NLP (przetwarzanie języka naturalnego) wykorzystywane do obsługi klienta

OVHcloud AI Training

AI Training służy start-upom do trenowania modeli NLP w celu poprawy jakości obsługi klienta korporacyjnego. 

Trening modeli NLP wykorzystywanych do obsługi klienta

AI przyspiesza cyfrową transformację w sektorze zarządzania relacjami z klientami (CRM) i znacznie poprawia jakość usług. Start-upy AI, realizujące projekty z zakresu otwartych innowacji korzystają z ​​rewolucyjnych rozwiązań NLP. Obsługa dużej liczby zgłoszeń wysyłanych przez klientów za pośrednictwem wielu kanałów może być trudna, zwłaszcza przy ograniczonych zasobach. 

Znalezienie skalowalnej i efektywnej kosztowo platformy do trenowania modeli ML na dużą skalę jest kluczowym wyzwaniem.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie AI Training?

W ramach rozwiązania OVHcloud AI Training korzystasz z jednej platformy, przy użyciu której przeprowadzisz wszystkie treningi.  OVHcloud AI Training umożliwia przetwarzanie dużych zbiorów etykietowanych danych, efektywne trenowanie modeli NLP oraz analizę sentymentu.

AI Training pozwala również etykietować dane: wytrenuj model i oblicz jego niepewność w puli danych bez etykiety.

AI Training umożliwia ponadto włączanie do platformy modeli zewnętrznych, trenowanie ich z wykorzystaniem etykietowanych danych, porównywanie z innymi modelami i optymalizowanie pod kątem różnych zastosowań.

W trakcie treningu modelu korzystasz z oferowanej przez OVHcloud usługi GPU as a Service, która zapewnia najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku. Dzięki zadaniom równoległym oraz mocy i skalowalności GPU dostępnego w ramach oferty Public Cloud znacznie skrócisz czas treningu.

Korzyść 1: Skróć czas wdrożeń

Zadania równoległe znacznie skracają czas realizacji treningu.

Korzyść 2: Wyposaż dział badań i rozwoju w Twojej firmie w najlepsze narzędzia i usługi do trenowania AI

Trenuj model NLP, poczynając od fazy testów, a na wdrożeniu kończąc. Porównuj wyniki na jednej platformie wyposażonej we wszystkie niezbędne narzędzia, funkcje i usługi.

Korzyść 3: Uwolnij swoje zespoły od złożonych zadań związanych z zarządzeniem infrastrukturą

Skorzystaj z rozwiązania Infrastructure as a code. Specjaliści do spraw danych nie będą dzięki temu tracić cennego czasu na zarządzanie infrastrukturą.