floating ips logo

Floating IP

Adres Floating IP to publiczny, statyczny adres IP służący do udostępniania usług i zapewniający wysoką elastyczność. Ten typ adresu IP może zostać przypisany do instancji lub funkcji sieciowej, takiej jak Load Balancer, a następnie może zostać szybko zmieniony. Publiczny dostęp do serwera cloud wymaga elastyczności. Floating IP pozwala na alokowanie publicznych adresów IP i zarządzanie nimi poprzez automatyzację przy użyciu API.

Rezerwacja adresu IP dla projektu

Adresy Floating IP mogą być aktywowane na pierwszych etapach wdrożenia, a następnie używane w razie potrzeby. Możesz dzięki temu planować konfiguracje na innych platformach, takie jak konfiguracja DNS lub reguły zapory sieciowej.

Przełączanie między usługami

Możesz wybrać instancję lub funkcję sieciową, np. Load Balancer, do której ma być przypisany adres Floating IP, a następnie w dowolnym momencie przełączyć go na inną instancję. Adresy Floating IP są zarządzane na poziomie Gateway i mogą być podłączone do kilku sieci prywatnych, co pozwala na adresowanie wszystkich Twoich instancji.

Brak wymagań systemowych

Wszystkie zmiany są obsługiwane na poziomie kontrolera sieci, a konfiguracja nie jest wymagana na poziomie systemu operacyjnego. Adresy Floating IP mogą być przełączane między instancjami za pomocą API lub w Panelu klienta. Jedną z wielu korzyści wynikających z takiej konfiguracji jest łatwość prowadzenia prac serwisowych oraz oszczędność czasu.

Funkcje Floating IP

Produkt Additional IP
Dostępność regionów Sprawdź dostępne regiony
Publiczny adres IP Tak
Pay as you go Tak
API OVHcloud Tak
API OpenStack Tak
Sieć ACL Tak
Interfejsy zarządzania

Panel klienta OVHcloud

OpenStack Horizon

Ochrona Anty-DDoS Tak

 

Korzyści

Wysoka dostępność

Czy któraś z Twoich aplikacji działa w trybie „primary/secondary”? Floating IP może z łatwością przełączać się z instancji głównej na zapasową, która w przypadku takiej konieczności przejmuje zadania tej pierwszej.

Jest to świetny sposób na uproszczenie aktualizacji i skalowania. Wystarczy przenieść Public Cloud Floating IP i powiązać go z nowo utworzoną instancją. Będzie ona odbierać cały ruch przychodzący z sieci publicznej i stanie się aktywnym elementem Twojej platformy.

Główny punkt dostępu

Jak sama nazwa wskazuje, Public Cloud Floating IP to adres publiczny. Stanowi on główny punkt dostępu z Internetu do Twojej infrastruktury. Floating IP może być powiązany z pojedynczą instancją lub zastosowany przed Load Balancerem do zarządzania większymi obciążeniami. W tym przypadku ruch rozdzielany jest między wieloma instancjami na back-endzie.

Migracja środowiska

Podczas wdrażania projektu adres IP może zapisać się w ustawieniach firewalla, na listach dostępowych lub w rekordach DNS, co sprawia, że wprowadzenie zmian może być trudne lub czasochłonne. Rozwiązaniem tego problemu jest Floating IP, dzięki któremu przejście ze środowiska programistycznego do produkcyjnego nigdy nie było prostsze.

Przykłady zastosowania Floating IP

Floating IP Scenario

Połącz usługi Floating IP, Gateway i Load Balancer w ramach swojej architektury, ustaw odpowiednie reguły dostępności sieci i uzyskaj poziom bezpieczeństwa, którego potrzebujesz.

 

Udostępnianie usługi na instancji

Dostęp do usługi uruchomionej na instancji w sieci prywatnej można uzyskać tylko z poziomu sieci publicznej poprzez Floating IP. Pozwala to na aktualizację lub wymianę instancji w sposób niezauważalny dla użytkowników, ponieważ Floating IP pozostaje bez zmian. 

W przypadku ruchu wychodzącego do sieci publicznej usługa może korzystać z Gateway. Zwykle dzieje się tak, gdy usługa musi pobrać aktualizację.

Udostępnianie usługi za Load Balancerem

Load Balancer, dostępny za pośrednictwem Floating IP, rozdziela ruch przychodzący na kilka instancji. Instancje znajdujące się za Load Balancerem nie dysponują publicznym adresem IP, co sprawia, że pozostają całkowicie prywatne i nie są bezpośrednio dostępne z zewnątrz. Load Balancer zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki obsłudze szyfrowania SSL i może być aktualizowany w sposób niezauważalny dla użytkowników, ponieważ Floating IP jest hostowany na poziomie Gateway.

Przewodniki

Koncepcja sieci w Public Cloud
Jak przypisać Floating IP do instancji

Kluczowe funkcje

Sécurité réseau

Vous pouvez combiner la Floating IP avec Gateway pour que les instances situées dans un réseau privé soient accessibles de l’extérieur. Vos instances peuvent également devenir entièrement privées grâce au mode SNAT de la passerelle. Sans Floating IP, elles sont uniquement accessibles au sein du réseau privé.

Podział na regiony

Utwórz i udostępnij usługę Load Balancer jak najbliżej klientów. Projektując infrastrukturę, zastosuj podział na regiony.

Integracja ze środowiskiem Public Cloud OpenStack

Dzięki Floating IP wdrażaj sieć i zarządzaj nią bezpośrednio w środowisku Public Cloud OpenStack. W tym celu możesz skorzystać z API OpenStack oraz wszystkich kompatybilnych narzędzi w chmurze (Terraform, Ansible, Salt, etc.).

Natychmiastowa interakcja z Floating IP

Utwórz adres Floating IP w czasie krótszym niż 1 minuta i przypisz go lub przenieś niemal natychmiast. Dzięki temu możesz zarządzać dostępnością i zaplanowanymi pracami serwisowymi w bardziej elastyczny sposób.

Ochrona Anty-DDoS

Jest to pierwsza linia obrony dla każdego produktu i usługi w sieci OVHcloud. Duża przepustowość sieci i rozproszona globalna platforma chronią nawet przed największymi atakami.

Uproszczone zarządzanie

Wybierz narzędzie do administrowania usługą Load Balancer: interfejs użytkownika Horizon od OpenStack lub API.

Public cloud prices

Płatności za Floating IP

Usługa Floating IP rozliczana jest w modelu pay as you go. Faktura wystawiania jest na koniec miesiąca. 

FAQ

Co to jest Floating IP?

Floating IP to elastyczny publiczny adres IP, za pomocą którego udostępnisz wybraną usługę. Może być przypisany zarówno do prywatnej instancji (poprzez Gateway) lub do usługi sieciowej, takiej jak Octavia LBaaS. Floating IP, instancja Public Cloud lub usługa sieciowa będą mogły przyjmować połączenia przychodzące z Internetu. Adres IP może wskazywać na określoną usługę, ale w razie potrzeby możesz go przekierować do innej usługi.

Czym różni się Floating IP od Additional IP?

W obu przypadkach mamy do czynienia z dodatkowym statycznym adresem IP, który można zamówić i dodać przez cały okres eksploatacji produktu.

Additional IP jest kompatybilny ze wszystkimi produktami OVHcloud (Bare Metal, VPS, Public Cloud lub Hosted Private Cloud). Zapoznaj się z naszymi przewodnikami, z których dowiesz się, jak skonfigurować Additional IP dla instancji Public Cloud lub jak utworzyć publiczny adres IP przy użyciu Additional IP lub Floating IP.

Floating IP, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach cloud native w naszym ekosystemie Public Cloud, jest w pełni kompatybilny z OpenStack i może być zautomatyzowany przez firmę zewnętrzną, taką jak Terraform.

Czy Floating IP może być zintegrowany z projektem Public Cloud?

Tak, Floting IP może być wykorzystywany w ramach projektu Public Cloud, podobnie jak wszystkie inne usługi Public Cloud. Do zarządzania Floating IP posłuży Ci Panel klienta lub API OVHcloud, a nawet API OpenStack.

Jaki jest model płatności?

Usługa Floating IP rozliczana jest w modelu pay as you go, w trybie za godzinę. Faktura wystawiania jest na koniec miesiąca. Szczegóły znajdziesz w cenniku.