Otwarty ekosystem OVHcloud - Ty też możesz go współtworzyć!

OVHcloud Ecosystem Experience

Otwarty ekosystem OVHcloud - Ty też możesz go współtworzyć!

Dlaczego posługujemy się terminem ekosystem?

Podobnie jak ekosystem w świecie natury, ekosystem cyfrowy składa się ze środowiska (biotop) oraz zespołu elementów (biocenoza), które podlegają nieustannej transformacji.

Od 1999 r. nie zmienił się tylko jeden element działalności OVHcloud - nasza filozofia. Jako gracz pure player skupiamy się na działaniach biznesowych w Internecie. Współpracujemy z ekspertami z pokrewnych sektorów, którzy podzielają nasz system wartości. Wraz z nimi opracowujemy szeroką gamę rozwiązań i usług, które odpowiadają na wciąż zmieniające się potrzeby klientów.

Wspólne wartości fundamentem projektu

Nasze zespoły oraz partnerzy udowadniają każdego dnia, że suwerenność cyfrowa jest możliwa. Dzięki ich pracy możemy oferować niezawodną i trwałą alternatywę bazującą na wartościach, takich jak prostota rozwiązań, dostępność, odwracalność, transparentność, poufność danych oraz brak uzależnienia od jednego dostawcy.

Technologia jako impuls rozwoju

Naszym celem jest uczynienie z technologii siły napędowej przedsiębiorstw. Jak to osiągnąć? Wyzwalając firmy od technologii, które są sztywne i skomplikowane oraz umożliwiając im wydobycie pełnego potencjału z danych.

Aby wdrożyć tę zmianę, musimy łączyć siły i tworzyć nowe koncepcje. Każdy uczestnik projektu ma do odegrania w tym procesie ogromną rolę! Kooperacja z wieloma ekspertami pozwala nam dostarczać klientom rzeczywistą wartość. Wspólnie możemy oferować jeszcze skuteczniejsze rozwiązania w odpowiedzi na dzisiejsze i przyszłe potrzeby biznesowe.

Dołącz do naszego ekosystemu, aby budować razem z nami nową jakość.

Rozpocznij współpracę z OVHcloud

Współpraca

Ściśle współpracujemy z wieloma dostawcami sprzętu i oprogramowania na każdym etapie projektowania rozwiązań - od fazy koncepcji, poprzez rozwój aż po sprzedaż i obsługę.

Nasz cel pozostaje niezmiennie taki sam: zapewnić najwyższą jakość usług i zagwarantować klientom możliwie najlepsze doświadczenie.

Wśród partnerów OVHcloud znajdziemy wielkie przedsiębiorstwa, takie jak AMD, Cisco, Intel, NVIDIA, Microsoft, Plesk, Red Hat, Samsung, Veeam, VMware, Zerto, ale także mniejsze, równie ważne w łańcuchu wartości, takie jak AIXMETAL czy Inodesign.

Budowa partnerstwa i ekosystemów

"Ponieważ naszą ambicją jest wprowadzanie na rynek najnowszych technologii oraz realizacja innowacyjnych projektów, zbudowaliśmy silne partnerstwo z OVHcloud. Nasza wspólna przygoda zaczęła się wiele lat temu. W 2009 r. OVHcloud wdrożyła gamę serwerów z pierwszymi dyskami SSD dla centrów danych Intel oraz interfejsy sieciowe 10 Gigabit Ethernet, czyli około sześć lub siedem lat przed upowszechnieniem tych technologii w chmurze. Dzisiaj skupiamy się już na innych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo i akceleracja aplikacji obsługujących bazy danych, procesy analityczne czy AI".

Marc Gaucheron, Technical Account Manager for OVHcloud w Intel Corporation

 

Wdrażaj innowacje z OVHcloud

Innowacyjne wdrożenia na bazie infrastruktury OVHcloud

Wielu producentów oprogramowania i start-upów buduje rozwiązania, korzystając z infrastruktury OVHcloud. Kierują swoją ofertę do wszystkich sektorów rynku i dostarczają usługi obejmujące szeroką gamę zastosowań. Nasze projekty OVHcloud Startup Program oraz Marketplace przyczyniają się do ich rozwoju i pomagają odnieść sukces.

Arun Narayanaswamy, współzałożyciel SmartHub.ai, uczestnik OVHcloud Startup Program

"Żadna firma nie jest w stanie zaoferować samodzielnie kompletnego rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy, które odpowie na wszystkie oczekiwania klientów. Może tego natomiast dokonać ekosystem partnerów, który działa podobnie jak drużyna sportowa budująca wspólny sukces na bazie kompetencji każdego gracza z osobna. Takie podejście pozwala nam wprowadzać innowacje oraz integrować i tworzyć rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności poszczególnych klientów".

Arun Narayanaswamy, współzałożyciel SmartHub.ai, członek projektu OVHcloud Startup Program

Patrick Vallée, COO w Shadline, partner sprzedaży OVHcloud Marketplace

"Celem OVHcloud Marketplace jest rozwój zaufanego ekosystemu. W pełni zgadzamy się z promowanymi               w ramach tego projektu wartościami. Dzięki wsparciu OVHcloud zyskaliśmy szybszy dostęp do segmentu małych   i średnich przedsiębiorstw”.

Patrick Vallée, COO w Shadline, partner sprzedaży OVHcloud Marketplace

#ChangeMakers

Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest współpraca z naukowcami prowadzącymi badania akademickie. Wykorzystujemy ich cenne ekspertyzy, aby stale wzmacniać zdolność do innowacji.

Obecnie naszym głównym obszarem badań i rozwoju jest zrównoważona chmura. Założeniem tej idei jest zmniejszenie zużycia energii oraz generowanego przez chmurę śladu węglowego. Wcześniej udało nam się tego dokonać w centrach danych OVHcloud, wdrażając system chłodzenia cieczą, watercooling, dzięki któremu zoptymalizowaliśmy zużycie energii elektrycznej.

W najbliższej przyszłości będziemy dokonywać pomiaru zużycia energii przez infrastrukturę softwarową. Pozwoli to nam zarządzać zasobami w taki sposób, aby w dalszym ciągu obniżać zużycie energii i jednocześnie utrzymać dotychczasowy poziom usług. W ramach tych działań wdrożyliśmy kilka projektów, w tym jeden we współpracy z zespołem badawczym Spirals (Inria). Jego celem jest pomiar zużycia energii przez wirtualną maszynę.

OVHcloud Ecosystem Experience

Wirtualne wydarzenie
EMEA-AMERICAS | 16 i 17 listopada 2021 r.
ASIA PACIFIC | 17 i 18 listopada 2021 r.

Synergia kompetencji

We deliver, together - OVHcloud

Aby zagwarantować najwyższą jakość projektów cloud computing i dostarczać klientom kompleksowe rozwiązania, do programu zaprosiliśmy resellerów, integratorów systemów oraz dostawców usług zarządzanych.

Zaletą ekosystemu jest rozproszenie partnerów umożliwiające prowadzenie działań blisko klientów, synergia kompetencji, a także usługi wertykalne wymagane w tego typu projektach.

"Od kilku lat współpracujemy z OVHcloud nad projektem Rainbow - platformą służącą do zintegrowanej komunikacji, dostępną w ponad 80 krajach. Potrzeba korzystania z wideokonferencji, która pojawiła się w związku z wybuchem pandemii COVID, zapoczątkowała istotne zmiany kulturowe w przedsiębiorstwach. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, poufnością danych oraz przeciążeniem systemów spowodowanym nagłym wzrostem liczby jednoczesnych połączeń. Współpraca z OVHcloud pozwoliła nam odpowiedzieć na nowe potrzeby wynikające z tych dynamicznych zmian i zbudować zaufanie naszych klientów i partnerów".

Benjamin Zores, Dyrektor ds. Infrastruktury Chmurowej i Operacji, Alcatel-Lucent Enterprise

Razem, działamy na rzecz społeczności - OVHcloud

Działanie na rzecz społeczności

 

Od początku istnienia naszej firmy koncepcja open source była nam niezwykle bliska. Do dzisiaj często korzystamy z otwartych rozwiązań, ale sami również wnosimy wkład do ich rozwoju, tworząc nowy kod lub dostarczając infrastrukturę.

Popularyzujemy ponadto nasz system wartości na szczeblu ogólnoeuropejskim. Dlatego działamy w organizacjach non-profit, które mają różnorodne cele i wzajemnie się uzupełniają: w CISPE, tworzącym kodeks postępowania dla dostawców infrastruktury i usług chmurowych, a także w fundacjach Linux, Cloud Native Computing i OpenStack, zapewniających wsparcie, nadzór i realizację innowacyjnych projektów dzięki wykorzystaniu technologii open source oraz cloud native, takich jak Kubernetes lub Prometheus. Bierzemy również udział w projekcie Gaia-X, w ramach którego uruchomiona została pierwsza europejska wyszukiwarka cloud. Równolegle prowadzimy projekty we współpracy z francuskim centrum badań naukowych CNRS.

Alban Schmutz, wiceprezes do spraw rozwoju strategicznego i spraw publicznych w OVHcloud, przewodniczący CISPE

"W ramach projektu Gaia-X OVHcloud współpracuje z innymi podmiotami nad kształtowaniem przyszłej europejskiej chmury opartej na wspólnych wartościach, takich jak transparentność, ochrona danych i otwartość. Wykorzystujemy i/lub rozwijamy razem z naszymi konkurentami komponenty open source, aby umożliwić odwracalność rozwiązań chmurowych wszystkim dostawcom. Ekosystem dostępny jest również dla usługodawców spoza Europy, jednak muszą oni stosować się do zasady transparentności i zgłosić obowiązujące w ich krajach przepisy stojące w sprzeczności z ustawodawstwem europejskim".

"W ramach CISPE OVHcloud pracuje z konkurencyjnymi podmiotami nad ramami prawnymi dla europejskiej chmury opartej na otwartości, odwracalności, ochronie danych, bezpieczeństwie i trwałości. Przygotowaliśmy pierwszy kodeks postępowania dotyczący ochrony danych, który ma wesprzeć użytkowników chmury w prawidłowym stosowaniu przepisów RODO. Podobne prace prowadzimy w odniesieniu do odwracalności danych i wpływu naszej działalności na klimat. Wieloletnia kooperacja różnych podmiotów w ramach CISPE oraz idee, które im przyświecają stały się fundamentem projektu Gaia-X".

Alban Schmutz, wiceprezes do spraw rozwoju strategicznego i spraw publicznych w OVHcloud, przewodniczący CISPE

4 programy i 1 znak

OVHcloud Partner Program

Celem programu partnerskiego stworzonego przez OVHcloud jest wspieranie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Cel ten realizowany jest dzięki połączeniu najwyższej jakości produktów i rozwiązań OVHcloud z doświadczeniem dostawców usług zarządzanych oraz integratorów systemów.

Nasi partnerzy posiadają dogłębną wiedzę na temat poszczególnych sektorów działalności oraz wyzwań z zakresu cyfryzacji, jakie stoją przed klientami.

Program obejmuje również szkolenia dla partnerów, wspieranie ich w obszarze sprzedaży oraz pomoc techniczną.

Open Trusted Cloud

Znak Open Trusted Cloud firmuje rozwiązania PaaS i SaaS, które odzwierciedlają nasze wartości, takie jak prostota rozwiązań, dostępność, odwracalność, transparentność oraz poufność danych.

OVHcloud udostępnia swoje zasoby marketingowe, aby wspierać popularyzację rozwiązań ekosystemu we wszystkich kanałach marketingowych.

Ponad 160 rozwiązań dostępnych we Francji i 300 na świecie opatrzonych jest znakiem Open Trusted Cloud.

   

OVHcloud Startup Program

Misją programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców oraz udostępnianie im najbardziej innowacyjnych technologii chmurowych OVHcloud. Otwarty jest on dla start-upów z całego świata mających swoje lokalne oddziały w głównych strefach geograficznych. Do tej pory do programu zgłosiło się ponad 1 800 przedsiębiorców, z czego 200 jest aktywnych.

Otrzymują oni pomoc techniczną i finansową w postaci bezzwrotnych środków w wysokości do 100 000 EUR. Dzięki ścisłej współpracy z zespołami technicznymi OVHcloud, start-upy są liderem innowacji w zakresie infrastruktury i związanych z nią obszarów.

OVHcloud Marketplace

W związku z rosnącym zainteresowaniem rozwiązaniami PaaS i SaaS wspierającymi transformację cyfrową i hostowanymi w OVHcloud, powstała idea stworzenia inicjatywy OVHcloud Marketplace. Jest to rodzaj platformy, która ma umożliwić dostawcom rozwiązań zewnętrznych docieranie z ofertą do 1,5 miliona klientów OVHcloud.

18 miesięcy po jego uruchomieniu OVHcloud Marketplace liczy 120 partnerów i proponuje ponad 200 rozwiązań.

"Wyznajemy z OVHcloud podobne wartości. Liczą się dla nas jakość, transparentność, ochrona danych i suwerenność cyfrowa. Są one gwarancją profesjonalizmu i wiarygodności, których beneficjentami są wszyscy nasi klienci - od najmniejszych firm po największe instytucje finansowe. Ponadto wartości te stanowią siłę i bogactwo ekosystemu partnerów Open Trusted Cloud".

Benjamin Zores, Dyrektor ds. Infrastruktury Chmurowej i Operacji, Alcatel-Lucent Enterprise

Razem - solidarni

Koncepcja ekosystemu nie jest przejawem mody czy mrzonką niewielkiej grupy podmiotów. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie kryzysu sanitarnego wywołanego przez pandemię COVID-19. Sześćdziesiąt firm natychmiast przystąpiło do inicjatywy Open Solidarity. Dzięki ich mobilizacji ponad 100 000 podmiotów skorzystało bezpłatnie z rozwiązań umożliwiających zdalną pracę, zarówno w okresie izolacji, jak i w kolejnych czterech miesiącach.

Poza tego typu wyjątkowymi sytuacjami ekosystem oferuje usługi w konkurencyjnych i przewidywalnych cenach. 

Co czeka nas jutro?

Wszyscy zadajemy sobie dziś pytanie: jak dotrzymać kroku coraz szybszej transformacji cyfrowej? Ekosystem OVHcloud dokłada wszelkich starań, aby inspirować w tym zakresie inne podmioty. Rozwiązanie odpowiadające na Twoje potrzeby być może już istnieje, a jeśli nie, warto pomyśleć o tym, aby zbudować je wspólnie.

Wszystkie te zagadnienia omówimy i zilustrujemy konkretnymi przykładami podczas OVHcloud Ecosystem Experience. Spotkajmy się wirtualnie na#EcosystemExperience w dniach 16, 17 i 18 listopada 2021 roku! Rejestruję się.