Object Storage de Public Cloud

Skalowalna, odporna i bezpieczna przestrzeń dyskowa

Przechowuj pliki na przestrzeni dyskowej dostępnej poprzez HTTPS i zarządzanej przy użyciu API OpenStack Swift. Obiekty korzystają z warstwy oprogramowania, która zarządza metadanymi, prawami dostępu i inteligentnym dostępem bezpośrednio na poziomie danych. Jest to idealna usługa, w której możesz przechowywać pliki statyczne i operować na nich z poziomu Twoich aplikacji lub po prostu udostępniać je w Internecie.

Skalowalny

Nie musisz już przewidywać, ile dokładnie przestrzeni dyskowej będziesz potrzebował do Twoich projektów. Dzięki Object Storage zyskujesz nielimitowaną przestrzeń dyskową dla aplikacji. Przechowuj wszystkie rodzaje plików i nie martw się, że zabraknie Ci miejsca na dysku.

Niezawodny

Twoje dane są rozproszone w klastrach, które przechowują trzy repliki dla każdego obiektu. Repliki te umieszczone są jednocześnie na różnych dyskach i serwerach, co zapewnia ich trwałość i odporność na awarie.

Zintegrowany z Twoją aplikacją

Wszystkie działania mogą być przeprowadzane przy użyciu API, co sprzyja automatyzacji i pozwala na integrację warstw aplikacji przetwarzających dane. Biblioteki OpenStack Swift udostępniane dla języków programowania, których używasz ułatwią tę integrację.

Przykłady zastosowania

Dane krytyczne dla biznesu

Dane firmowe, stanowiące podstawę Twojej innowacyjnej działalności, takie jak dane satelitarne, filmy lub odczyty z punktów pomiarowych, zajmują często sporą ilość miejsca. Object Storage to rozwiązanie w przystępnej cenie, które umożliwia zarządzanie tymi danymi i zapewnia ich bezpieczne przechowywanie.

Katalog dokumentów

Katalog dokumentów obsługiwanych przez aplikacje dostarcza treści statyczne, takie jak obrazy, pliki tekstowe, tabele, pliki audio lub video. Zarządzanie tymi danymi może być realizowane z poziomu Twojej aplikacji. Ponadto, zgodnie z określonymi regułami, możesz udostępnić je do odczytu przez Internet.

Migracja za pomocą API S3

Skorzystaj z konkurencyjnych cen przechowywania danych w Object Storage i migruj Twoje dane na platformę OVH, od dowolnego dostawcy oferującego API S3. OVH wyznaje ideę interoperacyjnej, opartej na otwartych standardach chmury, która nie wiąże Twoich projektów z konkretnym dostawcom.

Wdrożenie

Utwórz kontener obiektów (lub bucket):

swift post repo01

Konfiguruj prawa dostępu, aby udostępnić kontener jako publiczny:

swift post repo01 --read-acl ".r:*"

Umieść plik w Object Storage:

swift upload repo01 image.jpg

 

Gotowy na chmurę?

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług.

Funkcje

Publiczne lub prywatne

Domyślnie kontenery i ich obiekty są dostępne po uwierzytelnieniu. Aby upublicznić dokumenty możesz udzielić do nich dostępu w sieci bez konieczności uwierzytelnienia.

Zarządzanie wersjami

Dzięki wersjom obiektów aktywowanym na poziomie kontenera (versioning) możesz zapisać historię zmian obiektów i w razie potrzeby odtworzyć wersje.

Synchronizacja kontenerów

Synchronizuj Twoje kontenery, aby dane w każdej lokalizacji były takie same. Funkcja ta może być przydatna np. do utrzymywania danych w tym samym stanie pomiędzy kilkoma lokalizacjami.

Tymczasowy URL

Tymczasowy URL umożliwia dostęp do obiektu, w trybie odczytu lub zapisu, przez określony czas. Po upłynięciu tego czasu URL straci ważność.

Czas ważności obiektów

Obiekty mogą posiadać jako atrybut datę ważności. W takim przypadku obiekt zostanie po prostu usunięty po upłynięciu określonej daty.

Zarządzanie ACL

W przypadku obiektów, podobnie jak w przypadku kontenerów, możesz precyzyjnie określić prawa dostępu według kryterium użytkownika lub kryterium metody dostępu.

Statyczne treści stron

Jeśli kontener zostanie skonfigurowany w trybie statycznym, Object Storage będzie działał jak klasyczny serwer webowy: będzie obsługiwał „index.html” lub wyświetlał indeks adresów URL obiektów w HTML, jeśli nie istnieje domyślny obiekt „index.html”.

Duże obiekty

Object Storage umożliwia przechowywanie zarówno małych jak i bardzo dużych obiektów, wynoszących np. kilka TB, bez ograniczeń w zakresie rozmiaru.

CORS

Mechanizm ten, zarządzany przez kod w wyszukiwarkach internetowych, umożliwia autoryzację dostępu do obiektów z innej domeny, oddzielając w ten sposób kod strony WWW od jej obiektów statycznych.

Checksum

Metadane obiektów automatycznie zawierają podpis MD5, co pozwala upewnić się, czy przesłany obiekt jest kompletny.

Zastosowanie DNS

Konfigurując specjalny rekord w strefie DNS Twojej domeny, możesz ustanowić bezpośrednie przekierowanie do OVH Object Storage.

tarif public cloud

Płatności za Object Storage

Przechowywanie obiektów rozliczane jest za GB za godzinę. Podana cena to kwota za pełny miesiąc przechowywania obiektów. Ruch wychodzący dla obiektów jest również fakturowany za każdy 1 GB.