Dostawcy technologii świadczący usługi wielu klientom

Le support OVH, l'engagement auprès de nos clients

Start-upy realizujące projekty w oparciu o sztuczną inteligencję wykorzystują AI Training, aby zwiększyć zwinność i kontrolę nad danymi klientów

Platforma ML Training do zarządzania danymi wielu klientów

Technologia AI otwiera przed start-upami ogromne możliwości, dzięki którym mogą dostarczać dużym przedsiębiorstwom wartość dodaną, skrócić czas potrzebny na wprowadzenie rozwiązań na rynek, zwiększyć odtwarzalność oraz dzielić się wiedzą techniczną ze swoimi klientami. AI Training umożliwia zarządzanie prawami dostępu Twoich klientów, zapewnia poufność ich danych i pozwala zarządzać nimi za pośrednictwem jednego środowiska. Do tego celu wykorzystywane są niezależne zasoby obliczeniowe oraz przestrzeń dyskowa. Rozwiązanie OVHcloud wykorzystuje niezwykle wydajny procesor GPU, dzięki któremu klienci mogą skalować projekty w miarę ich rozwoju.  

Posłużmy się przykładem start-upu, który w oparciu o sztuczną inteligencję opracowuje rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej mające na celu przedłużenie żywotności sprzętu i zwiększenie zadowolenia klientów. Start-up ten może użyć do trenowania modelu obrazów, tekstu lub dźwięku. Opracowane rozwiązanie, płatne w modelu pay as you go, znacznie przyspieszy czas wprowadzenia produktu na rynek i umożliwi kontrolę kosztów.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie AI Training?

W ramach rozwiązania OVHcloud AI Training korzystasz z jednej platformy, przy użyciu której przeprowadzisz wszystkie treningi. Zyskujesz również wydajny, ekonomiczny i szybki sposób etykietowania obrazów lub innych danych, które będą następnie wykorzystywane w modelach konserwacji predykcyjnej. AI Training umożliwia przetwarzanie dużych zbiorów danych niezbędnych do trenowania modeli konserwacji predykcyjnej oraz tworzenia inferencji. 

Znacznie przyspiesza proces trenowania modelu: 

  • dzięki GPU as a Service uruchomisz zadania równoległe i znacznie skrócisz czas potrzebny na przeprowadzenie treningu,
  • Rozwiązanie OVHcloud służy również do etykietowania danych oraz obliczenia niepewności danych nieetykietowanych; 
  • Daje Ci możliwość korzystania z tej samej platformy od fazy PoC (Proof of Concept) aż po etap produkcji.

Gwarantuje pełną niezależność zasobów obliczeniowych oraz przestrzeni dyskowej i umożliwia użytkownikom zarządzanie prawami dostępu każdego klienta. W efekcie zyskujesz pełną kontrolę nad danymi klientów oraz zapewniasz ich poufność.

Korzyść 1: Skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek dzięki kompleksowemu rozwiązaniu

Zarządzaj treningami przy użyciu jednego środowiska, łącząc rozwiązanie Training as a Service z GPU as a Service.

Korzyść 2: Kontrola kosztów oraz skalowanie projektów klientów w miarę ich rozwoju

Zwiększaj wydajność dzięki zadaniom równoległym oraz narzędziom do trenowania modeli wykorzystującym sztuczną inteligencję.

Korzyść 3: Zapewnienie pełnej kontroli nad danymi oraz ich poufności

Uproszczone zarządzanie prawami dostępu gwarantuje Twoim klientom pełną kontrolę nad danymi.