Dodatkowe opcje

Funkcje

Additional IP

Dodatkowe adresy IPv4 dostępne w ramach usługi „Additional IP” mogą być przenoszone między serwerami OVHcloud (funkcja przełączania awaryjnego, czyli „failover”). Możesz zatem zachować je w przypadku wymiany maszyny lub jej migracji, przełączania ruchu w związku z awarią usługi lub przełączania projektów ze środowiska programistycznego do środowiska produkcyjnego. Ponadto adresy IP mogą być geolokalizowane w 14 krajach.

Dodatkowa przestrzeń dyskowa

Wszystkie nasze serwery posiadają zewnętrzną przestrzeń dyskową 500 GB umożliwiającą przechowywanie danych i plików konfiguracyjnych. Przestrzeń tę możesz zwiększyć do 1,5 TB lub 10 TB.

Dodatkowa gwarantowana przepustowość do sieci publicznej

Serwery dedykowane (1) OVHcloud dysponują określoną przepustowością do sieci publicznej. Jeśli wymaga tego Twój projekt, możesz zamówić opcję dodatkowej gwarantowanej przepustowości. Gwarantuje ona stałą przepływność ruchu przychodzącego i wychodzącego.

(1) Niedostępna w gamie Rise-STOR

Dodatkowa przepustowość do sieci prywatnej

Serwery dedykowane OVHcloud (1) są dostarczane wraz z naszą prywatną fizyczną siecią vRack. Zamawiając dodatkową przepustowość, zwiększasz prędkość przesyłu danych między Twoimi serwerami zlokalizowanymi w dowolnym centrum danych. Prywatna sieć vRack jest kompatybilna z innymi rozwiązaniami OVHcloud, takimi jak: serwery dedykowane, Private Cloud i Public Cloud.

(1) Niedostępna w gamie Rise-STOR

Bring Your Own IP

Dzięki usłudze BYOIP dostarczanej przez OVHcloud możesz importować Twoje zakresy publicznych adresów IPv4 i używać ich jako bloków IP Additional. 

Jest to prosty sposób na zapewnienie Twojej firmie ciągłości połączenia z siecią publiczną, zarówno gdy migrujesz całość lub część usług do chmury.

Jesteś właścicielem zaimportowanych adresów IP. My rozgłaszamy je w Internecie i przekierowujemy do usług OVHcloud.

Logs Data Platform

Zwiększ widoczność środowisk aplikacji, gromadząc, przetwarzając i przechowując logi na kompletnej, zarządzanej platformie. Dostarczamy rozwiązanie gotowe do użytku, ekonomiczne i skalowalne, dzięki któremu skupisz się na sednie Twojej działalności.