Cloud Backup Public Cloud

Cofnij czas za pomocą migawki

Kiedy wykonujesz operacje na infrastrukturze i aplikacjach, warto zadbać o ich bezpieczeństwo i stworzyć możliwość powrotu do poprzedniego stanu. W takich sytuacjach przydatne są snapshoty wolumenów. Pamiętaj o ich wykonaniu przed operacjami na istotnych danych, takimi jak aktualizacje czy porządkowanie baz danych. Dzięki kopii zapasowej wolumenu możesz zachować stan danych z chwili obecnej, jednocześnie korzystając z niego normalnie. Jeśli to konieczne, możesz następnie odtworzyć stan danych w takiej postaci, w jakiej znajdowały się w chwili wykonania snapshotu.

Natychmiastowe migawki

Snapshoty, inaczej zwane też migawkami, są hostowane w tym samym miejscu co wolumeny, czyli w klastrach Ceph. Działają zgodnie z zasadą copy-on-write i przechwytywanie następuje niemal natychmiast: kopia danych jest wykonywana dla każdego bloku po kolei.

Tworzenie nowych wolumenów

Snapshot może być użyty do tworzenia nowych wolumenów, dzięki czemu zyskujesz możliwość zautomatyzowania procesów. Możesz zachować stan określonego zestawu danych w wielu lokalizacjach, a następnie użyć snapshota jako źródła podczas tworzenia nowych wolumenów, replikując w ten sposób dane.

Potrójna replikacja

Snapshoty wolumenów nie są kopiami zapasowymi. Korzystają jednak z potrójnej replikacji dostępnej w ramach klastrów Ceph zarządzanych przez OVH, dzięki czemu są tak samo niezawodne jak same wolumeny.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Wdrożenie

Utwórz snapshot:

openstack volume snapshot create --volume vol01 snap01

Wykorzystaj snapshot do stworzenia nowego wolumenu:

openstack volume create --snapshot snap01 vol02

 

 

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Cennik Public Cloud

Płatności za snapshoty wolumenów

Snapshoty są rozliczane za GB za godzinę. Podane ceny dotyczą opłaty za pełny miesiąc przechowywania danych.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Volume Snapshot?

Gwarantowana dostępność miesięczna dla usługi Volume Snapshot wynosi 99,9%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie odporności danych w usłudze Volume Snapshot?

Odporność danych w usłudze Volume Snapshot wynosi 100%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaka jest różnica między Volume Snapshot a kopią zapasową?

W obydwu przypadkach celem jest zachowanie stanu danych z chwili obecnej i przywrócenie ich w późniejszym czasie. Zazwyczaj kopie zapasowe przechowywane są na innej platformie niż ta, na której znajdują się oryginalne dane. Snapshoty wolumenów z kolei przechowywane są na tej samej platformie.

Jak długo mogę przechowywać snapshot wolumenu?

Nie ma ograniczeń co do czasu przechowywania snapshotów.

Jaki jest zalecany maksymalny rozmiar snapshota wolumenu?

Zalecamy, aby nie przekraczać 4 TB.

Czy można utworzyć kilka snapshotów jednego wolumenu?

Tak, nie ma limitu liczby snapshotów dla danego wolumenu.