Badania strategiczne w przedsiębiorstwie

Ai training

Duże firmy wybierają rozwiązanie OVHcloud AI Training do zarządzania danymi przetwarzanymi w ramach strategicznych projektów R&D oraz do zagwarantowania ich poufności

ML Training do realizacji strategicznych badań w przedsiębiorstwie

Poufność i bezpieczeństwo danych są kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw, zwłaszcza korzystających z usług w chmurze. Przykładem są koncerny farmaceutyczne, które mają do czynienia z niezwykle wrażliwymi danymi i potrzebują w związku z tym skutecznych narzędzi do ich ochrony. Firma OVHcloud opracowała kompleksowe rozwiązanie, OVHcloud AI Training, dzięki któremu wydobędziesz pełen potencjał z danych i zagwarantujesz ich bezpieczeństwo.

Rozwiązanie to, bazujące na procesorach GPU oraz otwartej i bezpiecznej chmurze OVHcloud, działa w modelu Training as a Service. Dzięki temu specjaliści zajmujący się danymi zyskują wydajne narzędzie do realizacji prac badawczych, a zespoły IT odpowiedni poziom kontroli nad procesami.

Dlaczego warto wybrać OVHcloud AI Training?

OVHcloud AI Training tworzy scentralizowane środowisko z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, udostępniania i monitorowania. Dzięki temu dostęp do poufnych danych jest ściśle kontrolowany.

Wykorzystywane w tym rozwiązaniu instancje GPU będące częścią naszej oferty Public Cloud pozwalają całkowicie odizolować projekty poszczególnych klientów. Nasze rozwiązania chmury publicznej hostowane są w należących do OVHcloud centrach danych. Serwery montowane są na miejscu przez nasze zespoły. Zapewnia to optymalną wydajność, a także całkowitą kontrolę i bezpieczeństwo - od etapu produkcji aż po dostawę.

OVHcloud AI Training umożliwia współpracę kilku zespołów, pozwala uniknąć dublowania pracy i przyspiesza wdrożenia.

Korzyść 1: Pełna kontrola nad danymi

Skorzystaj z bezpiecznej i spełniającej wymogi RODO infrastruktury chmury publicznej od OVHcloud, twórz użytkowników Openstack i zarządzaj prawami dostępu.

Korzyść 2: Większa wydajność specjalistów zajmujących się danymi

Analitycy danych mogą zwiększyć swoją wydajność, ponieważ nie muszą zajmować się zarządzaniem infrastrukturą.

Korzyść 3: Wspieranie zespołowej pracy badawczej

Udostępnij specjalistom realizującym w Twojej firmie projekty R&D rozwiązanie do pracy zespołowej, aby w sposób optymalny wykorzystać kompetencje i potencjał całego zespołu.