Hosting danych finansowych wymagających certyfikacji PCI DSS

Nos solutions pour les opérateurs de services financiers

Nasze rozwiązania dla operatorów świadczących usługi finansowe

Czy Twoja firma jest operatorem usług finansowych w sektorze bankowości lub ubezpieczeń, operatorem o kluczowym znaczeniu lub operatorem usług kluczowych? Cloud computing może być doskonałym narzędziem transformacji cyfrowej, ponieważ daje dużą swobodę optymalizacji działania firmy i wdrażania innowacyjnych technologii. Możesz również uzyskać większą zwinność, zmniejszając jednocześnie koszty IT.

Transfer do chmury jest jednak wyzwaniem w zakresie migracji i zarządzania infrastrukturą starszej daty. Aby mu sprostać, wdrożyliśmy najbardziej zaawansowane środki bezpieczeństwa w sektorze. Gwarantują one najwyższy poziom odporności i bezpieczeństwa usług w chmurze i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Icons/concept/Compute Created with Sketch.

Dla banków

Nasi eksperci pomagają w migracji usług do hiperskalowanej chmury hybrydowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Zyskujesz dzięki temu zwinność, wydajność i zadowolenie klientów oraz gwarancję pełnej zgodności z regulacjami obowiązującymi w sektorze bankowym.

$

Dla firm inwestycyjnych

Skorzystaj z naszych rozwiązań o wysokiej wydajności do rozwoju Twoich aplikacji i algorytmów. Dzięki nim oszczędzisz czas i wyprzedzisz konkurencję. Nasi eksperci i architekci systemów pomogą Ci również we wdrażaniu procesów optymalizacji rozwiązań i zagwarantują zgodność z przepisami.

Icons/concept/Credit Card/Credit Card Created with Sketch.

Dla operatorów płatności

Zapewnij użytkownikom uproszczoną i bezpieczną obsługę płatności dzięki naszemu rozwiązaniu Hosted Private Cloud z certyfikatem PCI DSS. Od samego początku towarzyszymy Ci w procesie certyfikacji. Dzięki temu zapewnisz klientom najwyższy poziom ochrony danych znajdujących się na ich kartach płatniczych.

Icons/concept/Gear/Gear Dollar Created with Sketch.

Dla fintechów

Dzięki naszym zwinnym rozwiązaniom skoncentruj swoje zasoby na innowacjach i usługach oferowanych klientom. Dostarczane przez nas rozwiązania są zgodne z przepisami obowiązującymi dla Twojej branży. Możesz również skorzystać z programu OVHcloud Startup Program, który pomoże Ci w rozwoju działalności.

Zaufana chmura europejska

W OVHcloud, wiodącym w Europie dostawcy rozwiązań chmurowych, wierzymy, że zdolność klientów do innowacyjnego wykorzystania danych ma zasadnicze znaczenie dla firm, które chcą skutecznie konkurować na rynku. Nasze usługi zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu zyskujesz gwarancję odporności aplikacji i poufności danych.

Michel Paulin

OVHcloud wspiera Cię w Twoich działaniach

Forrester-IDC-v2

Twoja chmura wśród europejskich liderów według Forrester i IDC

OVHcloud została nazwana  Liderem  w badaniu The Forrester Wave™: Hosted Private Cloud Services in Europe, T2 2020. Jesteśmy jedynym europejskim przedsiębiorstwem, które zostało wyróżnione w kategorii Liderów.

OVHcloud została uwzględniona w kategorii Contender w badaniu kandydat w badaniu IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2020 Vendor Assessment". OVHcloud to jedyna europejska firma wśród ośmiu podmiotów w tej kategorii. Dowiedz się więcej

PSEE

Zgodność z wymogami PSEE we Francji

Usługi kluczowe zlecone na zasadzie outsourcingu (PSEE) są monitorowane przez francuski Urząd Nadzoru i Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ACPR), który jest instytucją zintegrowaną z bankiem centralnym Francji - Banque de France. Do tej kategorii należą nasze usługi chmurowe, co oznacza, że instytucje finansowe mogą ograniczyć swoje koszty i ryzyko, jednocześnie poprawiając jakość i elastyczność usług.

EBA European Banking Authority (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego)

Zgodność z przepisami EBA w Europie

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował wytyczne dotyczące outsourcingu. Wytyczne te obowiązują od września 2019 r. i obejmują instytucje kredytowe, inwestycyjne i płatnicze. Przedsiębiorstwa z sektora finansowego muszą również przestrzegać tych wytycznych poprzez wdrożenie solidnej polityki outsourcingu ze skonsolidowanym, scentralizowanym zarządzaniem.

Notre cloud de confiance pour vos données sensibles

Opcjonalnie: przechowywanie i przetwarzanie danych wyłącznie w Europie

Niektóre firmy potrzebują rozszerzonych zabezpieczeń w zakresie ochrony suwerenności danych i zastosowania modelu, w którym do danych przechowywanych w chmurze mają zastosowanie tylko przepisy europejskie. W odpowiedzi na tego typu potrzeby OVHcloud oferuje opcję Trusted Zone, gwarantującą usługi świadczone wyłącznie przez pracowników OVHcloud znajdujących się w Unii Europejskiej.

Rozszerz swoją infrastrukturę dzięki rozwiązaniom hybrydowym

Rozszerz swoją infrastrukturę dzięki rozwiązaniom hybrydowym

Płynna migracja do chmury dzięki rozwiązaniom hybrydowym. Rozszerz swoją tradycyjną infrastrukturę dzięki Hosted Private Cloud, zyskaj większą zwinność i zarządzaj kosztami operacyjnymi swojej firmy.

Sécurisez vos services avec un plan de continuité d'activité dans le cloud

Zabezpiecz swoje usługi za pomocą planu Disaster Recovery w chmurze

Dzięki rozwiązaniom Backup i Disaster Recovery masz pewność, że Twoje usługi będą działać bez problemów technicznych. Zautomatyzuj planowanie Disaster Recovery i zabezpiecz działalność swojej firmy.

Nasi partnerzy
Capgemini
Capgemini

Capgemini jest wiodącym na świecie dostawcą usług doradczych, technicznych i usług transformacji cyfrowej. Jego przełomowe innowacje zaspokajają wszystkie potrzeby klientów wynikające z rozwoju chmury, danych i platform.

Logo Sopra Steria OVHcloud
Sopra Steria

Sopra Steria jest wiodącym europejskim przedsiębiorstwem zajmującym się doradztwem, usługami cyfrowymi i działalnością wydawniczą w zakresie oprogramowania. Pomaga klientom w cyfrowej transformacji i zapewnia długoterminowe korzyści.

Claranet
Claranet

Claranet jest jednym z głównych dostawców usług chmurowych w Europie, specjalizuje się w zdalnym zarządzaniu krytycznymi aplikacjami i transformacją cyfrową. W centrum zainteresowania firmy jest wspieranie jej klientów - firm każdej wielkości i we wszystkich sektorach, w modernizacji ich infrastruktury IT.

Kluczowe funkcje

Bezpieczeństwo

Certyfikaty i zgodność

Rozwiązania OVHcloud spełniają szereg wymogów bezpieczeństwa. Posiadają certyfikaty i gwarancje zgodności.

Audyty infrastruktury i usług OVHcloud

Możesz zlecić przeprowadzenie audytu naszej platformy zewnętrznej organizacji.

Ochrona Anty-DDoS zawarta w usłudze

Twoja infrastruktura jest chroniona przed atakami DDoS, dzięki czemu zyskujesz gwarancję stałej dostępności usług.

Ochrona danych

Twoje dane są przechowywane w Europie i chronione przez przepisy RODO. Nie podlegają regulacjom o zasięgu eksterytorialnym, takim jak CLOUD Act.

Pomoc

Support Business

Korzystaj z pomocy inżynierów dostępnych 24/7 i gotowych wspierać Cię w Twoich wyzwaniach technologicznych

Support Enterprise

Dedykowane wsparcie ekspertów OVHcloud przy realizacji Twoich projektów.

Dostępność

Połączenie w ramach OVHcloud Connect

Podłączenie sieci do centrów danych OVHcloud

Plany ciągłości działania i Disaster Recovery

Planuj z wyprzedzeniem i chroń Twoje dane

Chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć zamówienie?
Doradca OVHcloud oddzwoni do Ciebie. Połączenie jest bezpłatne.

Co to jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) to organ, którego celem jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

— jak również uczciwych i skutecznych uregulowań prawnych — w całym europejskim systemie bankowym. Jest niezależną instytucją, która podejmuje środki regulacyjne dostosowane do wszystkich krajów, aby utrzymać dobrą kondycję i stabilność gospodarczą systemu finansowego. Jej standardy istnieją między innymi po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa instytucji finansowych, ich transakcji oraz systemów informatycznych. W związku ze wszystkimi przemianami technologicznymi, które się obecnie dokonują, EBA dąży do zapewnienia, aby wszystkie dane finansowe w europejskim systemie bankowym ewoluowały w bezpiecznym środowisku, które jest przejrzyste dla wszystkich właściwych organów nadzoru. Ponieważ podzlecanie działań jest bardzo powszechne w sektorze usług finansowych, może to prowadzić do problemów z monitoringiem i inspekcjami.

Aby im zapobiec we Francji obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące usługodawców świadczących usługi podstawowe.

Francuski Urząd Nadzoru i Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (ACPR) ma prawo do monitorowania i kontrolowania tych usług. Instytucje finansowe muszą wprowadzić klauzule dotyczące przejrzystości i monitorowania do umów z podwykonawcami. Jednym ze sposobów poprawy monitoringu działalności będącej przedmiotem outsourcingu jest upewnienie się, że usługodawcy spełniają różne standardy monitoringu: raporty SAS 70, normy ISO (ISO 27002 w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych, ISO 20000 w zakresie certyfikacji usług IT), normy COSO i COBIT, standardy ISAE 3402 w zakresie outsourcingu operacji księgowych itd.

Dla dostawców usług IT, takich jak OVHcloud, głównym wyzwaniem, przed którym stają rozwiązania audytu instytucji finansowych, jest możliwość polegania na systemach monitorowania i standardach objętych SLA (Service Level Agreement).