Une équipe dédiée au support des grands comptes OVH

Nasi eksperci gotowi wspierać Cię w dążeniach do sukcesu

Niezależnie od sektora, w którym prowadzisz działalność (bankowość, administracja, opieka zdrowotna, rynek detaliczny, hosting danych bankowych lub medycznych ...) OVHcloud oferuje wsparcie międzynarodowego zespołu składającego się z Technical Account Managerów, Key Account Managerów oraz architektów rozwiązań i inżynierów. Zespół ten zapewnia doradztwo na najwyższym poziomie w zakresie zagadnień technologicznych i strategicznych oraz szybkie rozwiązanie nieprzewidzianych zdarzeń.

Zagangażowanie

Priorytetowa obsługa zgłoszeń 24/7 (w języku francuskim i angielskim). Priorytet w zakresie dostępu do zasobów i optymalizacja harmonogramów dostaw. Indywidualny monitoring usług OVHcloud podczas spotkań prowadzonych przez Technical Account Managerów. Dedykowane wsparcie ekspertów OVHcloud przy realizacji Twoich projektów.

Wsparcie

OVHcloud wspiera Cię w realizacji Twoich projektów, od pierwszych pomysłów po ich wdrożenie. Na etapie przedsprzedażowym nasi architekci rozwiązań i Key Account Managerowie oferują zindywidualizowane wsparcie techniczne. Doradzają, jak najlepiej wykorzystać rozwiązania OVHcloud, przewidują potrzeby w zakresie skalowalności i przyszłego rozwoju technologicznego. Dzięki zarządzaniu projektami dostosowanemu do Twoich potrzeb biznesowych masz pełen ogląd sytuacji niezbędny do podejmowania strategicznych decyzji. Wraz z wsparciem Enterprise zyskujesz bezpośredni dostęp do łańcucha produkcyjnego. Twoje zamówienie i projekt są ponadto realizowane w optymalnym terminie.

Proaktywność i transparentność

Dzięki regularnemu i spersonalizowanemu monitoringowi infrastruktury jesteś informowany o wszystkich pracach konserwacyjnych. Informujemy, w jaki sposób są one realizowane i jaki mogą mieć wpływ na usługi klienta. Oferujemy również wydłużony przedział czas, aby jak najlepiej dopasować się do wymagań Twojego biznesu. Ponadto, podczas niektórych testów (Disaster Recovery, migracja infrastruktury, etc.) nasi eksperci pomagają w realizacji planu projektu. Włączamy następnie zespoły niezbędne do sprawnego przeprowadzenia tych operacji, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Zamów Support Enterprise

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań

Technical Account Manager Support Enterprise OVHcloud

Technical Account Manager

Technical Account Manager gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury klientów Enterprise, jest również odpowiedzialny za regularne monitorowanie Twoich rozwiązań w OVHcloud.

Towarzyszy Ci codziennie, abyś w pełni wykorzystał potencjał Twoich platform IT. Pomaga w realizacji różnych projektów, przestrzegając jednocześnie standardów jakości OVHcloud.

Co miesiąc sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych działań. W dokumencie tym zawarte są wskaźniki dostępności usług, lista zgłoszeń skierowanych do pomocy technicznej oraz dashboard przedstawiający stan wykorzystania zasobów.

Technical Account Manager (TAM) przedstawi również zalecenia wraz z opisem działań i nowych funkcjonalności podczas regularnych spotkań z klientem.

Jeśli potrzebne jest bardziej złożone lub specjalistyczne wsparcie, TAM może włączyć do współpracy z klientem jednego lub kilku specjalistów (architektów, ekspertów ds. bezpieczeństwa, etc.).

Key Account Manager Support Enterprise OVH

Key Account Manager

Zespół Key Account Managerów OVHcloud dba o bliskie i bezpośrednie relacje z klientami.

Key Account Manager przedstawia idealnie dopasowane rozwiązania, aby jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby biznesowe.

We współpracy z architektami rozwiązań zapewnia Ci możliwość monitorowania Twoich projektów - począwszy od oferty do etapu podpisania umowy. Realizacja projektów zostaje następnie powierzona naszym zespołom operacyjnym, kierowanym przez Technical Account Managerów.

Key Account Manager, będąc ekspertem w zakresie technologii OVHcloud, wspiera Cię również w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania ofertowe.

Formation / animation Support Enterprise OVH

Wydarzenia i szkolenia

Przez cały rok możesz spotykać się z naszymi ekspertami na targach, meetupach i wydarzeniach, takich jak OVH Academy. Masz dzięki temu okazję podyskutować o naszych usługach, ich zastosowaniu oraz integracji z Twoją infrastrukturą. Lista proponowanych wydarzeń oraz możliwość rejestracji na nie dostępna jest tutaj.

Możemy również zorganizować warsztaty, a także indywidualne szkolenia - w OVHcloud lub w Twojej siedzibie (OVH Academy).

Assistance Technique Support Enterprise OVH

Wsparcie techniczne

Wdrożyliśmy system wsparcia z czterema poziomami priorytetów, aby zoptymalizować sposób, w jaki reagujemy na Twoje zgłoszenia wysyłane do działu wsparcia.

System ten pomaga nam odpowiadać na zgłoszenia w jak najkrótszym czasie. Szybko określamy wymagany poziom wsparcia technicznego, niezbędny do zapewnienia satysfakcji klienta.

Zgłoszenie problemu wynikającego z nieprzewidzianego zdarzenia wpływającego na Twoją produkcję jest oceniane jako najwyższy priorytet (P1). Zgłoszenie o takim priorytecie skutkuje utworzeniem zespołu doradczego kierowanego przez Technical Account Managera. Będzie on koordynował działania między naszymi zespołami, by  w jak najkrótszym czasie przywrócić usługę klienta.

Wsparcie zapewnione jest 24/7, niezależnie od rodzaju usługi OVHcloud. Z naszymi inżynierami można się również kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem systemu zgłoszeń.

Stałe udoskonalanie usług

W ramach podnoszenia jakości naszych usług realizujemy na zamówienie warsztaty techniczne oraz/lub warsztaty dotyczące organizacji projektów. Słuchamy również uważnie, jakie są Twoje potrzeby w zakresie ulepszeń i nowości, aby uwzględnić je w naszych planami działania i udostępnić wszystkim klientom.

Dodatkowe opcje

  • Prywatne szafy rackowe;
  • Audyty/certyfikaty bezpieczeństwa;
  • Interwencje architektów rozwiązań;
  • Interwencje DevOps.