Cloud image

Systemy operacyjne zgromadzone i udostępnione Twoim instancjom

Oprócz Public Image Catalog dostarczającego obrazy systemowe utrzymywane przez OVHcloud, możesz zbudować własny Private Image Catalog i udostępniać instancjom systemy operacyjne specjalnie przygotowane do Twoich wdrożeń lub gotowe rozwiązania (appliances) dostarczane przez producentów.

Wdrożenie

Import obrazu z pliku lokalnego

openstack image create --disk-format qcow2 --file debian.qcow2 debian

Eksport obrazu

openstack image save --filename debian.qcow2 debian

 

 

Gotowy na Object Storage?

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z rozwiązania

Funkcje

Różnorodność formatów

OVH obsługuje kilka rodzajów formatów wirtualnych dysków, na przykład: QCOW2, RAW, VMDK, ISO, AMI/AKI/ARI, VDI i VHD.

Współdzielenie obrazów między projektami

Zarządzając kilkoma projektami cloud, możesz współdzielić obrazy między projektami, aby utrzymywać je w jednym miejscu i nie powielać ich.

Uproszczony import i eksport

Twoje obrazy systemowe pozostają Twoją własnością. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz import czy eksport obrazów, wykorzystujesz standardowe narzędzia, takie jak CLI OpenStack lub interfejs Horizon.

Metadane

Metadane obrazu umożliwiają zakwalifikowanie go do zarządzania katalogiem lub bezpośrednio do wykorzystania w instancji. Możliwe jest określenie minimalnej ilości RAM lub wielkości dysku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrazu, dodawanie tagów lub ustawianie właściwości obrazu.

Import z adresu URL

Aby uprościć dodawanie obrazów do katalogu, możesz importować obrazy systemowe bezpośrednio z publicznych adresów URL. Dzięki temu nie musisz wykonywać zbędnych transferów obrazów.

Import z Block Storage

Wolumen usługi Block Storage może zostać przeniesiony do Private Image Catalog. Funkcja ta jest szczególnie interesująca w przypadku instancji, które zostały uruchomione z wolumenu lub jeśli chcesz po prostu wyeksportować wolumen.

Pricing Public Cloud

Płatności za Private Image Catalogue

Obrazy fakturowane są za GB za godzinę. Podane ceny dotyczą przechowywania obrazów przez pełny miesiąc użytkowania usługi.

Quel SLA est garanti par OVHcloud concernant l'accès au service Private Image Catalog ?

Le SLA est de 99,9 % de disponibilité mensuelle pour l'accès au service Private Image Catalog.

Quel SLA est garanti par OVHcloud concernant la résilience des données sur le service Private Image Catalog ?

Le taux de résilience des données est de 100 % sur le service Private Image Catalog. Pour plus d'informations, veuillez consulter les conditions générales de vente.

Puis-je importer l’image d'une machine virtuelle venant de VMware ?

Oui, vous pouvez effectuer un export de votre instance depuis VMware vSphere au format VMDK et l’envoyer directement dans votre Private Image Catalog pour vous en servir.

Puis-je importer l’image d'une machine virtuelle venant de AWS ?

Oui, vous pouvez utiliser les formats AWS (comme les AMI, AKI, ARI) et les envoyer directement dans votre Private Image Catalog pour vous en servir.

Puis-je importer l’image d'une machine virtuelle venant d’Azure ?

Oui, vous pouvez effectuer un export de votre instance depuis Microsoft Azure au format VHD et l’envoyer directement dans votre Private Image Catalog pour vous en servir.

Quelle est l'architecture cible pour les images cloud ?

Les hyperviseurs sont des serveurs portant une architecture x86-64. Il est important de choisir des images prévues pour celle-ci, sans quoi elles ne fonctionneront pas.

Quelle est la taille maximale d’une image cloud ?

Il n'y a pas de taille maximale dans Private Image Catalog, mis à part la limite d’Object Storage de 5 To pour les objets. La taille maximale dépendra surtout du modèle d'instance ciblé. Il n'est pas possible d'utiliser une image de 100 Go pour un modèle d'instance proposant 50 Go de disque, par exemple. Souvenez-vous également que plus l'image est petite, plus le démarrage d’une instance sera rapide : le temps de transfert entre le catalogue et l’hyperviseur sera en effet réduit.