Informacje prawne


OVH Sp. z o.o.

 
Kapitał zakładowy: 50000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000220286
REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław
 
Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba
 

OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SA, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

 

 

Warunki korzystania ze strony internetowej www.ovhcloud.com/pl/

 

Strona internetowa oraz każdy z jej elementów, w tym między innymi znaki towarowe, logo, ikony, infografiki, zdjęcia, są chronione międzynarodowym prawem własności intelektualnej. Treści znajdujące się na stronie internetowej są własnością OVH lub innych firm. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części strony i/lub jej elementów bez wyraźnej zgody OVH jest zabronione.

OVHcloud, the OVHcloud logo and all other OVH marks contained herein are registered trademarks of OVH SAS. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

      Dane osobowe

       

      Przeglądanie zasobów umieszczonych na stronach ovh.pl nie wymaga podawania Państwa danych osobowych. Jednakże niektóre jej elementy (np. formularz kontaktowy, zgłoszenie swojej kandydatury na wybrane stanowisko, formularz zamówienia) ich wymagają, aby zakończyć kontakt lub zaproponować Państwu lepszą usługę.