Chmura prywatna czy publiczna

Chmura prywatna czy publiczna

Usługi w chmurze umożliwiają przedsiębiorstwom każdej wielkości, i ze wszystkich sektorów, wdrażanie zasobów na żądanie. Dzięki temu firmy wyzwalają się z ograniczeń technicznych związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Chmura obliczeniowa, cechująca się optymalną dostępnością i zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, zapewnia elastyczną i wydajną przestrzeń dyskową. Jej zastosowania są bardzo różnorodne: hostowanie platform, stron WWW, aplikacji, usługi sieciowe, etc. Istnieją trzy rodzaje architektury cloud: chmura publiczna, chmura prywatna i chmura hybrydowa. Każda z nich spełnia określone funkcje w zależności od potrzebnych zasobów, budżetu oraz wymagań związanych z ochroną danych. OVHcloud, europejski lider usług chmurowych, pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie do obsługi Twoich danych i aplikacji.

Idealne rozwiązanie do połączenia Twojej sieci z centrami danych OVHcloud i budowy chmury hybrydowej

Public cloud czy private cloud

Chmura agreguje i udostępnia zasoby obliczeniowe w ramach infrastruktury, która synchronizuje zdalne serwery. Jeśli mamy do czynienia z infrastrukturą, do której dostęp ma jedynie ograniczona liczba użytkowników, mówimy o chmurze prywatnej. Jeśli zasoby infrastruktury są współdzielone, jest to chmura publiczna. Jako dostawca usług chmurowych, gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych, zarówno w chmurze prywatnej, jak i publicznej.

Porównanie zalet i właściwości: chmura prywatna vs chmura publiczna

Public cloud

Private cloud

Chmura dla różnych klientów

Użytkownicy współdzielą zasoby tej samej infrastruktury chmurowej.

Chmura dla konkretnego klienta

Serwer cloud przydzielony jest danej firmie lub instytucji. Administrator przyznaje prawa dostępu użytkownikom. W przypadku naszego rozwiązania Hosted Private Cloud infrastrukturę chmurową skonfigurujesz, korzystając z interfejsu użytkownika.

Współdzielenie usług cloud

Dane użytkowników są przechowywane oddzielnie. Każdy z nich dysponuje dedykowaną przestrzenią dyskową. Pozostali klienci chmury nie mają do nich dostępu.

W przypadku wzrostu obciążenia korzystasz z przepustowości całej infrastruktury, aby zachować wysoką wydajność.

Zarządzanie chmurą dedykowaną

Chmura prywatna umożliwia zaawansowaną personalizację usług cloud.

Istnieją dwie opcje zarządzania:

 • lokalna chmura prywatna - zarządzana i utrzymywana lokalnie przez klienta
 • hostowana chmura prywatna - zarządzana przez zaufanego zewnętrznego dostawcę usług w chmurze.

Oszczędności

Usługa fakturowana jest za faktyczne zużycie zasobów, co pozwala uniknąć nadmiarowego zamawiania zasobów oraz chroni przed ukrytymi kosztami. Ponadto nie musisz inwestować w utrzymanie infrastruktury ani zatrudnienie dodatkowego personelu technicznego.

 

Elastyczność i dostępność

Chmura publiczna dostępna jest wszędzie i na żądanie - wystarczy dostęp do Internetu.

Bezpieczne środowisko i zgodność z zasadami zarządzania obowiązującymi w danej firmie

Dzięki architekturze chmury prywatnej zespoły IT mają pełną kontrolę nad infrastrukturą. Użytkownicy rozwiązań chmurowych korzystają z uprawnień uprzywilejowanego dostępu do hostowanych aplikacji.

Dzięki temu zwiększone zostaje bezpieczeństwo danych.

Definicja chmury publicznej

Public cloud to rozwiązanie zarządzane i utrzymywane przez dostawcę usług chmurowych. Tego typu infrastruktura umożliwia udostępnianie zasobów na żądanie oraz komponentów aplikacji. W przypadku firm, chmura publiczna pozwoli przyspieszyć wzrost i zwiększyć elastyczność. OVHcloud oferuje różnorodne rozwiązania chmury publicznej. Zamawiając instancje public cloud, zyskujesz elastyczne zasoby, wydajność, usługi sieciowe, przestrzeń dyskową, narzędzia do konteneryzacji oraz bazy danych.

Poniżej przedstawiamy trzy główne modele publicznej chmury obliczeniowej.

1. Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS zapewnia skalowalne zasoby infrastruktury (instancje, przestrzeń dyskową, usługi sieciowe, etc.).
Jest to model na żądanie, który dopasowuje się do potrzeb Twojej firmy.
Możesz dzięki niemu samodzielnie zarządzać konfiguracją, aktualizacją systemów operacyjnych, oprogramowaniem middleware oraz aplikacjami.

Funkcje obsługiwane przez użytkownika:

 • Aplikacje 
 • Dane
 • Wykonanie
 • Middleware
 • System operacyjny

Funkcje obsługiwane przez dostawcę usług:

 • Wirtualizacja 
 • Serwery
 • Przestrzeń dyskowa
 • Sieć

 

2. Platform as a Service (PaaS)

 

Zautomatyzowana platforma pozwoli Ci skoncentrować się na najważniejszych aspektach Twojej działalności i rozwoju aplikacji. W tym modelu zespoły mogą korzystać ze środowiska pracy bez ograniczeń sieciowych, z przestrzeni dyskowej, kopii zapasowych czy systemu operacyjnego.

 

Funkcje obsługiwane przez użytkownika:

 • Aplikacje 
 • Dane

Funkcje obsługiwane przez dostawcę usług:

 • Wykonanie
 • Middleware
 • System operacyjny
 • Wirtualizacja 
 • Serwery
 • Przestrzeń dyskowa
 • Sieć

 

3. Software as a Service (SaaS)

Użytkownicy mają dostęp do aplikacji bezpośrednio w chmurze, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez limitu liczby użytkowników. Dostawca usług chmurowych zarządza aktualizacjami oraz utrzymaniem aplikacji i infrastruktury.

Dzięki temu modelowi dostęp do oprogramowania biznesowego jest elastyczny, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze.

Funkcje obsługiwane przez dostawcę usług:

 • Aplikacje
 • Dane
 • Wykonanie
 • Middleware
 • System operacyjny
 • Wirtualizacja 
 • Serwery
 • Przestrzeń dyskowa
 • Sieć

Zalety public cloud:

 • Elastyczność: public cloud dostosowuje się na bieżąco do potrzeb firmy w zakresie zasobów informatycznych.
 • Oszczędności finansowe: dzięki rozliczeniu pay as you go płacisz tylko za wykorzystane zasoby i możesz dzierżawić oprogramowanie, zamiast kupować licencje.
 • Oszczędność czasu: to dostawca usług chmurowych zajmuje się utrzymaniem sprzętu, Ty nie musisz wdrażać żadnych aktualizacji.
 • Szybka skalowalność: w przypadku wzrostów obciążeń wirtualna chmura dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie zasobów.

Poznaj Public Cloud od OVHcloud

Definicja chmury prywatnej

Chmura prywatna to rozwiązanie hostowane lokalnie u klienta (on premises) lub na zewnątrz (datacenter). Infrastruktura private cloud nie jest współdzielona przez różnych użytkowników. Ten rodzaj architektury jest idealny dla podmiotów, które chcą zachować wyłączną kontrolę nad swoim środowiskiem cloud. Chmura prywatna, w całości zarządzana przez dany podmiot na jego własne potrzeby, spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Umożliwia zarządzanie danymi wrażliwymi i zapewnia zgodność z przepisami. Oferowane przez nas rozwiązania Hosted Private Cloud spełniają wszystkie wymienione wyżej kryteria. Zapewniamy bezpieczne, zgodne z wymogami i certyfikowane prywatne centrum danych. Wszystkie elementy rozwiązania, w tym datastores, hosty i licencje, rozliczane są w trybie pay as yo go.

Struktura chmury prywatnej

Chmura prywatna jest zarządzana lokalnie przez klienta (on premises) lub w zewnętrznym centrum danych przez dostawcę usług chmurowych (hostowana chmura prywatna).

W przypadku infrastruktury lokalnej firma sama odpowiada za utrzymanie, eksploatację i zarządzanie oprogramowaniem serwerów cloud. W przypadku hostowanej chmury prywatnej chmurą w imieniu klienta zarządza dostawca.

Zalety chmury prywatnej:

 • Elastyczność: gdy zmieniają się potrzeby w zakresie zasobów, rozwiązania przestrzeni dyskowej w chmurze dostosowują się do nich. Usługę cloud spersonalizujesz zgodnie z Twoimi wymaganiami. Nasze rozwiązania rozliczane są w modelu pay as you go i pozwalają na skalowanie infrastruktury w zależności od projektu.
 • Kontrola i bezpieczeństwo: dane wrażliwe muszą być chronione z zachowaniem najwyższego poziomemu bezpieczeństwa. Chmura prywatna pozwala na współdzielenie dostępu z ograniczoną liczbą użytkowników. Dzięki temu możesz zapewnić poufność danych. Nasze certyfikaty potwierdzają najwyższy poziom bezpieczeństwa danych strategicznych i wrażliwych.
 • Dedykowany sprzęt i oprogramowanie: dzięki technologiom VMware, Anthos i wkrótce Nutanix wirtualizacja Twojej prywatnej platformy cloud jest w pełni realizowana przez OVHcloud. Do Ciebie należy jedynie zarządzanie usługą z poziomu interfejsu użytkownika.
 • Personalizacja: chmura prywatna pozwala na dostosowanie środowiska chmury do indywidualnych potrzeb, w tym przestrzeni dyskowej oraz niezbędnych funkcji. Prywatna sieć vRack umożliwia zarządzanie infrastrukturą w sposób hybrydowy, bez dodatkowych kosztów związanych z przepustowością.

Sprawdź ofertę Hosted Private Cloud powered by Anthos

 

Definicja chmury hybrydowej

Chmura prywatna czy publiczna - którą z nich wybrać? Chmura hybrydowa łączy elastyczność i atrakcyjne ceny chmury publicznej z funkcjami bezpieczeństwa chmury prywatnej. Jako architektura pośrednia, umożliwia połączenie infrastruktury on premises z zewnętrznym środowiskiem chmurowym. Jest to rozwiązanie idealne do obsługi wzrostu obciążenia lub w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na zasoby.

Struktura chmury hybrydowej

Chmura hybrydowa opiera się na strukturze łączącej chmurę prywatną i publiczną, czasami jako uzupełnienie infrastruktury lokalnej. Posiada zalety obu modeli - zapewnia elastyczność, reaktywność i bezpieczeństwo.

Zalety chmury hybrydowej

 • Obniżenie kosztów: chmura publiczna pozwala ograniczyć koszty infrastruktury (oprogramowania, sprzętu, personelu).
 • Elastyczność: dzięki współdzielonym zasobom chmury publicznej, rozwiązanie hybrydowe umożliwia bieżącą adaptację do zmian obciążenia. Jest ono idealne do realizacji projektów wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak Big Data.
 • Bezpieczeństwo: dane wrażliwe lub osobowe przechowywane są w prywatnej chmurze. Mniej wrażliwe dane pozostają dostępne i przez cały czas w infrastrukturze public cloud, dzięki czemu możesz kontrolować koszty.

Chmura hybrydowa OVHcloud umożliwia połączenie różnych rozwiązań: Public Cloud, Hosted Private Cloud oraz serwerów dedykowanych Bare Metal. Możesz korzystać z zalet każdego z nich oraz z wydajnej sieci, niezależnie od lokalizacji centrów danych hostujących Twoje usługi.