FAQ Public Cloud

Pytania o ofertę

Jaka jest różnica między usługą Public Cloud i Private Cloud?

OVH oferuje usługi chmury publicznej - Public Cloud oraz chmury prywatnej - Private Cloud.

Public Cloud udostępnia kompletną gamę zasobów cloud (do obliczeń, przechowywania danych, zasoby sieciowe) oraz narzędzia do orkiestracji. Narzędzia te umożliwiają, między innymi, dostęp do platformy służącej do konteneryzacji. Usługi cloud są realizowane w oparciu o współdzieloną infrastrukturę opartą na technologii OpenStack. Dzięki temu zyskujesz elastyczność i natychmiastową skalowalność umożliwiającą obsługę wzrostów obciążeń. Usługi fakturowane są według zużycia (często wg rozliczenia za godzinę), dzięki czemu możesz lepiej zarządzać Twoim budżetem.

Private Cloud, jako dedykowane rozwiązanie w chmurze, zapewnia również dodatkową izolację: żaden inny użytkownik nie współużytkuje Twoich serwerów. Wszystkie zasoby są zwirtualizowane dzięki oprogramowaniu VMware. Zachowujesz pełną kontrolę nad infrastrukturą jako administrator klastra.

Jak rozpocząć korzystanie z Public Cloud?

Zamówienie można złożyć w Panelu klienta. Wystarczy utworzyć projekt Public Cloud, a następnie uruchomić zasób po uprzednim wybraniu go spośród usług dostępnych w menu po lewej stronie. Płatność za usługę uiszczana jest na koniec miesiąca przy użyciu sposobu płatności wybranego podczas tworzenia projektu.

Co to jest projekt Public Cloud?

Projekt Public Cloud to grupa zasobów cloud, które należą tego samego zbioru. Zasoby mogą zostać rozdzielone pod względem projektów biznesowych lub etapu wdrożenia, izolując środowisko testowe od środowisk produkcyjnych. Każdy projekt jest również traktowany odrębnie w sensie administracyjnym - jest oddzielnie fakturowany, a użytkownicy otrzymują prawa dostępu do poszczególnych projektów.

Jakie są akceptowane sposoby płatności?

Możesz wybrać różne sposoby płatności: kartę kredytową, PayPal i zasilenie konta cloud opłacane z góry. Sposób płatności należy zarejestrować podczas tworzenia pierwszego projektu.

Jakie są metody fakturowania za usługę Public Cloud?

Opłata za wykorzystane zasoby jest pobierana między pierwszym a piątym dniem każdego miesiąca i dotyczy zasobów wykorzystanych w poprzednim miesiącu. Jeśli wybrałeś opłatę miesięczną, abonament za przyszły miesiąc jest fakturowany w tym samym czasie co zużycie zasobów godzinowych za poprzedni miesiąc (instancje, Object Storage). W przypadku przejścia na abonament miesięczny, naliczana jest natychmiast proporcjonalna opłata za korzystanie z danego zasobu przez dni pozostałe do końca bieżącego miesiąca.

Każda instancja jest płatna, jeśli nie została usunięta z Panelu klienta.

Możesz monitorować zużycie zasobów dzięki prognozom uzyskiwanym na podstawie historii wcześniejszego zużycia. Możesz również wybrać opcję fakturowania każdego projektu Public Cloud oddzielnie, co pozwoli na ewentualne refakturowanie usługi w ramach Twojej firmy.

Czy w ramach oferty Public Cloud fakturowany jest ruch przychodzący i wychodzący z instancji?

Ruch przychodzący z sieci publicznej oraz ruch przychodzący i wychodzący w ramach sieci prywatnej (vRack) jest nielimitowany i bezpłatny we wszystkich naszych regionach Public Cloud.

Ruch wychodzący do sieci publicznej jest nielimitowany i bezpłatny z wyjątkiem regionów Singapur (SGP) i Sydney (SYD), w przypadku których w pakiecie otrzymujesz limit 1 024 GB/m-c dla każdego projektu i w każdym centrum danych. Po przekroczeniu tego limitu za każdy dodatkowy GB naliczona będzie opłata (patrz strona „Cennik”).

Jaka jest zaleta zasilenia konta cloud?

Opcja zasilenia cloud jest dostępna dla użytkowników, którzy chcą w prosty sposób opłacać faktury za dany projekt cloud. Jest to doskonałe rozwiązanie dla projektów o określonym czasie oraz dla użytkowników, którzy chcą kontrolować swoje wydatki.

Podobnie jak w przypadku instancji, zasilenie konta cloud skutkuje wystawieniem faktury. Po zasileniu projektu, wszystkie faktury przypisane do projektu będą regulowane z dostępnego na koncie przedpłaconym salda.

Pytania o gwarancje SLA

 Jaki poziom SLA jest gwarantowany dla usługi Public Cloud?

OVH zapewnia następujące poziomy usług:

  • instancje Guaranteed Resource (CPU, RAM, General Purpose): poziom dostępności w skali miesiąca 99,999%;
  • instancje Sandbox: poziom dostępności w skali miesiąca 99,95%;
  • instancje GPU: poziom dostępności w skali miesiąca 99,999%.

W przypadku utraty łączności stwierdzonej przez pomoc techniczną (niezwiązanej z zaplanowaną konserwacją) przyznawana jest rekompensata 0,5% za minutę niedostępności (do 50% wykorzystanych zasobów instancji w danym miesiącu).

Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki poziom SLA jest gwarantowany dla usługi Object Storage?

OVH zapewnia następujące poziomy usług:

  • kontenery Object Storage: poziom dostępności w skali miesiąca 99,9%;
  • poziom odporności danych w skali miesiąca 100%.

W przypadku utraty łączności stwierdzonej przez pomoc techniczną (niezwiązanej z zaplanowaną konserwacją) przyznawana jest rekompensata 0,5% za minutę niedostępności (do 100% zużycia zasobów związanego z kontenerami Object Storage).
W przypadku niedotrzymania poziomu odporności danych przyznawana jest rekompensata w wysokości 100% zużycia zasobów związanego z kontenerami Object Storage.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

 

Pytania techniczne

Jakiej wersji OpenStack używam w ramach usługi Public Cloud?

Poniżej szczegóły dotyczące każdego dostępnego elementu OpenStack oraz jego wersja:

Wersja OpenStack SBG1 SBG3 SBG5 GRA1 GRA3 GRA5 BHS1 BHS3 BHS5 DE1 WAW1 UK1 SGP1 SYD1
Global N N N N N N N N N N N N N N
Keystone O O O O O O O O O O O O O O
Horizon P P P P P P P P P P P P P P
Swift N N N N N N N N N N N N N N
Nova N N N N N N N N N N N N N N
Neutron N N N N N N N N N N N N N N
Cinder N N N N N N N N N N N N N N
Glance N N N N N N N N N N N N N N
Heat O O O O O O O O O O O O O O
Mistral R R R R R R R R R R R R R R

 

N: Newton
O: Ocata
P: Pike
R: Rocky

Jaka jest przepustowość sieci dla instancji Public Cloud?

OVH gwarantuje 250 Mbps przepustowości dla większości instancji o gwarantowanych zasobach do 4 vCores oraz 500 Mbps dla mocniejszych modeli. Instancje Sandbox dysponują przepustowością do 100 Mbps.

Jaka jest wydajność dysków na serwerach Public Cloud?

OVH gwarantuje do 500 IOPS dla instancji Sandbox i do 1000 IOPS dla pozostałych instancji. Poziom wydajności dodatkowych dysków wynosi do 250 IOPS w przypadku oferty Classic i do 3000 IOPS w przypadku High Speed.

Jak zmieniać parametry instancji w sytuacji, gdy potrzebuję więcej lub mniej zasobów?

Każda instancja może zostać zamieniona na wyższy model w ramach tej samej gamy. Możesz również zmienić model instancji na niższy, o ile została ona uruchomiona z opcją „flex”. W opcji „flex” wszystkie modele dysponują dyskiem 50 GB i masz możliwość zmiany instancji na wyższy lub niższy model.

Skalowanie instancji wiąże się każdorazowa z koniecznością jej restartu.

Czy instancje Public Cloud są kompatybilne z cloud-init?

Tak, obrazy cloud dostarczane przez OVH uruchamiają skrypty cloud-init, które umożliwiają personalizację instancji w momencie ich uruchomienia. Infrastruktura dostarcza dane o personalizacji instancji za pośrednictwem serwera metadanych, z którym bezpośrednio komunikuje się cloud-init.

W których lokalizacjach OVH dostępna jest usługa Public Cloud?

Rozwiązania Public Cloud są dostępne w centrach danych OVH we Francji (Strasburg i Gravelines), w Wielkiej Brytanii (Londyn), w Niemczech (Frankfurt), w Polsce (Warszawa), w Kanadzie (Beauharnois) oraz w regionie Azja-Pacyfik (Sydney i Singapur).

Czy można wykonać kopię zapasową serwerów Public Cloud?

Tak, możesz w dowolnym momencie i bez ograniczeń tworzyć kopie zapasowe instancji. Kopie te są przechowywane i fakturowane podobnie, jak obrazy w Private Image Catalog. Dzięki API OpenStack będziesz mógł je pobrać i umieścić poza infrastrukturą OVH lub w innych projektach.

Czy na serwerach Public Cloud można zainstalować licencje Windows?

Tak, możesz uruchomić instancję z systemem Windows w Panelu klienta lub zainstalować wybrany obraz Windows za pomocą interfejsu Horizon.

Dokładamy starań, aby cennik naszych instancji Windows był prosty i czytelny. Różnicę w cenie w porównaniu z instancjami Linux można wyświetlić na naszych stronach produktowych po wybraniu systemu operacyjnego.

Pytania dotyczące użytkowania usług

Czy zmiana rozmiaru instancji może odbyć się bez przerwy w działaniu usługi?

Nie, taka zmiana wymaga restartu serwera.

Czy można dodać do instancji lokalny wolumen SSD?

Nie, dodatkowe wolumeny to zdalne wolumeny Ceph.
Czy można zamontować dodatkowy wolumen na kilku serwerach jednocześnie?

Nie, ta funkcja jest nadal rozwijana w OpenStack. Będzie ona dostępna w kolejnych wersjach.

Czy można dynamicznie zwiększać rozmiar wolumenu jednocześnie zapisując dane na dysku?

Nie, przed zwiększeniem rozmiaru wolumenu, należy odłączyć dysk.

Czy limit IOPS dla wolumenów jest globalny dla instancji czy określony dla każdego wolumenu?

Każdy wolumen posiada własne ograniczenie dotyczące IOPS. Istnieje również ogólne ograniczenie w zależności od modelu instancji (różne w zależności od wielkości).

Ile dodatkowych wolumenów mogę przypisać do każdej instancji?

Możesz przypisać do 25 dodatkowych wolumenów do każdej instancji.

W jaki sposób moje serwery są zabezpieczone?

OVH chroni całą swoją infrastrukturę za pomocą stworzonego przez siebie rozwiązania Anty-DDoS. Ponadto możesz stworzyć grupy bezpieczeństwa OpenStack. Jest to odpowiednik zapory zarządzany bezpośrednio na poziomie infrastruktury OpenStack, przed Twoimi instancjami.

Zabezpieczenia te, w połączeniu z zabezpieczeniami, które możesz zainstalować na Twoich serwerach, zwiększą niezawodność wdrożenia.

Jak mogę utworzyć prywatną sieć łączącą moje serwery?

Public Cloud jest zintegrowany z rozwiązaniem SDN (software-defined network). Umożliwia ono dynamiczne tworzenie prywatnych sieci, a następnie podłączanie ich do instancji za pośrednictwem Panelu klienta lub API.

Prywatne sieci opierają się na technologii vRack używanej również przez inne usługi OVH, takie jak Private Cloud lub serwery dedykowane. Technologia ta umożliwia komunikację między wszystkimi elementami infrastruktury w OVH, a jednocześnie ich odizolowanie i zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Azja-Pacyfik (Singapur i Sydney)

W jaki sposób fakturowany jest ruch z instancji hostowanych w Singapurze i Sydney?

W ramach każdego projektu Public Cloud otrzymujesz 1 TB (1 024 GB) ruchu wychodzącego na miesiąc i na centrum danych (czyli 1 TB w Sydney i 1 TB w Singapurze). Dodatkowy ruch wychodzący jest fakturowany 0,293 PLN netto/GB.

Uwaga: we wszystkich centrach danych OVH w Europie i Ameryce Północnej ruch jest nielimitowany, bez dodatkowych kosztów.

W jaki sposób mogę śledzić zużycie ruchu wychodzącego z instancji hostowanych w Sydney i w Singapurze?

W sekcji „Cloud” w Panelu klienta znajdź Twój projekt, kliknij „Zarządzanie administracyjne”, a następnie „Zużycie”. Będziesz mógł wówczas sprawdzić zużycie ruchu, sortując wyniki według projektu cloud i według centrum danych.

Pamiętaj, że wyświetlane dane mogą odzwierciedlać stan z różnicą 3 godzin w stosunku do rzeczywistego zużycia.

Czy otrzymam alert, jeśli limit ruchu zawartego w ofercie moich instancji hostowanych w Sydney i Singapurze będzie bliski przekroczenia?

Nie, nie istnieje system alertów dla zużycia transferu danych.
Jak obliczany jest limit transferu, jeśli korzystam z instancji w Sydney lub Singapurze w godzinowym modelu rozliczenia?

Nie ma różnicy w limicie ruchu, niezależnie od tego, czy instancja jest rozliczana w modelu godzinowym czy miesięcznym. Limit jest zawsze obliczany w oparciu o całkowity ruch wychodzący, w odniesieniu do każdego projektu cloud i każdego centrum danych.

Czy mój limit transferu dla Sydney i Singapuru obliczany jest na podstawie ruchu do sieci publicznej i prywatnej czy tylko na podstawie ruchu do sieci publicznej?

Ruch do sieci prywatnej jest nielimitowany i bezpłatny. Należy jednak pamiętać, że OVH monitoruje przekroczenia zużycia (powyżej 75% zużycia pojemności sieci w ciągu 72 minut w trakcie ostatnich 24 godzin) w sieciach prywatnych. W przypadku takiego przekroczenia OVH zawiesza daną instancję.

Czy mój limit ruchu w Sydney i Singapurze dotyczy ruchu przychodzącego czy wychodzącego?

Należności obliczane są dla ruchu wychodzącego do sieci publicznej przekraczającego limit ruchu zawarty w pakiecie. Ruch przychodzący nie jest fakturowany.

Czy istnieje API pozwalające śledzić zużycie danych?

Rozwiązanie to jest właśnie opracowywane przez OVH.

Jeśli nie wykorzystam całego zawartego w pakiecie transferu, czy zostanie on przeniesiony na następny miesiąc?

Nie. W każdym miesiącu transfer zawarty w pakiecie resetowany jest do 1 TB dla każdego centrum danych, niezależnie od zużycia w poprzednim miesiącu.

Czy mogę przenosić transfer zawarty w pakietach usług hostowanych w Sydney i Singapurze między kontami, projektami Public Cloud lub centrami danych w ramach tego samego projektu?

Nie. Limit transferu dla Sydney i Singapuru nie może być przenoszony między kontami, projektami Public Cloud ani centrami danych. Nie może też być przenoszony na kolejny miesiąc.