie zawierają podpis MD5, co pozwala upewnić się, czy przesłany obiekt jest kompletny.

Zastosowanie DNS

Konfigurując specjalny rekord w strefie DNS Twojej domeny, możesz ustanowić bezpośrednie przekierowanie do OVH Object Storage.

Generowanie identyfikatorów S3

Aby skonfigurować narzędzie w API S3, wygeneruj specjalne identyfikatory. Następnie użyj ich do zmiany punktów końcowych (endpoints) w aplikacji.

Pricing Public Cloud

Płatności za Object Storage

Przechowywanie obiektów rozliczane jest za GB za godzinę. Podana cena to kwota za pełny miesiąc przechowywania obiektów. Ruch wychodzący dla obiektów jest również fakturowany za każdy 1 GB.

Co to jest Object Storage?

Wszystkie firmy, niezależnie od sektora działalności, potrzebują bezpiecznej przestrzeni do przechowywania danych. Dane powinny być dostępne natychmiast, a ich pobieranie powinno przebiegać płynnie. Odpowiedzią na tę potrzebę są rozwiązania cloud computing - skalowalne, elastyczne i dopasowane do wszystkich zastosowań. Dzięki nim dostęp do danych staje się tak prosty, jak wywołanie API.

Najczęstsze pytania

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Object Storage?

Gwarantowana dostępność miesięczna dla usługi Object Storage wynosi 99,9%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie odporności danych w usłudze Object Storage?

Odporność danych w usłudze Object Storage wynosi 100%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Czym różni się system plików od Object Storage?

Dwie najważniejsze różnice to: wykorzystanie Object Storage tylko do danych statycznych oraz nielimitowana przestrzeń dyskowa, którą to rozwiązanie oferuje.

Czym różni się Block Storage od Object Storage?

Usługa Block Storage zapewnia określoną przestrzeń dyskową przydzieloną w zależności od potrzeb i przypisaną do instancji. Przestrzenią tą zarządza system operacyjny instancji. Object Storage natomiast zapewnia nielimitowaną przestrzeń dyskową, którą możesz zarządzać bezpośrednio w aplikacji.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych w Object Storage i/lub jak przeprowadzać na nich operacje?

Dostępnych jest kilka sposobów wykonywania operacji na danych w Object Storage. Aby zintegrować zarządzanie procesami bezpośrednio z Twoją aplikacją, możesz użyć jednego z dostępnych SDK. Możesz również korzystać bezpośrednio z klienta dostępnego na rynku.

Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar obiektu?

Obiekt nie może przekroczyć 5 TB.

Jaki jest limit ilości danych, które można przechowywać w Object Storage?

Nie ma limitu ilości przechowywanych danych. OVHcloud zarządza usługą w taki sposób, aby zawsze dostępna była przestrzeń dyskowa.

Co to jest Object Storage?

Jest to rozwiązanie do przechowywania danych online, na nielimitowanej przestrzeni dyskowej, dostępne za pośrednictwem API. Klaster Object Storage jest zarządzany przez dostawcę chmury. Wszystkie rodzaje danych można przechowywać w ramach tego rozwiązania.

Jak działa Object Storage?

Usługa Object Storage działa w klastrze składającym się z dużej liczby serwerów Storage i wykorzystuje algorytmy gwarantujące odporność danych. Indeksuje dane i rozprasza je według zajętości przestrzeni. Klaster można powiększyć w dowolnym momencie.