Zwiększ elastyczność i skalowalność Twojej aplikacji

Zarządzaj wzrostami ruchu i wykonuj zadania stateless, korzystając z instancji cloud. Zamów Object Storage do przechowywania dużej ilości danych statycznych. Korzystaj z zarządzanej bazy danych.

Korzyści:

  • koncentrujesz się na tworzeniu wartości dodanej
  • unikasz sytuacji, w której nadmiarowo zamówione zasoby pozostają nieaktywne
  • zwiększasz elastyczność
Application_modernize
Modernize_Application_Step

Pierwsze kroki z modernizacją aplikacji

Dobre praktyki w chmurze pozwalają na zoptymalizowanie kosztów i zapewniają elastyczność.

Przenieś bezstanową część aplikacji. Twoje API lub front-endy co do zasady nie przechowują danych bezpośrednio. Część stateless może na ogół korzystać z elastyczności dystrybucji na kilku węzłach obliczeniowych, co pozwala na łatwe obsłużenie wzrostów obciążenia.

Przechowuj dane statyczne w Object Storage. Wszystkie dane statyczne, takie jak obrazy, kod JS/CSS lub pliki biznesowe mogą być przenoszone na klaster o nielimitowanej przestrzeni. Będzie on zarządzał za Ciebie replikacją danych, prawami dostępu i innymi funkcjami.

Skorzystaj z zarządzanej bazy danych. Zarządzanie silnikiem bazy danych i administrowanie nim może być kosztowne na etapie utrzymania. Korzystając z zarządzanej bazy danych, koncentrujesz się na rozwoju Twojej działalności, która pozwala Ci wygenerować wartość dodaną.

Pierwsze kroki z rozwiązaniami OVHcloud - obejrzyj materiały wideo