Hosting danych sektora publicznego gwarantujący ich suwerenność

Nos solutions de confiance pour le secteur public OVHcloud

Zaufana chmura dla sektora publicznego

Wybór usługi cloud computingu przez organizacje sektora publicznego jest okazją do modernizacji obecnych systemów informatycznych, wdrożenia innowacji, poprawy bezpieczeństwa i zgodności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Wraz z wejściem w życie RODO w Europie oraz innych specyficznych dla poszczególnych krajów regulacji i wymogów zgodności, wybór odpowiedniego dostawcy usług chmurowych stał się kluczowy dla sektora publicznego. Rozwiązania OVHcloud dla instytucji rządowych zapewniają suwerenność danych przechowywanych w bezpiecznych infrastrukturach zbudowanych w oparciu o certyfikowany i odizolowany sprzęt, który spełnia najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Wybierz izolację usług chmurowych.
Zamów elastyczną chmurę dedykowaną o wysokiej dostępności.
Zyskaj zgodności z certyfikatami wymaganymi w przypadku Twoich danych.
Skaluj i korzystaj z odwracalności i mobilności Twoich danych.

Jak to działa

Krok 1 OVHcloud

Określ zakres Twojego projektu Cloud

Spotkaj się z naszym zespołem, aby wybrać najlepszą dedykowaną infrastrukturę, zgodną z Twoimi wymogami i obowiązującymi przepisami prawa. Partnerzy OVHcloud pomogą Ci w określeniu pełnego zakresu projektu i odpowiedniej strategii wdrożenia. Skonsultuj z OVHcloud i naszymi partnerami planowany budżet i kwestie dotyczące obowiązków prawnych. W przypadku mniejszych projektów możesz bezpośrednio zamówić usługi OVHcloud, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Krok 2 OVHcloud

Wybierz poziom prywatnej izolacji, którego potrzebujesz dla Twojej infrastruktury

Wybierz, przy wsparciu naszych zespołów technicznych, elementy infrastruktury (serwery lub klastry) i określ Twoje wymagania w zakresie wydajności, dostępności, odporności i bezpieczeństwa. Dane są strategicznym zasobem Twojej firmy, dlatego możesz wybrać miejsce, w którym chcesz hostować Twoje usługi - we Francji i/lub w jednym z naszych europejskich centrów danych. Usługi chmurowe OVHcloud zapewniają nie tylko pełną izolację, ale również wysoką dostępność danych. Oznacza to, że w przypadku awarii dane zostają bezpiecznie przywrócone, ponieważ wcześniej zostały zreplikowane.

Krok 3 OVHcloud

Korzystaj z elastyczności chmury i zapewnij bezpieczeństwo Twoich danych przechowywanych długoterminowo

Twój pierwszy projekt zakończył się sukcesem, możesz zatem dostosować infrastrukturę i rozliczenie do Twoich potrzeb. Dodawaj i usuwaj zasoby w czasie rzeczywistym, aby odpowiednio reagować na wzrosty obciążeń. Korzystaj również z odpornej infrastruktury chmurowej i zapewnij bezpieczeństwo Twoich przechowywanych długoterminowo danych. Przeprowadzaj audyty Twoich rozwiązań, aby zyskać pewność, że wybrana przez Ciebie chmura jest zgodna z Twoją polityką bezpieczeństwa.

Nasi partnerzy

Kluczowe cechy

Bezpieczeństwo

OVHcloud spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach i posiada odpowiednie certyfikaty. Przestrzegamy standardów branżowych i stosujemy rygorystyczne środki bezpieczeństwa, takie jak zapory ogniowe, ścisłe monitorowanie ruchu w sieci oraz zarządzanie dostępem.

Izolacja sprzętu

Bardzo istotnym elementem wyróżniającym ofertę OVHcloud jest to, że w naszych centrach danych sprzęt komputerowy klientów oraz sprzęt sieciowy są całkowicie odizolowane. Można to porównać do sytuacji, w której hosting klienta, wyłącznie z jego danymi, zostałby zamknięty w sejfie. 

Niezawodność

Dane są rozproszone w jednym lub kilku centrach danych w wybranej przez Ciebie lokalizacji i są automatycznie replikowane. Pozwala to uniknąć ryzyka ich utraty. Nasze rozwiązania zapewniają najlepszą relację ceny do wydajności, dzięki czemu kontrolujesz wydatki.

Odwracalność i interoperacyjność

Powierzając nam dane, zyskujesz gwarancję, że będziesz mógł je odzyskać przy użyciu standardowych i prostych w obsłudze protokołów i API. Możesz również połączyć Twoją infrastrukturę z infrastrukturą innych dostawców i stworzyć architekturę multicloud. 

Potrzebujesz pomocy przy wyborze rozwiązania?
Doradca OVHcloud oddzwoni do Ciebie. Połączenie jest bezpłatne.

Rozwiązania cloud computing dla sektora publicznego

Kim są Operatorzy Usług Kluczowych (OUK)?

We Francji, gdzie znajduje się siedziba główna OVHcloud, Operatorzy Usług Kluczowych - nazywani również operatorami infrastruktury krytycznej - to podmioty świadczące usługi dla sektora publicznego w obszarach o znaczeniu strategicznym dla kraju, takich jak: przemysł spożywczy, służba zdrowia, zaopatrzenie w wodę, telekomunikacja i usługi nadawcze, badania kosmiczne, przemysł, energetyka, transport, finanse, administracja cywilna, agencje wojskowe i wymiar sprawiedliwości. Organizacje te są zobowiązane na mocy prawa francuskiego do identyfikacji krytycznych systemów informatycznych i wdrażania programów bezpieczeństwa cybernetycznego.

OVHcloud przestrzega wszystkich przepisów tego typu obowiązujących w poszczególnych krajach. Wiemy, że OUK i organy sektora publicznego w innych państwach muszą mieć solidną strategię dotyczącą przetwarzania w chmurze, aby sprostać ogromnym wymaganiom w zakresie zgodności i bezpieczeństwa.

Coraz więcej organizacji przezwycięża obawy związane ze stosowaniem rozwiązań cloud computing w sektorze publicznym i nawiązuje współpracę z zaufanymi dostawcami usług chmurowych, takimi jak OVHcloud, którzy pomagają im w procesie przemian technologicznych.

Dlaczego organizacje sektora publicznego i Operatorzy Usług Kluczowych mają specyficzne potrzeby?

Organizacje sektora publicznego, podobnie jak inne podmioty przenoszące dane do chmury, mają swoje indywidualne potrzeby. W istocie, instytucje rządowe, służba zdrowia czy sektor edukacji mierzą się ze szczególnymi wyzwaniami. Najistotniejsze z nich to ochrona danych, bezpieczeństwo i ograniczenia budżetowe. W tym kontekście rozwiązania chmurowe mogą okazać się bardzo korzystne dla sektora publicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych ma zawsze najwyższy priorytet. Jednak organizacje sektora publicznego muszą być szczególnie czujne, ponieważ mają styczność z wrażliwymi danymi, takimi jak dokumentacja finansowa lub zdrowotna, a ich praca jest ściśle związana z zaufaniem publicznym. Organizacje sektora publicznego, które chcą przyjąć strategię cloud computing, mogą mieć pewność, że rozwiązania OVHcloud są chronione przez najbardziej zaawansowane zapory ogniowe i ścisłą kontrolę dostępu oraz że zapewniamy pełną prywatność i izolację w chmurze.

Jednocześnie mamy świadomość, że sektor publiczny boryka się z problemem ograniczonego budżetu operacyjnego, mierząc jednocześnie z oczekiwaniem coraz lepszego świadczenia usług dla rosnącej liczby ludności. Elastyczność rozwiązań OVHcloud i brak sztywnych, długoterminowych umów pomaga realistycznie zaplanować budżet.