Dostawcy technologii świadczący usługi wielu klientom

Le support OVH, l'engagement auprès de nos clients

Start-upy realizujące projekty w oparciu o sztuczną inteligencję wykorzystują OVHcloud AI Training, aby zwiększyć zwinność i kontrolę nad danymi klientów

Platforma ML Training do zarządzania danymi wielu klientów

Technologia AI otwiera przed start-upami ogromne możliwości, dzięki którym dostarczają dużym przedsiębiorstwom usługi o wartości dodanej, skracają czas potrzebny na wdrożenie rozwiązań i dzielą się ze swoimi klientami wiedzą techniczną. OVHcloud AI Training umożliwia zarządzanie prawami dostępu użytkowników i gwarantuje bezpieczeństwo ich danych dzięki użyciu niezależnych zasobów obliczeniowych oraz niezależnej przestrzeni dyskowej. Nasze rozwiązanie wykorzystuje ponadto niezwykle wydajne procesory GPU, które pozwalają skalować projekty w miarę ich rozwoju.  

Wyobraźmy sobie start-up, który w oparciu o sztuczną inteligencję opracowuje rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej mające na celu przedłużenie żywotności sprzętu i zwiększenie zadowolenia klientów. Bez względu na to, czy do trenowania modelu użyje obrazów, tekstu czy dźwięku, rozwiązanie OVHcloud, płatne w modelu pay as you go, znacznie skróci czas treningu modelu i umożliwi kontrolę kosztów.

Dlaczego warto wybrać OVHcloud AI Training?

W ramach rozwiązania OVHcloud AI Training korzystasz z jednej platformy, na której przeprowadzisz wszystkie treningi. Zyskujesz również wydajny, ekonomiczny i szybki sposób etykietowania obrazów lub innych danych, które zostaną następnie wykorzystane w modelach konserwacji predykcyjnej. OVHcloud AI Training umożliwia przetwarzanie dużych zbiorów danych niezbędnych do trenowania modeli konserwacji predykcyjnej oraz tworzenia inferencji. 

Nasze rozwiązanie znacznie przyspiesza proces trenowania modelu: 

  • Dzięki zadaniom równoległym (uruchamianym przy użyciu GPU as a Service) skrócisz czas realizacji treningu.
  • Przeprowadzisz etykietowanie danych i obliczysz niepewność danych nieetykietowanych. 
  • Począwszy od fazy testów aż po etap produkcji korzystasz z tej samej platformy.

OVHcloud AI Training działa w oparciu o niezależne zasoby obliczeniowe oraz przestrzeń dyskową i umożliwia zarządzanie prawami dostępu klientów. Jest to gwarancja pełnej kontroli nad danymi oraz ich bezpieczeństwa.

Korzyść 1: Skrócenie czasu realizacji treningu

Zarządzaj treningami przy użyciu jednego środowiska, łącząc rozwiązanie Training as a Service z GPU as a Service.

Korzyść 2: Kontrola kosztów oraz skalowanie projektów w miarę ich rozwoju

Zwiększaj wydajność dzięki zadaniom równoległym oraz narzędziom do trenowania modeli wykorzystującym sztuczną inteligencję.

Korzyść 3: Pełna kontrola nad danymi oraz ich bezpieczeństwo

Uproszczone zarządzanie prawami dostępu gwarantuje Twoim klientom pełną kontrolę nad danymi.