Co to jest private cloud?


Private cloud to model chmury, w którym wszystkie zasoby są dedykowane jednemu użytkownikowi lub dzierżawcy posiadającemu unikalny dostęp. Model ten jest również nazywany chmurą korporacyjną lub prywatną. Private cloud zapewnia niektóre korzyści typowej chmury publicznej, czyli współdzielony dostęp do skalowalnych zasobów obliczeniowych, elastyczność obciążeń i automatyzację kluczowych zadań.

Główną zaletą private cloud jest to, że odpowiada na specyficzne potrzeby firmy i zapewnia większą kontrolę nad zasobami, jako że dostęp do środowiska chmury prywatnej jest ograniczony tylko do określonych użytkowników. Chmura prywatna pomaga również w zachowaniu poufności i zgodności z przepisami. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów dysponujących wrażliwymi danymi - na przykład danymi osobowymi, takimi jak konta klientów w sektorze finansowym czy dane medyczne pacjentów.

Hosted Private Cloud

Co oznacza pojęcie private cloud?

Private cloud to środowisko „single-tenant”, w którym zasoby obliczeniowe są przydzielane odrębnie tylko jednemu dzierżawcy lub użytkownikowi, w przeciwieństwie do chmury publicznej, w której zasoby są współdzielone przez wielu użytkowników. Dedykowane zasoby mogą być zarządzane i hostowane w kilku różnych modelach:

w chmurze prywatnej wdrożonej przez podmiot trzeci w zewnętrznym centrum danych, w siedzibie klienta wykorzystującego własne zasoby IT lub w infrastrukturze dostawcy chmury. Chmury prywatne zazwyczaj wykorzystują technologię wirtualizacji do łączenia zasobów fizycznych w ramach wspólnej puli z odizolowanym dostępem użytkowników.

Dlaczego warto korzystać z chmury prywatnej?

Klienci często wybierają chmurę prywatną, ponieważ zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa i kontroli, co lokalna infrastruktura IT. Jednocześnie klient ma pewność, że dostęp jest ograniczony wyłącznie do uprawnionych użytkowników. Rozwiązanie to jest przydatne dla podmiotów posiadających wrażliwe dane, takie jak dane bankowe, finansowe, administracyjne, medyczne, oraz dla każdej firmy, która podlega przepisom dotyczącym zachowania prywatności danych.

Chmury prywatne są zazwyczaj zabezpieczone zaporą ogniową, co zwiększa wydajność sieci i gwarantuje wysoką wydajność. Infrastruktura private cloud, w przeciwieństwie do public cloud, zapewnia również bardziej przewidywalną wydajność obsługi obciążeń, ponieważ ani przepustowość ani sprzęt nie są współdzielone. W tym scenariuszu nie ma mowy o niepewnych miesięcznych kosztach użytkowania infrastruktury i przechowywania danych, jak ma to miejsce w przypadku chmury publicznej. Miesięczne koszty pozostają zazwyczaj takie same, niezależnie od liczby obciążeń czy ilości przesyłanych danych.

Wreszcie, chmura prywatna pozwala na wyższy poziom dostosowania do bieżących potrzeb i w związku z tym umożliwia długoterminowe oszczędności. Dzięki hostowanej chmurze prywatnej firmy mogą zmniejszyć nakłady inwestycyjne na sprzęt, ponieważ ten sposób korzystania z infrastruktury zbliżony jest do modelu dzierżawy, który daje dostęp do najnowszych technologii.

Zalety usługi private cloud

Icons/concept/Cloud/Cloud Eye Created with Sketch.

Kontrola

Ponieważ chmury prywatne są zwykle zlokalizowane w prywatnie zarządzanych środowiskach, użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi, aplikacjami i całą infrastrukturą. Ponadto korzystają z zasobów na żądanie. Dzięki temu firmy przetwarzają duże obciążenia i w razie potrzeby elastycznie zwiększają moc obliczeniową. Z kolei wirtualizacja i możliwość przenoszenia obciążeń na niewykorzystywane serwery, pozwala im lepiej zarządzać zasobami.

Icons/concept/Spanner Created with Sketch.

Personalizacja

Ponieważ infrastruktura private cloud projektowana jest na potrzeby konkretnej firmy, która używa własnego dedykowanego sprzętu, możliwy jest wysoki poziom personalizacji. Brak też ograniczeń, które występują w przypadku chmury publicznej. Można zatem ustawić parametry dotyczące instalacji, konfiguracji i zarządzania zasobami oraz zdefiniować opcje sieci i przechowywania danych. Private cloud umożliwia też firmom wybór między chmurą prywatną w centrum danych a serwerami bare metal o nieskończenie skalowalnych zasobach.

Cena

Private cloud pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania, gdyż, w przeciwieństwie do chmury publicznej, opłaty nie są naliczane według zużycia. W przypadku public cloud koszty rosną wraz ze wzrostem obciążenia i całkowitego wykorzystania zasobów. Według , 41% użytkowników deklaruje, że dzięki chmurze prywatnej poczynili oszczędności. Autorzy raportu zasugerowali, że stoi za tym bardziej efektywne zarządzanie oraz automatyzacja i wykorzystanie narzędzi do planowania wydajności, które pomagają obniżyć koszty usługi private cloud.

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

Bezpieczeństwo

Infrastruktura private cloud zapewnia o wiele większe bezpieczeństwo, ponieważ serwery i bazy danych nie są współdzielone z innymi użytkownikami. Takie podejście umożliwia firmom wdrożenie własnych protokołów bezpieczeństwa i lepszej ochrony przed jego naruszeniami. Hosting w chmurze prywatnej jest również ważnym elementem planu Disaster Recovery. Firma hostingowa oferuje wsparcie w zakresie przełączania awaryjnego, realizowanego przy wykorzystaniu geograficznie rozproszonych centrów danych. Dodatkowe zalety to gwarancja bezawaryjnego działania usług i wysoka dostępność.

Icons/concept/padlock/padlock Closed Created with Sketch.

Zgodność

Aktualnie bardzo dużą wagę przywiązuje się do przestrzegania RODO oraz ochrony wrażliwych danych medycznych i finansowych przed transferem poza granice danego kraju. W tym kontekście kluczowe jest upewnienie się, czy dostawca chmury gwarantuje zgodność z przepisami. Private cloud umożliwia znacznie większą kontrolę nad danymi wrażliwymi i zapewnia ich poufność, ponieważ są one przechowywane na prywatnej infrastrukturze firmy - będącej jej własnością lub wydzierżawionej. Przechowywanie danych i kontrola dostępu stają się dzięki temu znacznie prostsze.

Chmura prywatna vs chmura publiczna

Chmura publiczna jest dostarczana przez zewnętrznego dostawcę chmury w środowisku „multi-tenant”, a nie „single-tenant”, w związku z czym wielu użytkowników korzysta z tych samych zasobów. Cała infrastruktura i zasoby obliczeniowe public cloud są zarządzane i utrzymywane przez dostawcę i rozproszone między setkami, a czasami tysiącami użytkowników. Oznacza to, że użytkownicy nie mają takiego poziomu kontroli i bezpieczeństwa, jak w przypadku usługi private cloud.

Chmura publiczna rozliczana jest w modelu pay as you go. Jest to duża zaleta dla mniejszych firm, które potrzebują dostępu do dużych zasobów obliczeniowych. Hosted private cloud zapewnia większą zwinność, elastyczność i bezpieczeństwo niż lokalna chmura prywatna, a także usługi, takie jak wirtualizacja i konteneryzacja, którymi w przypadku chmury lokalnej użytkownik musiałby zarządzać sam.

Chmura prywatna vs chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa to połączenie chmury prywatnej i publicznej, dzięki któremu użytkownik zyskuje wysoki poziom elastyczności oraz to, co najlepsze w obu systemach. Model ten wymaga jednak od firmy stosowania narzędzi do zarządzania i orkiestracji połączeń, a także komunikacji między obciążeniami w obydwu środowiskach obliczeniowych. Jest to niezbędne do realizacji celów biznesowych i utrzymania kosztów pod kontrolą, np. poprzez przenoszenie obciążeń między obiema chmurami w miarę rozwoju i zwiększania się wymagań firmy.

Taka metoda jest przydatna, gdy wrażliwe dane muszą zostać odizolowane ze względu na konieczność zachowania poufności i zgodności z przepisami, a także gdy użytkownicy mają duże wymagania w zakresie dynamicznego obciążenia. Integracja tych dwóch środowisk jest idealna, ponieważ zasoby mogą zostać przydzielone do innego środowiska, w przypadku gdy zmieniają się potrzeby w zakresie wydajności obliczeniowej lub cele dotyczące aplikacji. Przetwarzanie big data to kolejny obszar, w którym doskonale sprawdza się chmura hybrydowa. Na przykład, firmy mogą korzystać z chmury publicznej, aby zwiększać na żądanie moc obliczeniową i cloud storage oraz przetwarzać zanonimizowane dane, natomiast zasoby chmury prywatnej zapewnienia ochronę ich krytycznych danych.

OVHcloud daje klientom pełną kontrolę nad kosztami oraz lokalizacją danych. Umożliwiamy skalowanie zasobów w infrastrukturze lokalnej, w odizolowanych przestrzeniach w naszych centrach danych oraz w ramach dedykowanych połączeń z chmurami publicznymi.

Rodzaje private cloud

Hostowana chmura prywatna

Zarządzana chmura prywatna jest formą hosted private cloud, w której infrastruktura jest hostowana wyłącznie na serwerach chmury prywatnej, a nie w siedzibie firmy. Zazwyczaj oznacza to, że dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury i zarządzanie nią oraz zapewnia elastyczne zasoby obliczeniowe i przestrzeń dyskową na żądanie. Rozwiązanie jest idealne do tworzenia prywatnych zwirtualizowanych środowisk w chmurze o wysokiej dostępności na potrzeby aplikacji o krytycznym znaczeniu.

OVHcloud udostępnia zwirtualizowaną platformę chmurową VMware, aby zapewnić Ci zasoby zgodnie z Twoimi potrzebami. Zyskujesz pełną kontrolę niezbędną do ochrony i przetwarzania krytycznych i wrażliwych danych na własnej dedykowanej infrastrukturze prywatnej o dostępności 99,9%.

Wirtualna chmura prywatna

O wirtualnej chmurze prywatnej mówimy w sytuacji, gdy zasoby cloud znajdują się w infrastrukturze chmury publicznej współdzielonej przez kilku klientów. Wirtualizacja pozwala odwzorować konfigurację chmury prywatnej, gdyż obciążenia zostają odizolowane w odrębnych wirtualnych przestrzeniach na tych samych zasobach sprzętowych, współdzielonych przez różnych użytkowników. Mimo że z technicznego punktu widzenia jest to środowisko współdzielone, izolacja obciążeń zapewnia podobny poziom bezpieczeństwa, jak private cloud. Jednocześnie zyskujesz te same możliwości, które oferuje chmura publiczna - czyli zasoby na żądanie i skalowalność.

Usługi chmurowe

W przypadku środowisk chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej użytkownicy mogą wybrać kombinację usług, czyli np. Software as a Service (SaaS), która zapewnia oprogramowanie online niewymagające utrzymania, Platform as a Service (PaaS), która gwarantuje zarówno zasoby sprzętowe, jak i software’owe oraz Infrastructure as a Service (IaaS), która dostarcza serwery, przestrzeń dyskową i usługi sieciowe.

Przechowywanie w chmurze prywatnej

Przechowywanie w chmurze prywatnej to usługa wykorzystująca cloud computing do dostarczania elastycznych, skalowalnych i zwirtualizowanych zasobów przestrzeni dyskowej dla całego przedsiębiorstwa. Usługa ta jest przeznaczona dla pojedynczych firm i autoryzowanych przez nie partnerów zewnętrznych. System może być wdrażany lokalnie lub na sprzęcie w centrum danych zewnętrznego dostawcy.

OVHcloud oferuje kilka rozwiązań do przechowywania w chmurze, w tym block, object i file storage. Pomożemy Ci pokonać ograniczenia związane z przetwarzaniem Twoich danych. Udzielimy również wsparcia w zakresie ich przechowywania i ochrony.

Przechowywanie w chmurze prywatnej

OVHcloud oferuje wiele usług private cloud i jest jednym z wiodących dostawców tych usług w Europie. Nową hostowaną infrastrukturę dostarczamy w ciągu godziny i umożliwiamy cyfrową transformację dzięki naszym usługom Hosted Private Cloud. Oferujemy również zwirtualizowane i skonteneryzowane rozwiązania z zasobami na żądanie, w tym dodatkową mocą obliczeniową do obsługi szczytowych obciążeń.

Nasza infrastruktura private cloud spełnia najbardziej rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa - posiadamy certyfikat SecNumCloud, czyli najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wrażliwych i strategicznych danych.

Wreszcie, umożliwiamy podłączenie lokalnej chmury prywatnej do środowisk multicloud, a także do chmur publicznych innych dostawców. Oferujemy bezpieczne połączenie naszej hostowanej chmury prywatnej z chmurą publiczną i serwerami dedykowanymi Bare Metal. Zyskujesz wszystko to, co najlepsze z każdego z tych rozwiązań.