SandBox OVHcloud

Instancje o stabilnej wydajności w przystępnej cenie

Instancje Discovery działają w oparciu o współdzielone zasoby i oferują funkcjonalności Public Cloud przy niższych kosztach. Dzięki temu do zarządzania instancjami podczas fazy testów, rozwoju i eksperymentów w środowisku sandbox używasz tych samych narzędzi. Korzystasz również z doskonałej relacji ceny do funkcjonalności i skalujesz infrastrukturę w dowolnym momencie za pomocą kilku kliknięć.

Zarządzanie za pośrednictwem API OpenStack

Instancje Discovery korzystają z ekosystemu Public Cloud, API OpenStack oraz powiązanego systemu orkiestracji. Można je zatem zastosować do testów wdrożeniowych lub konfiguracyjnych, obsługi środowisk sandbox i różnorodnych procesów automatyzacji.

Wydajność i przystępna cena

Instancje Discovery oferują szeroki zakres parametrów procesora, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i sieci. Są one przeznaczone dla środowisk programistycznych i sandbox oraz do testów integracyjnych. Dodawaj w prosty sposób wolumeny zgodnie z Twoimi potrzebami.

Skalowalność

Nasze instancje umożliwiają tworzenie środowisk testowych, a następnie rozwijanie projektu dzięki produktom z katalogu Compute. Można je wdrażać w sposób zautomatyzowany na bardzo dużą skalę i migrować do instancji o gwarantowanych zasobach, korzystając w tym celu z Panelu klienta OVHcloud lub API.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Przykłady zastosowania

Aplikacje internetowe, programowanie i testy

Korzystaj ze stabilnej wydajności i sprawdzonych funkcji dostosowanych do wszystkich potrzeb związanych z programowaniem, projektami sandbox i testami funkcjonalnymi. Funkcje te umożliwiają również obsługę środowisk produkcyjnych aplikacji internetowych, które nie wymagają dużych zasobów.

Instancje idealne do stworzenia warsztatu deweloperskiego cloud native

Instancje Discovery są dostosowane do potrzeb systemów ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) i stanowią uzupełnienie naszego rozwiązania Managed Kubernetes Service. Narzędzia, takie jak Jenkins, GitLab CI lub inne łączą się bezpośrednio z API OpenStack i Kubernetes i umożliwiają zarządzanie testami integracyjnymi.

Skalowalność pozioma

Chcesz uruchomić setki instancji, aby sprawdzić mechanizmy poziomego skalowania Twojej aplikacji? A może chcesz przeprowadzić symulację dla większej liczby workerów? Dzięki instancjom Discovery, wdrażanym w ciągu kilkudziesięciu sekund, będziesz mógł testować różne scenariusze na pełną skalę.

Wdrożenie

Uruchom instancję
openstack server create --flavor d2-4 --image debian server01

Uruchom 100 instancji tego samego typu
openstack server create --flavor d2-4 --image debian --max 100 servers

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Zmiana rozmiaru instancji

Uruchom instancję z podstawowymi usługami, a następnie zmieniaj jej rozmiar w miarę zmieniających się potrzeb, korzystając z naszego bogatego katalogu produktów.

Przepustowość sieci

Podobnie jak modele z dedykowanymi zasobami, instancje Discovery oferują różne poziomy przepustowości, co pozwala na tworzenie elastycznych i skalowalnych architektur bez przerwy w działaniu usług.

Dodawanie wolumenów

W zależności od potrzeb możesz dodawać wolumeny, aby zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową instancji Discovery.

Duży wybór dystrybucji

Wybierz jedną z dystrybucji Unix. Możesz również zaimportować Twoje obrazy. Wspieramy różne formaty, w tym formaty najbardziej znanych chmur prywatnych i publicznych.

Cennik Public Cloud

Płatności

Ceny instancji Discovery są najbardziej przystępne z całej gamy. Instancje te rozliczane są jak wszystkie inne instancje OVHcloud - za godzinę lub miesięcznie, w trybie pay as you go. Cena zależy od rozmiaru uruchomionej instancji i czasu jej wykorzystania.

Co to jest środowisko sandbox?

Środowisko sandbox to odizolowane środowisko wykonawcze. Może być wykorzystywane jako do testów i/lub programowania. Ponieważ poszczególne sekwencje są uruchamiane wyłącznie w środowisku sandbox, zespół programistów może przeprowadzić liczne testy w celu sprawdzenia poprawności kodu aplikacji, kompatybilności aplikacji z kilkoma systemami operacyjnymi, zgodności między wersjami aplikacji i różnymi wersjami systemu operacyjnego. Środowisko sandbox można porównać do odizolowanej piaskownicy, w której programiści prowadzą eksperymenty bez ryzyka, że wpłyną one na działanie systemu jako całości.

Public Cloud opiera się na technologii wirtualizacji, która pozwala na stworzenie w pełni odizolowanego środowiska. System operacyjny i kod aplikacji, które działają wewnątrz maszyny wirtualnej nie mogą uzyskiwać dostępu, modyfikować ani odczytywać informacji z innych maszyn wirtualnych współdzielących maszynę hosta. Nie mogą też uzyskiwać dostępu do trybu uprzywilejowanego, umożliwiającego kontrolę nad maszyną hosta.

Dlaczego warto korzystać ze środowiska sandbox?

Środowiska sandbox mogą być używane na różnych etapach procesu programowania, aż do momentu uruchomienia aplikacji. Często zdarza się, że jeden dedykowany sandbox jest wykorzystywany wyłącznie do programowania, a inny do testów w fazie przedprodukcji. Idealnie sprawdzą się w tym przypadku instancje Discovery cechujące się elastycznością, dostępnością na żądanie i skalowalnością. Przez cały cykl rozwoju oprogramowania ważne jest testowanie i weryfikowanie, czy kod aplikacji działa poprawnie. Instancje sandbox pozwalają na przeprowadzenie tych testów w odizolowanym środowisku i wdrożenie na dużą skalę. Po zakończeniu fazy testów i zatwierdzeniu ich wyników wystarczy usunąć środowiska sandbox.

FAQ

Jaki poziom SLA jest gwarantowany przez OVHcloud w przypadku instancji Discovery?

Dostępność miesięczna instancji Discovery wynosi 99,95%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Czy można zmienić rozmiar instancji Discovery?

Tak, możesz zwiększyć rozmiar instancji Discovery, nie możesz go jednak zmniejszyć.

Czy mogę zamienić instancję Discovery na instancję Guaranteed Resources?

Tak, możesz zamienić instancję Discovery na wydajniejszą instancję z gamy Guaranteed Resources. Wykorzystasz dzięki temu 100% przydzielonej mocy.

Czy istnieją ograniczenia w użytkowaniu instancji Discovery?

Nie, z instancji Discovery korzystasz w taki sam sposób, w jaki korzystasz z innych instancji. Mają one również te same funkcje. Pamiętaj, że usługa Managed Kubernetes umożliwia orkiestrację instancji Discovery począwszy od modelu D2-4.

Jakie lokalizacje są dostępne dla instancji Discovery?

Rozwiązanie Public Cloud jest dostępne w Europie (Warszawa, Gravelines, Strasburg, Londyn, Frankfurt), Ameryce Północnej (Beauharnois, Vint Hill, Hillsboro) oraz w regionie Azja-Pacyfik (Sydney, Singapur).

Czy mogę zmienić, w trakcie danego miesiąca, rozliczenie za instancję z miesięcznego na godzinowe?

Jeśli wybrałeś rozliczenie miesięczne, nie możesz go zmienić na rozliczenie godzinowe, jeśli dany miesiąc już trwa. Pamiętaj, aby przed uruchomieniem instancji wybrać model rozliczenia najlepiej dopasowany do Twojego projektu.

Jakie są zalety instancji Discovery w porównaniu z instancjami Sandbox?

OVHcloud regularnie rozwija instancje Public Cloud, aby zapewnić najwyższą wydajność w najlepszej cenie. Gama serwerów Sandbox, oferująca instancje ze współdzielonymi zasobami, opiera się na konfiguracji, która ma już kilka lat. Dlatego opracowaliśmy ofertę Discovery, która zapewnia większą wydajność, między innymi dzięki zastosowaniu dysków NVMe.Oprócz lepszej konfiguracji sprzętowej, zyskujesz większe możliwości skalowania. Na przykład model D2-4 oferuje 2,5 raza większą przestrzeń dyskową i 2,5 raza większą przepustowość w porównaniu z modelem S1-4. Model D2-8 dysponuje przepustowością 500 Mbps do sieci prywatnej i publicznej, podczas gdy model S1-8 dysponował przepustowością 100 Mbps.