Pływające adresy IP: IP Failover, geolokalizacja IP oraz bloki IP

Większa elastyczność wdrażania aplikacji dzięki pływającym adresom IP

Wszystkie usługi OVHcloud dysponują wstępnie skonfigurowanym IPv4 (/32) oraz blokiem IPv6 (/64).

Aby uzyskać maksymalną elastyczność, użytkownicy mogą dołączyć do 256 dodatkowych adresów IP.

Co to jest pływający adres IP? Jest to dodatkowy adres IP, który można przenosić między usługami w ramach tego samego centrum danych lub pomiędzy różnymi centrami danych, jeżeli są one zlokalizowane w tym samym kraju.

Pływające adresy IP umożliwiają:

  • włączanie bloków IP, dzięki którym skonfigurujesz wiele adresów IP dla Twoich usług
  • uruchamianie funkcji Failover, która pozwoli Ci swobodnie przełączać się między usługami
  • przydzielanie dodatkowych geolokalizowanych adresów IP w celu poszerzenia Twojego zasięgu.
Floating IPs OVHcloud
Icons/concept/Geolocalisation/plan Created with Sketch.

Bloki IP

Dodając bloki IP, skonfigurujesz wiele adresów IP dla Twoich usług. IP mogą być przypisywane w grupach: po 4, 8, 16, lub do 256 na serwer, a liczba publikacji bloków jest nieograniczona. Dzięki temu aktualizacje są prostsze, gdyż wystarczy przekierować adres IP do nowego sprzętu, zamiast zmieniać konfigurację statycznego IP. Wiele pogrupowanych w bloki adresów IP umożliwia sprawne zarządzanie platformami, ułatwia aktualizacje oraz migrację między usługami. Dzięki blokom IP zyskujesz większą kontrolę i możesz przyspieszyć realizację strategii biznesowej.

Icons/concept/Arrow/Arrow crossed Created with Sketch.

Możliwości oferowane przez opcję Failover

Adresy IP Failover, znane również pod nazwą pływających adresów IP (Floating IP), mogą być przełączane między usługami w ciągu kilku sekund. Dzięki temu możesz cieszyć się stałą dostępnością rozwiązania hostingowego i stawić czoła trudnościom związanym z awariami sprzętowymi, przeciążeniami i wszelkimi innymi problemami z infrastrukturą. Jeśli przełączysz się z jednej usługi na drugą, zachowujesz konfigurację powiązaną z danym adresem IP. Pływające adresy IP, w sytuacji przeciążenia serwerów, pozwalają wyeliminować przerwy i zapewnić stałą dostępność usługi.

Geolokalizacja adresów IP

Dzięki usłudze IP Announcement dotrzesz z Twoim projektem do szerszego grona odbiorców. OVHcloud umożliwia skorzystanie z dodatkowych geolokalizowanych adresów IP. Dodatkowe adresy IP mogą być geolokalizowane w 14 dostępnych miejscach. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia procesów optymizacji SEO, gdyż znacznie poprawia indeksację Twoich projektów w głównych wyszukiwarkach.   

Aby zamówić dodatkowe adresy IP (a także jak najlepiej wykorzystać pływające adresy IP), przejdź do Panelu klienta OVHcloud.

Bez abonamentu miesięcznego

Pływające adresy IP do wielu zastosowań

complex infrastructures OVHcloud

Tworzenie złożonych infrastruktur bez pojedynczych punktów podatności na awarie

Wdrażanie złożonych infrastruktur odpornych na usterki nie jest rzeczą łatwą. Wymaga takiego podłączenia sprzętu do sieci, aby jego praca była niezakłócona w przypadku awarii, przeciążenia czy prac konserwacyjnych.

Pływające adresy IP, zwane również IP Failover, pozwalają tworzyć złożone infrastruktury, które poradzą sobie z potencjalnymi problemami. Możesz na przykład przełączyć ruch z Twojej infrastruktury na Load Balancer bez zakłócania czy przerywania dostępu do usług świadczonych klientom. Obciążenia mogą być równoważone w sposób autonomiczny, a usługi online będą działać bez problemów. W adresach IP nie wystąpią żadne zauważalne zmiany, gdyż zawsze będziesz używać pływającego adresu IP, co z kolei oznacza brak opóźnień w propagacji DNS.

Host multiple websites OVHcloud

Hosting wielu stron WWW na tej samej instancji

W przypadku większości projektów online, hosting więcej niż jednej strony internetowej jest biznesową koniecznością. Dla każdego rodzaju strony dynamicznej (blog, sklep online czy portal członkowski) będziesz najprawdopodobniej potrzebował zarówno strony administratora, jak i strony z dostępem publicznym, aby obsługiwać bieżące zmiany. Kilku stron będziesz potrzebował również w przypadku publikacji treści w kilku językach. Pływające adresy IP pozwalają hostować Twoje strony internetowe na serwerze bez ryzyka przedłużających się przerw lub awarii z powodu przeciążenia.  

Możesz zainstalować wiele stron WWW na serwerze głównym, wykorzystując dwa pływające adresy IP. Część stron może być przypisana do jednego adresu, a pozostałe do drugiego. W sytuacji gdy jeden serwer nie jest wystarczająco wydajny, aby hostować stronę z wykorzystaniem obu pływających adresów IP, możesz uzyskać nowy serwer, a następnie przełączyć routing wybranego pływającego adresu IP do nowego serwera. Operacja ta uwalnia serwer główny od największych obciążeń i może on dzięki temu działać bez zakłóceń.

Growing your storage OVhcloud

Rozwój Twojej firmy

Zwiększenie przestrzeni dyskowej, rozszerzanie klastrów i pozostałe, sprzyjające rozwojowi biznesu zmiany, wiążą się z ryzykiem przerwania ciągłości usług, a to może pogorszyć sprzedaż i zaszkodzić reputacji Twojej firmy. Pływające adresy IP pomogą Ci uniknąć takiego ryzyka. Używając adresu IP Failover dla Twoich projektów, powiększysz infrastrukturę i zapewnisz stałą wydajność stron WWW.

Możesz swobodnie dopasowywać pływające adresy IP do bieżących potrzeb, w związku z czym łatwiej osiągniesz Twoje cele biznesowe. Przykładowo, usługi IP Announcement pozwalają zadeklarować wiele geolokalizacji dla Twoich adresów IP. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia SEO, gdyż znacznie poprawia pozycjonowanie w głównych wyszukiwarkach.

BYOIP-image-transparent-background

Bring Your Own IP (Coming Soon)

Dzięki usłudze BYOIP dostarczanej przez OVHcloud możesz importować Twoje zakresy publicznych adresów IPv4 i używać ich jako bloków IP Failover. 

Jest to prosty sposób na zapewnienie Twojej firmie ciągłości połączenia z siecią publiczną, zarówno gdy migrujesz całość lub część usług do chmury.

Jesteś właścicielem zaimportowanych adresów IP. My rozgłaszamy je w Internecie i przekierowujemy do usług OVHcloud.

Co to jest adres IP Failover / IP RIPE?

Co to jest adres IP Failover?

Adres IP Failover, nazywany również Floating IP, pozwala zapewnić ciągłość usług realizowanych przy użyciu Twoich aplikacji i systemów. Technologia IP Failover umożliwia przełączanie adresów IP pomiędzy usługami w czasie krótszym niż jedna minuta i praktycznie bez przerw w świadczeniu usługi. Mechanizm ten może być wykorzystywany w trakcie migracji usługi, podczas przenoszenia projektów ze środowiska programistycznego do środowiska produkcyjnego i przełączania usług na serwer backup w przypadku usterki.

Jak uzyskać adres IP?

Aby zacząć korzystać z adresu IP Failover czy IP RIPE, najpierw uzyskaj adres IP. Zaloguj się do Panelu klienta i postępuj zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. W przypadku serwera dedykowanego adresy IP mogą być konfigurowane w trybie alias lub w trybie bridge do celów wirtualizacji.

Co to jest adres IP RIPE?

Adres IP RIPE (z franc. Réseaux IP Européens) jest europejskim adresem IP zarządzanym i przydzielanym przez Europejską Sieć IP. Jest to otwarta społeczność zapewniająca administracyjne i techniczne warunki potrzebne do utrzymania i rozwoju Internetu. Jedno z głównych działań RIPE polega na przydzielaniu bloków IP dostawcom usług internetowych i rejestracji danych w publicznej bazie danych, w tym informacji, takich jak gamy bloków IP danego kraju, aktualna alokacja adresów IP oraz geolokalizacja IP.

W OVHcloud możesz wybrać geograficzną lokalizację Twojego bloku IP RIPE w jednym z 14 państw europejskich: Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Holandii, Polsce, Portugalii, Czechach, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Dzięki blokom IP RIPE możesz dopasować Twoje plany adresacji do bieżących potrzeb. Wybierasz bloki zawierające od 4 do 256 adresów IP i zarządzasz odwrotnym DNS (PTR) w Panelu klienta.

Dla IP geolokalizowanych w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych zarządzanie oraz przydzielanie adresów IP odbywa się pod nadzorem amerykańskiego rejestru numerów internetowych - ARIN (z ang. American Registry for Internet Numbers). Adresy IP RIPE podlegające ARIN mogą być używane w taki sam sposób, jak pozostałe adresy IP RIPE oraz przypisywane do bloków IP lub używane jako adresy IP Failover.