Big Data - wykorzystaj potencjał danych

OVH cloud Big Data

Big Data - wykorzystaj potencjał danych

Dane rewolucjonizują otaczający świat, a my codziennie doświadczamy, w jaki sposób zmieniają one poszczególne sektory: kryptowaluta - bankowość, Big data - opiekę medyczną, uczenie maszynowe - e-commerce, robotyka i Internet rzeczy znajdują zastosowanie w przemyśle, a autonomiczne pojazdy w transporcie. Dane są siłą napędową cyfrowej transformacji we wszystkich obszarach gospodarki. 

Data overview

Współczesne spojrzenie na dane

W najbliższej przyszłości każda firma będzie musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, z których dopiero zaczynamy sobie zdawać sprawę. Każdy, kto pozostaje w tyle ryzykuje, że szybko zostanie wyprzedzony przez konkurencję, która korzystając z nowych zastosowań danych, stanie się bardziej produktywna, lepiej pozna rynek lub zaoferuje nowe, bardziej dopasowane do potrzeb klientów usługi. Dla wielu firm skuteczne wykorzystanie danych to być albo nie być.

Adoption du cloud

Innowacje albo śmierć

Dane zmieniają świat, a ich zastosowanie nieustannie ewoluuje. Nie tylko rośnie ich ilość, ale stają się one również coraz bardziej złożone: obrazy, dźwięki, publikacje w sieciach społecznościowych, dane kartograficzne, pomiary realizowane przez czujniki, dane satelitarne. Przechowywanie i przetwarzanie wszystkich tych niejednorodnych i nieustrukturyzowanych danych stanowi prawdziwe wyzwanie.

Dane - nowy kapitał przedsiębiorstw

Bez stojących przed nami wyzwań, żadna rewolucja nie jest możliwa. Na początku zawsze mamy do czynienia z problemem, który wymaga innowacyjnego podejścia i zmiany paradygmatu. Jednocześnie każda rewolucja niesie za sobą ryzyko. Większa ilość i złożoność danych skutkuje nowymi problemami dla organizacji.

Dane stały się krytyczne dla modeli biznesowych, a ich utrata może być poważnym zagrożeniem dla ciągłości prowadzenia biznesu. Ponadto w niektórych sektorach, takich jak bankowość czy opieka zdrowotna, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo, nieprzestrzeganie standardów zgodności może skutkować karami i koniecznością wypłaty wielomilionowych odszkodowań.

Z drugiej strony przeciwdziałanie takiemu ryzyku pociąga za sobą zwiększenie kosztów utrzymania infrastruktury oraz kosztów pracowniczych, a są to wydatki, na które niewiele przedsiębiorstw może sobie pozwolić.

Szukając efektywnych rozwiązań, większość firm postawiła na usługi chmurowe.

Niezastąpiona chmura obliczeniowa

Ze względu na swoje właściwości chmura jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania wynikające ze wzrostu ilości danych oraz z ich dywersyfikacji. Pozwala stawić czoła trudnościom związanym z wdrożeniem infrastruktury zdolnej do obsługi ogromnych ilości danych, umożliwia skalowanie wraz ze wzrostem ich ilości, spełnia wymagania najnowszych technologii.

W obliczu tych wyzwań zastosowanie rozwiązań utrzymywanych lokalnie staje się praktycznie niemożliwe. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w przypadku chmury czas wdrożenia jest znacznie krótszy niż w przypadku rozwiązań on-premises.

Zacznij korzystać z Public Cloud

Wyzwanie dla dostawcy usług chmurowych

Nie wszystkie rozwiązania chmurowe są sobie równe. Jedynie chmura oparta na otwartych standardach pozwala firmom odzyskać kontrolę nad ich danymi, wdrażać innowacje i swobodnie rozwijać biznes. Chmura prosta w obsłudze, szybka do wdrożenia, dostępna w wielu lokalizacjach, w przystępnej i przewidywalnej cenie, odwracalna, otwarta, interoperacyjna, transparentna i budowana w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy przekonani, że chmura „smart” (ang. simple, multilocal, accessible, reversible, transparent), jaką dostarcza OVH, jest niezbędnym warunkiem, aby rewolucja danych stała się faktem dla wszystkich.

Z każdym większym projektem wiążą się trzy główne wyzwania, którym nie wszyscy dostawcy usług w chmurze są w stanie sprostać. Te wyzwania to: zastosowanie sztucznej inteligencji, składowanie olbrzymich ilości danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Intelligence

Sztuczna inteligencja

Big data i sztuczna inteligencja są filarami rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Firmy mają świadomość, że dzięki danym mogą nabywać wiedzę, która pozwoli im lepiej zrozumieć kontekst ekonomiczny i społeczny, w jakim prowadzą działalność i co za tym idzie - podejmować właściwe decyzje w odpowiednim momencie. Dzięki danym przedsiębiorstwa mogą budować nowe usługi bazujące na rozwiązaniach machine i deep learning. Niemal wszyscy członkowie kadry zarządzającej potwierdzają, że ich przedsiębiorstwa inwestują lub będą inwestować w tego typu inicjatywy.

OVH zapewnia rozwiązania, które przyspieszają takie wdrożenia, ponieważ firmy potrzebują gwarancji, że ich systemy będą w stanie zarządzać złożonością sztucznej inteligencji i uczenia kognitywnego. Usługi te dostępne są w modelu na żądanie i z płatnością za godzinę lub za miesiąc, co zdecydowanie upraszcza zarządzanie nimi.

Volume

Morze danych

Konieczność wykonywania zadań z zakresu analizy predykcyjnej - służących do optymalizacji operacji, rozwoju nowych produktów i usług o wartości dodanej oraz gwarantujących zgodność z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami - sprawi, że firmy będą musiały zarządzać ogromnymi ilościami danych. Aby móc przechowywać wszystkie dane, które zasilają systemy sztucznej inteligencji i szybko je przetwarzać, konieczne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury.

 

Dzięki rozwiązaniom OVH możesz przechowywać i przetwarzać masowo dane, jednocześnie zyskując gwarancję ich bezpieczeństwa, skalowalności i odwracalności.

Dostarczymy w krótkim czasie infrastrukturę produkcyjną wyposażoną w najnowsze technologie i zagwarantujemy jej wysoką dostępność. Usługi OVH, hostowane w naszych własnych centrach danych na czterech kontynentach, mogą być ze sobą łączone w ramach dedykowanej sieci, dzięki czemu obsługa rosnącej ilości danych staje się prosta. Usługi są oparte na standardach rynkowych i rozwiązaniach open source.

Zatem możesz w każdej chwili uzupełnić nasze produkty produktami innego dostawcy, lub wręcz zmienić usługodawcę.  Chcemy, aby nasi klienci mieli wolny wybór.

Security

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważnym aspektem każdej cyfrowej działalności. W ciągu ostatnich miesięcy kilkukrotnie odnotowano rekordowe ataki DDoS. Pojawiło się także wiele publikacji dotyczących podatności oprogramowania i luk bezpieczeństwa. Ze zrozumiałych względów jedną z największych obaw firm w zakresie bezpieczeństwa są cyberataki.

Wraz z upowszechnieniem Internetu rzeczy, czujniki i urządzenia zaliczane do „wearables” mogą zbierać dane osobowe. Stanowią one nowe potencjalne źródło podatności. Firmy, które gromadzą te dane są zobowiązane zagwarantować ich integralność, aby chronić prywatność użytkowników i przestrzegać obowiązujących przepisów.

W OVH mamy świadomość, że bezpieczeństwo i ochrona danych są kluczowe. Wszystkie nasze usługi wyposażone są domyślnie w ochronę Anty-DDoS.

Zapewniamy również wysoką dostępność dzięki redundancji i certyfikatom zgodności z najbardziej surowymi standardami. Nasze centra danych podłączone są do będącej własnością OVH globalnej sieci dedykowanej o łącznej przepustowości 18 Tbps.

EU flag

Jako firma europejska podlegamy rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony danych. Poszerzając naszą działalność w Ameryce Północnej, zadbaliśmy o separację spółki amerykańskiej pod względem prawnym, dzięki czemu nasze usługi poza Stanami Zjednoczonymi nie podlegają Patriot Act ani CLOUD Act. Nasze zaangażowanie w ideę suwerenności danych jest jednym z powodów, dla których OVH zostało wybrane jako oficjalny dostawca chmury na rzecz inicjatywy IA4EU (Sztuczna Inteligencja dla Unii Europejskiej). Celem projektu jest promowanie europejskiej wizji sztucznej inteligencji w zgodzie z wartościami etycznymi.

Wbrew pozorom, bezpieczeństwo nie jest tylko zagadnieniem technicznym. W praktyce, główną przeszkodą we wdrożeniu odpowiednich kroków jest często aspekt finansowy. Posiadanie bezpiecznej infrastruktury, stale dostępnej i gwarantującej ochronę danych, wiąże się z kosztami, które u wielu dostawców zwiększają się przyrostowo lub są całkowicie nieprzewidywalne.

Wybierając rozwiązania OVH, zyskujesz kontrolę nad kosztami. Proponujemy przejrzyste i przystępne ceny, aby klient nie musiał podejmować kompromisów w zakresie planu zachowania ciągłości usług ze względu na ograniczenia budżetowe. Korzystanie z naszych usług w chmurze nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy terminowej. W zależności od rozwiązania można wybrać płatności cykliczne lub na żądanie, zgodnie z zasadą pay-as-you-go.

Rozwiązania OVH wspierające Twoją strategię przetwarzania danych

Firma OVH uczestniczy w rozwoju wielu przedsiębiorstw na świecie, wspierając je kompleksowo w projektach związanych z danymi. Nasze usługi obejmują cały cykl życia danych, poczynając od ich gromadzenia, poprzez prognozowanie oparte na uczeniu maszynowym, a na przechowywaniu i analizie kończąc.

Infographie story data

 

Nasze rozwiązanie OVH Data Collector, dostępne bezpłatnie w fazie laboratoryjnej i działające wydajnie w oparciu o chmurę OVH, pozwala w prosty sposób gromadzić dane. Możesz je następnie replikować, odpytywać i zasilać tymi danymi aplikacje.

OVH proponuje wiele rozwiązań do przechowywania danych odpowiadających na wszystkie Twoje potrzeby, poczynając od serwerów fizycznych aż po gotowe do użycia zarządzane platformy. Możesz zatem wybierać spośród następujących usług: serwery dedykowane, np. z nowej gamy Advance STOR, zaprojektowane specjalnie do przechowywania dużych ilości danych; scentralizowany storage NAS-HA; skalowalne rozwiązania do przechowywania danych, takie jak Object Storage lub oferta Block Storage stworzone, odpowiednio, w oparciu o technologie OpenStack Swift i Ceph; Logs Data Platform oraz Metrics Data Platform do przechowywania i analizowania logów oraz metryk praktycznie bez ograniczeń, czy wreszcie Cloud Databases, rozwiązanie zarządzanych baz danych.

Kiedy Twoje dane są już zgromadzone i przechowujesz je przy użyciu odpowiedniej usługi, proponujemy budowę klastra Big data. Możesz w tym celu wykorzystać jedno z dwóch rozwiązań. Data Analytics Platform umożliwia uruchomienie w mniej niż godzinę gotowego do użycia i bezpiecznego klastra produkcyjnego Apache Hadoop. Cloudera Managed, korzystając z doświadczenia partnerów OVH - Claranet i Cloudera - dostarczy w pełni zarządzane rozwiązanie Apache Hadoop.

OVH dostarcza niezbędną infrastrukturę, wraz z serwerami dedykowanymi oraz instancjami Public Cloud akcelerowanymi układami GPU NVIDIA najnowszej generacji, abyś mógł uczyć algorytmy na podstawie Twoich danych i maksymalnie wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji. W ostatnim czasie przeszliśmy do kolejnego etapu i możemy teraz również oferować całe niezbędne oprogramowanie. Jesteśmy jedynym europejskim dostawcą chmury, który dostarcza katalog kontenerów akcelerowanych za pomocą GPU dostępnych na platformie NVIDIA GPU Cloud (NGC). Możesz teraz za pomocą kilku kliknięć zainstalować w Twoich instancjach aplikacje, takie jak TensorFlow lub PyTorch. Dostępne są również programy wykorzystywane na potrzeby data science, takie jak Jupyter czy Dataiku DSS. Będziesz mógł również przetestować nasze rozwiązania Machine Learning Platform i OVH AI Market Place.

public cloud data ovh

NVIDIA NGC Platform

OVH i NVIDIA nawiązały partnerstwo, aby dostarczać najlepszą platformę akceleracji GPU przeznaczoną do głębokiego uczenia i obliczeń o wysokiej wydajności.

NVIDIA GPU Cloud od OVH łączy elastyczność Public Cloud z mocą karty graficznej NVIDIA Tesla V100. Dostarcza kompletny katalog akcelerowanych przez GPU kontenerów, które można wdrażać i utrzymywać w ramach aplikacji sztucznej inteligencji.

Umożliwia użytkownikom uruchamianie projektów na niezawodnej i wydajnej platformie, która uwzględnia zobowiązania OVH do zapewnienia poufności, odwracalności i przejrzystości lokalizacji danych.

 

data collector ovh

Data Collector

Pierwszy krok do efektywnego wykorzystywania Twoich danych to ich gromadzenie. Data Collector od OVH umożliwia pobieranie danych w rekordowo krótkim czasie, przy jednoczesnym zachowaniu replikacji w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, takich jak bazy danych lub magistrale komunikacyjne. Dane możesz następnie przenieść do klastra Big data (Apache Kafka dostarczony jest natywnie).

Dzięki temu możesz wykorzystywać wszystkie Twoje dane, bez nadmiernego obciążania Twojej infrastruktury produkcyjnej.

public cloud ML Serving OVHcloud

Machine Learning

Dzięki rozwiązaniu Machine Learning od OVH szybko wdrażaj modele uczenia maszynowego i nie martw się o utrzymanie platformy. Skoncentruj się na kluczowych aspektach Twoich projektów.

AutoML, dostępny za pośrednictwem wiersza poleceń lub interfejsu WWW, służy do automatyzacji wszystkich zadań związanych z wyborem, treningiem i wdrażaniem modeli uczenia maszynowego. Możesz używać tego rozwiązania do różnych zastosowań, takich jak wykrywanie oszustw, optymalizacja procesu łańcucha dostaw czy badania naukowe. Usługa w chmurze, płatność według zużycia, bezpieczeństwo danych.

Dane jako siła napędowa innowacji

Wiele przedsiębiorstw stale gromadzi dane, które muszą być przechowywane w systemach informatycznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dobrym przykładem jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która za pośrednictwem swojego partnera, Serco, hostuje dane związane z programem Copernicus w ramach usług Public Cloud od OVH. Każdego roku kilka petabajtów danych geograficznych, danych dotyczących temperatur oraz nieustrukturyzowanych danych pochodzących z obserwacji Ziemi przez satelity Sentinel jest stale przechowywanych w naszej chmurze publicznej. Ilość tych informacji wciąż wzrasta, między innymi ze względu na wprowadzenie na orbitę nowych, bardziej skutecznych, satelitów.

Lista zastosowań danych jest nieograniczona: przewidywanie stanu oceanów, monitorowanie jakości powietrza, rozwój narzędzi do tworzenia usług klimatycznych czy obliczenia rentowności instalacji paneli słonecznych. Przykładem tego typu wykorzystania danych geograficznych jest SolarMap stworzony przez hiszpański startup dotGIS. Dzięki technologiom, takim jak Big data i business analytics, rozwiązanie to wyszukuje dachy, które są najbardziej odpowiednie do instalacji paneli słonecznych przy uwzględnieniu powierzchni i kąta padania promieni słońca. Projekt SolarMap uzyskał również wsparcie OVH. W ramach naszego programu innowacji dla startupów Digital Launch Pad stworzyliśmy architekturę klastrów o wysokiej dostępności z load balancerem, zbudowaną na serwerach dedykowanych OVH wyposażonych w układy GPU. vRack, nasze rozwiązanie sieci prywatnych, umożliwia startupowi szybkie i płynne przesyłanie i dostarczanie całej masy danych.

Digital map

Big data ma wiele różnorodnych zastosowań. Firmy często wykorzystują Big data do realizacji marketingu predykcyjnego. Dzięki analizie działań podejmowanych przez klientów przed rezygnacją z usługi, lub w momencie gdy przestają kupować produkty, możliwe jest rozpoznanie schematów zachowania. Liczba wejść na stronę WWW, rozmowy z działem wsparcia lub częstotliwość zakupów są wskaźnikami, które, po ich zestawieniu, mogą pomóc w identyfikacji niezadowolonego klienta i podjęciu odpowiednich kroków. Taką właśnie strategię wdrożyliśmy w OVH i dzięki niej możemy zapewniać wysoki poziom satysfakcji naszych klientów.

Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym używamy Big data. Korzystając z czujników i sond gromadzimy dane, takie jak temperatura w salach w centrum danych, liczba kWh w każdym gniazdku elektrycznym, obecność pracowników w biurze. Zestawiając te informacje z danymi pochodzącymi z innych źródeł, takimi jak warunki pogodowe czy cenniki dostawców prądu, możemy szybko określić, który element jest odpowiedzialny za największe zużycie energii. Dzięki temu możemy redukować koszty i zmniejszać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko.

To jest zaledwie kilka przykładów, w jaki sposób nasi klienci i my sami wykorzystujemy dane w różnych obszarach gospodarczych i społecznych. Od samego początku rewolucji danych pracujemy nieustannie nad tym, aby użytkownicy naszych usług oraz partnerzy mogli wdrażać innowacje bez żadnych ograniczeń. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzają, powierzając nam swój najcenniejszy zasób: dane.