Public Cloud Instance Backup

Kopie zapasowe systemu na żądanie

W dobie zautomatyzowanych wdrożeń oraz rozwiązań Infrastructure as Code w wielu sytuacjach potrzebujesz kopii zapasowej Twojego systemu. Kopie zapasowe instancji można wykonać w dowolnym momencie. Maszyna wykona eksport dysku instancji. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać kopię do automatyzacji wdrożeń.

Bezpieczne i odporne rozwiązanie

Instancje działają w oparciu o hiperwizor, a ich dysk systemowy jest zainstalowany lokalnie. Kopie zapasowe instancji są przenoszone do innego systemu przechowywania danych i potrójnie replikowane, co zapewnia niezawodność zabezpieczanych danych.

Uproszczone przywracanie

Kopie zapasowe zachowują się jak elementy Private Image Catalog. Po ich udostępnieniu w katalogu mogą zostać użyte do przywrócenia pierwotnej instancji lub mogą służyć jako obraz systemu do tworzenia innych instancji.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Francuski certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Wdrożenie

Utwórz kopię zapasową instancji

openstack server image create --name inst01-bkp01 inst01

 

Utwórz rotacyjną kopię zapasową z historią siedmiu rekordów 

openstack server backup create --rotate 7 inst01

 

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Eksport Twoich danych

Zgodnie ze stosowaną przez OVH polityką odwracalności danych umożliwiamy przywrócenie kopii zapasowej przy użyciu klasycznych narzędzi, takich jak CLI od OpenStack.

Migracja systemu do innych lokalizacji

Po utworzeniu kopii zapasowej można ją wyeksportować, a następnie zaimportować do Private Image Catalog w innej lokalizacji, aby przeprowadzić na przykład migrację systemu instancji.

Rotacja kopii zapasowych

OpenStack udostępnia system rotacji kopii zapasowych. Po określeniu liczby elementów zawartych w rotacji, system będzie automatycznie zarządzał utrzymaniem historii i usuwaniem najstarszej kopii zapasowej, gdy zostanie utworzona nowa.

Cennik Public Cloud

Płatności za kopie zapasowe instancji

Kopie fakturowane są za GB za godzinę. Podana cena dotyczy 1 GB zużytego w ciągu pełnego miesiąca korzystania z usługi.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Instance Backup?

Gwarantowana dostępność miesięczna dla usługi Instance Backup wynosi 99,9%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie odporności danych w usłudze Instance Backup?

Odporność danych w usłudze Instance Backup wynosi 100%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Czy można zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych instancji?

Tak, dostępny jest scheduler (OpenStack Mistral), który umożliwia tworzenie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram można zaprogramować ręcznie lub można użyć wstępnie skonfigurowanych ustawień.

Jak długo trwa przywracanie kopii zapasowej instancji?

Czas ten zależy od rozmiaru dysku, na którym przechowywana jest kopia zapasowa. W przypadku dysku 50 GB kopia zapasowa instancji zostanie przywrócona szybciej niż w przypadku dysku 800 GB.

Czy tworzona jest kopia zapasowa konfiguracji instancji ("flavor", przypisany port sieciowy)?

Niektóre parametry, takie jak model instancji, wielkość RAM lub rozmiar dysku zostają zachowane i dołączone do kopii zapasowej. Zachowane zostają ponadto wszystkie konfiguracje systemu operacyjnego. Nie zachowują się natomiast parametry sieciowe.

Czy tworzona jest kopia zapasowa dodatkowych wolumenów?

Nie, kopie zapasowe wolumenów przypisanych do instancji muszą być tworzone niezależnie od instancji.