Wirtualizacja, Konteneryzacja i Orkiestracja


Wirtualizacja, konteneryzacja i orkiestracja na serwerze dedykowanym Bare Metal

Wirtualizacja oraz konteneryzacja systemów przynoszą wiele korzyści, np. podczas wdrażania projektów i modernizacji aplikacji. Dzięki temu zoptymalizujesz wydatki ponoszone na sprzęt i oprogramowanie oraz uzyskasz elastyczność. Nasze serwery bare metal są bardzo wydajne, umożliwiają również dowolność wyboru aplikacji do wirtualizacji i/lub konteneryzacji.

Virtualization Containerization Orchestration Hero OVHcloud

Zachowaj kontrolę nad Twoją platformą

Do wirtualizacji infrastruktury wykorzystaj serwery dedykowane kompatybilne z wiodącym oprogramowaniem dostępnym na rynku: Linux KVM, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, VMware ESXi i Proxmox VE. Wdrażaj własną infrastrukturę Kubernetes lub Apache Mesos do konteneryzacji i orkiestracji i zarządzaj integralnie Twoimi systemami IT.

Nasze serwery zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać wymagania wynikające z bieżącego rozwoju Twoich projektów. Mają wiele wariantów konfiguracji, nie wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Serwery spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Icons/concept/Server/Server Managed Created with Sketch.

Duży wybór serwerów

Nasze gamy serwerów dedykowanych pozwalają na tworzenie zwirtualizowanej infrastruktury dopasowanej do Twoich potrzeb. Wybierz moc obliczeniową i RAM i rozdzielaj je zgodnie z potrzebami Twoich projektów.

Icons/concept/Padlock/Padlock Transit Created with Sketch.

Prywatna sieć vRack zawarta w usłudze

Serwer dedykowany OVHcloud jest podłączony do odizolowanej i redundantnej sieci prywatnej*. Korzystasz z bardzo wysokiej gwarantowanej przepustowości sieci - do 50 Gbps* oraz minimum dwóch kart sieciowych - jednej dla sieci publicznej i jednej dla sieci prywatnej.

*w przypadku gamy High Grade

Icons/concept/World/World Created with Sketch.

Globalna infrastruktura

Lokalizacja infrastruktury jest ważna dla wydajności i rozwoju Twoich projektów. Dlatego masz do wyboru jedno z 32 centrów danych na świcie. Duplikuj lub rozszerzaj infrastrukturę w zależności od Twoim potrzeb w danym regionie.

Icons/concept/Cloud/Cloud Created with Sketch.

Rozwiązania OVHcloud

Nasz kompletny katalog rozwiązań Bare Metal i cloud zawiera wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające działanie Twojej infrastruktury. OVHcloud oferuje rozwiązania dopasowane do wszystkich Twoim potrzeb w zakresie datastores, instancji Public Cloud, serwerów dedykowanych i chmury prywatnej.

Infrastructure virtualisée OVHcloud

Opis

Skorzystaj z zalet wirtualizacji i zapewnij prywatność Twoich zasobów dzięki serwerom przeznaczonym wyłącznie do Twojego użytku. Możesz swobodnie migrować strony WWW, CRM, ERP, bazy danych oraz inne elementy między powiązanymi wirtualnymi maszynami utworzonymi zgodnie z bieżącymi potrzebami. Gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wydajność niezbędną w przypadku najbardziej wymagających projektów. Jako uzupełnienie architektury wirtualizacji możesz dodać rozproszoną przestrzeń dyskową.

Korzystasz w ten sposób ze wszystkich zalet chmury, takich jak wydajność, bezpieczeństwo i kontrola kosztów.

Opcje i usługi zawarte

  • Wiele opcji pamięci i przestrzeni dyskowej.
  • Gwarantowana przepustowość do sieci prywatnej 50 Gbps w przypadku gamy High Grade (opcjonalnie).
  • Funkcja OVHcloud Link Aggregation (OLA) dostępna bez dodatkowych kosztów.
  • Przestrzeń dyskowa o wysokiej dostępności: NAS-HA.
Infrastructure OVHcloud

Opis

Nasza nowa gama serwerów umożliwia budowę kompletnego klastra kontenerów i pozwala korzystać z prywatnej przestrzeni.

Oprócz zwinności i wydajności zyskujesz większą kontrolę nad rozwojem oprogramowania i swobodny dostęp do wszystkich systemów sprzętowych.

Wysoka wydajność prywatnych sieci i kompatybilność z wiodącymi na rynku pakietami oprogramowania gwarantują ciągłość pracy Twojej infrastruktury.

Opcje i usługi zawarte

  • Wiele opcji pamięci i przestrzeni dyskowej.
  • Gwarantowana przepustowość do sieci prywatnej 50 Gbps w przypadku gamy High Grade (opcjonalnie).
  • Funkcja OVHcloud Link Aggregation (OLA) dostępna bez dodatkowych kosztów.
  • Przestrzeń dyskowa o wysokiej dostępności: NAS-HA.

Co to jest wirtualizacja serwerów?

Wirtualizacja serwera polega na utworzeniu za pomocą warstwy oprogramowania co najmniej jednej maszyny wirtualnej na bazie serwera lub infrastruktury fizycznej. Zastosowania wirtualizacji są bardzo różnorodne. Wykorzystując serwer fizyczny, można wdrożyć dowolną liczbę serwerów wirtualnych. Maszyny te współdzielą zasoby serwera fizycznego, które są rozdzielane za pomocą programu do zarządzania. Umożliwia to optymalne wykorzystanie zasobów serwera poprzez ich alokację w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki temu unikasz zamawiania dodatkowych serwerów. Infrastruktura do wirtualizacji serwera ma wiele innych zastosowań, na przykład tworzenie własnej chmury. Zarządzanie za pomocą hiperwizora zapewnia elastyczność infrastruktury i umożliwia bardzo łatwe dodawanie dodatkowych serwerów fizycznych lub wirtualnych oraz zasobów do chmury publicznej, hybrydowej lub prywatnej.