Regulaminy


illustration ssl-gateway

Regulaminy

Ogólnych warunków
Ogólnych warunków korzystania z Usług[PDF]
Domeny
Ogólne warunki rejestracji, odnawiania i transferu domen[PDF]
VPS
Ogólne warunki dzierżawy serwera wirtualnego[PDF]
Szczegółowe warunki promocji serwer wirtualny starter[PDF]
Szczegolowe warunki korzystania serwer VPS[PDF]

Hosting www

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy hostingu[PDF]
E-mail
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Hosted Exchange[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Private Exchange[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Exchange - opcja dla firm[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Exchange - opcja dla osób prywatnych[PDF]
Certyfikat SSL
Szczegółowe warunki korzystania z certyfikatu SSL[PDF]
Serwery dedykowane
Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego[PDF]
Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego 2013[PDF]
Ogólne warunki korzystania z serwerów windows[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2013[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2014[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VPS 2016[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z serwera VKS[PDF]
Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z oferty Przepustowości 2014[PDF]

Storage

Szczegółowe Warunki - File Storage[PDF]
Usługi
Szczegółowe warunki konta przedpłaconego Skarbonka[PDF]
Ogólne warunki dotyczące usługi SMS[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z pomocy VIP[PDF]
Hosted Private Cloud
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud 2014[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z licencji Windows dla usługi Dedicated Cloud[PDF]
Specific Conditions HPC Premier[PDF]
Warunki Szczegółowe - Nutanix® on OVHcloud - Oferta pakietowa[PDF]
Warunki Szczegółowe usługi Nutanix® on OVHcloud – oferta „BYOL"[PDF]
OVH Cloud
Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD[PDF]
Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań MiniCloud[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z usługi OVH Public Cloud[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z usługi Cloud Desktop[PDF]
Szczegółowe warunki korzystania z licencji Office[PDF]
CDN
Szczegółowe warunki korzystania z usługi CDN Dedicated[PDF]
ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH KORZYSTANIA Z USŁUGI HOSTINGU: CDN WEB[PDF]
Privacy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych[PDF]
Zmiana Dalszego Podmiotu Przetwarzajacego OVH[PDF]
Podmioty Powiazane z OVH[PDF]
Warunki Support Premium dla partnera Advanced OVH[PDF]
Warunki OVH Support Premium[PDF]

Network

Warunki Szczegółowe: Additional IP[PDF]
Specific Conditions OVHcloud Connect[PDF]
Szczegółowe Warunki - Bring Your Own IP (BYOIP)[PDF]

Support

Professional Services - General terms and Conditions[PDF]
Specific Conditions OVHcloud Business Support[PDF]
Specific Conditions OVHcloud Enterprise Support[PDF]