Hosting danych sektora publicznego gwarantujący ich suwerenność

Public sector hero

Niezawodne rozwiązanie dla administracji i instytucji rządowych

W OVHcloud wierzymy, że utrzymywanie suwerenności cyfrowej jest kluczowym aspektem naszej wolności. Jest to istotny element pozwalający zachować kontrolę nad naszą przyszłością, naszym bezpieczeństwem zatrudnienia i podtrzymywaniem europejskich wartości. Zapewnienie ochrony danych o krytycznym znaczeniu dla państw, przedsiębiorstw i obywateli to wyzwania dla zaufanych rozwiązań w chmurze.

Działamy zgodnie z RODO i nie podlegamy prawu eksterytorialnemu. Dlatego oferujemy zaufane usługi chmurowe zaprojektowane specjalnie do zagwarantowania suwerenności danych. Spełniają one najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych.

 

Przestrzegając przepisów obowiązujących w regionach, w których prowadzimy działalność, oferujemy zaufane usługi chmurowe zaprojektowane specjalnie w celu zagwarantowania suwerenności danych. Spełniają one najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych.

Europejski lider technologii chmury

W OVHcloud wierzymy, że utrzymywanie suwerenności cyfrowej jest kluczowym aspektem naszej wolności. Jest to istotny element pozwalający zachować kontrolę nad naszą przyszłością, naszym bezpieczeństwem zatrudnienia i podtrzymywaniem europejskich wartości. Zapewnienie ochrony danych o krytycznym znaczeniu dla państw, przedsiębiorstw i obywateli to wyzwania dla zaufanych rozwiązań w chmurze.

Europejski lider usług cloud hostowanych we Francji
Europejski lider usług cloud hostowanych we Francji
+
Pomoc 24/7
Obsługa wyłącznie na terenie Unii Europejskiej

OVHcloud wspiera Cię w Twoich działaniach

Suwerenna strefa zaufania OVHcloud

Europejski lider technologii chmury obliczeniowej, hostowany w Europie

Zbudowaliśmy dwa nowe centra danych w Unii Europejskiej, w całości poświęcone wyzwaniom bezpieczeństwa związanym z przechowywaniem wrażliwych danych. Usługi hostowane w strefie zaufania są unikalne w tym sensie, że są eksploatowane wyłącznie na terytorium UE - żadne dane nie są przekazywane poza ten obszar. Usługi te spełniają najbardziej rygorystyczne standardy i mają wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz ochrony danych.

Forrester-IDC-v2

OVHcloud została nazwana europejskim liderem przez Forrester i IDC

OVHcloud została nazwana  Liderem  w badaniu The Forrester Wave™: Hosted Private Cloud Services in Europe, T2 2020. Jesteśmy jedynym europejskim przedsiębiorstwem, które zostało wyróżnione w kategorii Lider.

OVHcloud została uwzględniona w kategorii Contender w badaniu kandydat w badaniu IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2020 Vendor Assessment". OVHcloud to jedyna europejska firma wśród ośmiu podmiotów w tej kategorii. Dowiedz się więcej

ANSSI

Usługi SecNumCloud zakwalifikowane przez ANSSI, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa

Francuska Narodowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI) wydaje wizy bezpieczeństwa dla zaufanych i certyfikowanych rozwiązań. Rozwiązania te zapewniają optymalne bezpieczeństwo IT. Agencja utworzyła standard SecNumCloud w celu promowania, wzbogacania i ulepszania ofert dostawców usług w chmurze. Usługa Hosted Private Cloud otrzymała już wizę SecNumCloud. Inne usługi podlegają obecnie procedurze certyfikacji.

Your secure access to private networks

Bezpieczny dostęp do prywatnych sieci

Centra danych OVHcloud są połączone z naszą siecią światłowodową. Ta sieć ciemnego światłowodu w całości należy do OVHcloud, jest oświetlana i obsługiwana przez nasze zespoły, co zapewnia maksymalną odporność i suwerenność sieci. Jej przepustowość wynosi do 20 Tbit/s. Dzięki licznym punktom obecności (PoP) klienci mają bezpieczny dostęp do danych hostowanych w swoich centrach danych.

Open Trusted Cloud

Wspólne wartości dla Open Trusted Cloud

Członkowie programu Open Trusted Cloud pracują wspólnie nad tworzeniem ekosystemu rozwiązań SaaS i PaaS hostowanych w otwartej i odwracalnej chmurze OVHcloud. Program ten oferuje scentralizowaną platformę konkurencyjnych rozwiązań, które zaspokajają bardzo szeroki zakres potrzeb.

gaiax

Europejski projekt GAIA-X dla sektora publicznego

Gaia-X to projekt polegający na opracowaniu wydajnej, konkurencyjnej, bezpiecznej i zaufanej infrastruktury danych dla Unii Europejskiej. Ta francusko-niemiecka inicjatywa coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie, a wspierają ją 22 firmy. OVHcloud jest jej członkiem założycielem.

Nasi partnerzy
Capgemini
Capgemini

Capgemini jest wiodącym na świecie dostawcą usług doradczych, technicznych i transformacji cyfrowej. Jego przełomowe innowacje zaspokajają wszystkie potrzeby klientów wynikające z rozwoju chmury, danych i platform.

thales
Thales

Thales pomaga klientom w korzystaniu z nowych technologii bez jakichkolwiek obaw - wspiera i zabezpiecza transformację systemów informatycznych oraz krytycznych rozwiązań. Firma chroni cały cykl życia danych, od ich utworzenia do eksploatacji.

Logo Sopra Steria OVHcloud
Sopra Steria

Sopra Steria jest wiodącym europejskim przedsiębiorstwem zajmującym się doradztwem, usługami cyfrowymi i działalnością wydawniczą w zakresie oprogramowania. Pomaga klientom w cyfrowej transformacji i zapewnia długoterminowe korzyści.

Serco
Serco

Serco jest jednym z wiodących dostawców usług publicznych dla rządów na świecie. W Europie Serco koncentruje się na trzech kluczowych sektorach: przemyśle lotniczy, obronności i organizacjach międzynarodowych.

Kluczowe funkcje

Bezpieczeństwo

Certyfikaty i zgodność

Spełniamy szereg wymogów bezpieczeństwa, w tym PCI DSS, TSP, CSA i ISO 27017/18.

Audyty infrastruktury i usług OVHcloud

Możesz zlecić przeprowadzenie audytu naszej platformy zewnętrznej organizacji.

Ochrona Anty-DDoS zawarta w usłudze

Twoja infrastruktura chroniona przed atakami DDoS

Ochrona danych

Twoje dane są przechowywane w Europie i chronione przez przepisy RODO. Nie podlegają regulacjom o zasięgu eksterytorialnym, takim jak CLOUD Act.

Pomoc

Support Business

Korzystaj z pomocy inżynierów dostępnych 24/7 i gotowych wspierać Cię w Twoich wyzwaniach technologicznych

Support Enterprise

Dedykowane wsparcie ekspertów OVHcloud przy realizacji Twoich projektów.

Dostępność

Połączenie w ramach OVHcloud Connect

Podłączenie sieci do centrów danych OVHcloud

Plany ciągłości działania i Disaster Recovery

Planuj z wyprzedzeniem i chroń Twoje dane

Chcesz uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Rozwiązania cloud computing dla sektora publicznego

Kim są operatorzy o kluczowym znaczeniu?

We Francji, gdzie znajduje się siedziba główna naszej firmy, operatorzy o kluczowym znaczeniu (OIV) to organizacje świadczące kluczowe usługi dla sektora publicznego w jakimś kraju. Podmioty te są również określane jako operatorzy infrastruktury krytycznej i związane z takimi sektorami jak zaopatrzenie w żywność, opieka zdrowotna, zaopatrzenie w wodę, telekomunikacja i radiofonia, przestrzeń kosmiczna i badania, produkcja, energetyka, transport, finanse, administracja cywilna, działalność wojskowa i wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z prawem francuskim organizacje te są zobowiązane do identyfikacji krytycznych systemów informatycznych i wdrażania programów bezpieczeństwa cybernetycznego.

OVHcloud działa w ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami każdego kraju. Zdajemy sobie sprawę, że brytyjskie organizacje sektora publicznego, ich odpowiedniki w innych krajach oraz operatorzy o kluczowym znaczeniu potrzebują absolutnie niezawodnej strategii cloud computing, aby sprostać złożonym wyzwaniom związanym z zapewnieniem zgodności i bezpieczeństwa.

Rosnąca grupa firm stara się zapobiec problemom związanym z korzystaniem z chmury w sektorze publicznym poprzez współpracę z zaufanymi dostawcami. Gracze tacy jak OVHcloud mają już udokumentowane doświadczenie w skutecznym zaspokajaniu tych potrzeb, wspierają swoich klientów w procesie transformacji i pomagają im bezpiecznie korzystać z wszelkich zalet chmury w sektorze publicznym.

Dlaczego organizacje sektora publicznego i operatorzy o kluczowym znaczeniu mają specyficzne potrzeby?

Organizacje sektora publicznego, podobnie jak firmy, które chcą migrować do chmury, mają bardzo specyficzne oczekiwania. Przed instytucjami rządowymi, służbą zdrowia oraz instytucjami edukacyjnymi stoją poważne wyzwania — ochrona prywatności danych, bezpieczeństwo, ustalenie budżetu i wiele innych zadań. W tym kontekście rozwiązania chmurowe mogą okazać się bardzo korzystne dla sektora publicznego.

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych osobowych mają zawsze kluczowe znaczenie we wszystkich sektorach gospodarki. Organizacje sektora publicznego muszą jednak wykazywać szczególną czujność, ponieważ ich praca jest ściśle związana z zaufaniem publicznym. Wrażliwe dane, takie jak dokumentacja finansowa lub medyczna, mają tu największe znaczenie. Przyjmując strategię cloud computing w OVHcloud, struktury te zyskują gwarancję ochrony i bezpieczeństwa danych. Nasze rozwiązania są chronione przez najbardziej zaawansowane zapory ogniowe z rygorystyczną kontrolą dostępu. Gwarantujemy również całkowitą poufność i izolację w chmurze.

Organizacje sektora publicznego muszą również uwzględniać budżety operacyjne i ograniczenia, które wymagają rygorystycznego zarządzania systemami informatycznymi. Muszą one oferować usługi, które można skalować i ulepszać w zależności od potrzeb rosnącej populacji. Ponieważ OVHcloud oferuje elastyczność zarówno w zakresie rozwiązań, jak i umów, użytkownicy mogą pracować w całkowitym spokoju i planować realistyczny budżet, którym można zarządzać.