Skróć time to market

Dzięki naszym rozwiązaniom PaaS możesz automatycznie zarządzać skonteneryzowanymi aplikacjami, integrować wdrożenia oprogramowania lub uruchamiać Infrastructure as Code.

Korzyści:

  • koncentrujesz się na zarządzaniu aplikacją, a zarządzaniem infrastrukturą zajmujemy się my
  • zachowujesz możliwość przenoszenia aplikacji
  • zyskujesz zwinność
Cloud_native
Cloud_Native

Dobre praktyki cloud native

Orkiestruj kontenery, korzystając z Kubernetesa

Początkowo orkiestratory skupiały się na wyższych warstwach platformy przeznaczonych do konteneryzacji. Managed Kubernetes Service pozwala na zarządzanie infrastrukturą i dynamiczne skalowanie w miarę wykorzystania kontenerów.

Automatyzuj wdrażanie za pomocą narzędzia Infra as Code

Podejście Infra as Code skupia się na niższych warstwach platformy, która jest zbudowana jako „cloud agnostic”, co oznacza, że może być wdrożona w dowolnej chmurze publicznej. Większość zasobów Public Cloud zainstalujesz za pomocą Terraform.

Uproszczone wdrożenie - od projektu do produkcji

Za pomocą jednego wiersza poleceń w usłudze Kubernetes wdrożysz większość aplikacji w formacie kontenera Docker lub Helm Chart. Wystarczy przenieść plik konfiguracyjny z jednego klastra do drugiego, aby odizolować programowanie, testowanie i produkcję.

Pierwsze kroki z rozwiązaniami OVHcloud - obejrzyj materiały wideo