Zaufana chmura do realizacji najbardziej krytycznych projektów biznesowych

Enterprise Story Month Header

Zaufana chmura do realizacji najbardziej krytycznych projektów biznesowych

Firmy przechodzące proces transformacji cyfrowej coraz częściej przekonują się do chmury publicznej i prywatnej zarządzanej z zewnątrz. Korzyści płynące z przejścia do chmury są oczywiste - elastyczność, obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, innowacyjność i koncentracja na głównych celach biznesowych.

Zaufanie

Wszystko opiera się na zaufaniu

W każdej relacji zaufanie jest kluczowe. Spróbujmy przeanalizować niektóre z obaw przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego skutkujące brakiem zaufania do dostawców rozwiązań chmurowych.

Disruption

„Jest to rozwiązanie zbyt rewolucyjne i nie odpowiada naszemu modelowi biznesowemu i sposobowi zarządzania.”

W przypadku niektórych małych firm zupełnie wystarczające może się okazać migrowanie części obciążeń do chmury. Jednak duże przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć z o wiele poważniejszym wyzwaniem - będą bowiem przenosiły większe niż kiedykolwiek wcześniej ilości danych rozproszonych w różnych lokalizacjach i często przechowywanych na starym sprzęcie. Firmy te mogą się czuć zniechęcone kosztami początkowymi i złożonością operacji, ale mogą mieć również wątpliwości, czy po podpisaniu umowy usługi w chmurze będą dostosowywane do ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie technologii, modelu biznesowego i skalowalności. Nikt nie chciałby pozostać z rozwiązaniem, które się już nie sprawdza.

„Chmura nie pozwoli nam wypełnić naszych zobowiązań prawnych i zachować zgodności z wymogami.”

Przedsiębiorstwa mają obowiązek spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i suwerenności danych. Wraz z wprowadzeniem przepisów RODO w Europie oraz CLOUD Act w Stanach Zjednoczonych zmienił się sposób gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi klientów przez firmy. Pojawiły się również specjalne wymagania dotyczące danych medycznych i finansowych.Chmura obliczeniowa przyniesie firmom prawdziwą wartość, jeśli zaufają, że pomoże im w spełnieniu wymogów prawnych.

Odkryj rozwiązania Enterprise

„Czy chmura jest wystarczająco bezpieczna?”

W związku z nagłośnionymi przypadkami naruszeń i przecieków wiele firm nadal niechętnie rezygnuje z kontroli nad swoimi danymi. Szczególnie przedsiębiorstwa zarządzające wrażliwymi danymi finansowymi lub medycznymi są z natury rzeczy nieufne wobec przechowywania jakichkolwiek informacji poza terenem firmy i jest to całkowicie zrozumiałe.

Faktycznie, usługi w chmurze opierają się na koncepcji częściowego oddania kontroli stronie trzeciej i zaufanie jest w tym przypadku zasadą nadrzędną. Obawy dotyczące zarządzania, zgodności i bezpieczeństwa są naturalne.

Mając to wszystko na uwadze, czego powinni spodziewać się liderzy firm, jeśli mają powierzyć swoje dane dostawcy rozwiązań chmurowych?

Zaufanie i przejrzystość w zmieniającym się świecie technologii

Dostawca powinien jasno określić proces migracji i rodzaj wsparcia, jaki zapewnia. Powinien ponadto unikać sztywnych, długoterminowych umów i skomplikowanych rozliczeń, które mogłyby utrudnić klientowi przewidywanie miesięcznych i rocznych wydatków.

Firmy nie chcą być uzależnione od wąskiej grupy dostawców czy produktów, gdyż wykluczałoby to działanie w modelu hybrydowym oraz podejście multicloud. Dlatego dostawcy powinni wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, konstruując swoją ofertę. Powinni budować rozwiązania open-source i oferować oprogramowanie oraz sprzęt, dzięki którym można bezpiecznie łączyć rozwiązania różnych dostawców.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zgodność, zarówno dostawca, jak i klient muszą być świadomi zmieniających się ram regulacyjnych. Dostawca powinien zapewnić ochronę danych, wprowadzając odpowiednią politykę bezpieczeństwa klasy Enterprise oraz zobowiązać się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zgodności i ochrony danych. Usługa na poziomie Enterprise powinna również dawać możliwość dostosowania jej do specyficznych potrzeb klienta, np. w zakresie technologii czy bezpieczeństwa, co może wiązać się z koniecznością uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Jednak najlepszym sposobem na pozyskanie zaufania odbiorcy usług jest przedstawienie konkretnych przykładów innych klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty wiarygodnego dostawcy rozwiązań chmurowych. Zatem poniżej omówimy dwa takie przykłady:

Support Enterprise OVH

Przykład #1 - wiodąca firma telekomunikacyjna - wyzwanie związane z płynną migracją

Dobrym przykładem sprawnej migracji w chmurze jest operacja wykonana przez wiodącą europejską firmę telekomunikacyjną, która pierwotnie korzystała z własnej infrastruktury zbudowanej w oparciu o lokalnie zainstalowane serwery. Większość sprzętu była już jednak dosyć przestarzała. Dlatego firma zdecydowała się na migrację danych. Celem było zachowanie dotychczasowej wydajności i bezpieczeństwa, a jednocześnie oszczędność energii oraz obniżenie kosztów.

Nieoczekiwanym rozwiązaniem okazało się pozyskanie oprogramowania telekomunikacyjnego dla banków i inwestorów. Produkt ten był hostowany na infrastrukturze OVHcloud Hosted Private Cloud i tak pozostało także po przejęciu. Koncepcja migracji do godnej zaufania chmury, zdolnej do obsługi danych wrażliwych, była atrakcyjna, ale potrzebny był proof of concept, aby przekonać do niej udziałowców.

Po okresie konsultacji z OVHcloud rozpoczął się proces testowania. Niektóre dane zostały migrowane z serwerów klienta do dwóch centrów danych OVHcloud, po czym przeprowadzono intensywne testy odporności, aby zyskać pewność, że nowa infrastruktura będzie w stanie obsłużyć przewidywane ilości połączeń.

W ciągu kilku miesięcy migracja przyniosła zauważalne oszczędności finansowe, które przełożyły się na niższe ceny dla użytkowników końcowych. Zaplanowano kolejne migracje i całkowitą likwidację infrastruktury zainstalowanej lokalnie u klienta. Zastąpi ją skalowalne rozwiązanie chmurowe obejmujące wiele lokalizacji na całym świecie.

Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuję, rozumieją, że dostawcy usług w chmurze, tacy jak OVHcloud, są w stanie zaoferować bardziej niezawodne, elastyczne i bezpieczne rozwiązania hostingowe. Z drugiej strony, rozumiem również, że migracja złożonych obciążeń do chmury może wywoływać obiekcje. Cenię sobie pracę z przedsiębiorstwami, które wymagają rozwiązań klasy enterprise, ponieważ wiem, że dostarczamy im usługi zgodne z ich celami biznesowymi i założeniami budżetowymi.

 

TAM

Neil Mundy, Technical Account Manager OVHcloud
Seamlessly extend or migrate your datacentre into the cloud

Przykład #2 - firma technologiczna z branży turystycznej - wyzwanie związane z dostosowaniem rozwiązania i zapewnieniem zgodności prawnej

Przykładem prawdziwej wartości relacji z dostawcą usług w chmurze jest partnerstwo OVHcloud z firmą technologiczną z branży turystycznej. Współpraca ewoluowała od dostaw serwerów bare metal hostujących aplikacje do realizacji zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych i dostawy spersonalizowanych rozwiązań. Zaufanie udziałowców firmy do Technical Account Managera oddelegowanego przez OVHcloud pozwoliło stworzyć długoterminowy plan rozwoju infrastruktury uwzględniający cele biznesowe, trendy w branży oraz nowe technologie chmury.

Proces obejmował zaprojektowanie nowego modelu serwera dostosowanego do potrzeb dużych przedsiębiorstw (który z czasem zostanie udostępniony również innym klientom OVHcloud) oraz szablonu systemu operacyjnego Red Hat. W miarę rozwoju infrastruktury dostosowywaliśmy rozwiązania do bieżących potrzeb biznesowych i wymagań klienta.

Nasza współpraca w dalszym ciągu się rozwija. Dostarczamy klientowi kombinację rozwiązań typu „data center as-a-service” i chmury prywatnej, dzięki czemu zapewniamy elastyczność i skalowalność. Jednocześnie gwarantujemy zgodność ze standardami bezpieczeństwa oraz wymaganiami ISO 27001. Projekty uruchomione wstępnie w ramach badań i rozwoju zostały teraz przeniesione na produkcję. Technical Account Manager OVHcloud regularnie omawia z klientem jego wymagania biznesowe.

Nowa chmura na horyzoncie

Jak zostało stwierdzone powyżej, obawy przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego dotyczące chmury są uzasadnione. Jednak fakt, że toczy się dyskusja na temat tych obaw, jest oznaką wzrostu świadomości podmiotów w zakresie nowych technologii. Aktualnie jesteśmy świadkami istotnej zmiany - otóż dostawca sprzętu i oprogramowania staje się zaufanym partnerem firm, który ogrywa aktywną rolę w ich globalnym rozwoju i ściśle współpracuje z ich ekspertami.

Jeśli dostawcy usług w chmurze i przedsiębiorstwa będą nadal współpracować, aby znaleźć inteligentne rozwiązania dla tych wyzwań, zapoczątkujemy wspólnie kolejny etap ewolucji chmury. Ustanowimy wyższe standardy wydajności, elastyczności i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym i sprawimy, że rozwiązania hybrydowe i multicloud staną się normą.