Co to jest chmura hybrydowa?


Chmura hybrydowa stanowi rozszerzenie rozwiązań chmurowych. Łączy jedną lub więcej usług w chmurze z inną usługą w chmurze. Strategie chmury hybrydowej obejmują elementy z różnych środowisk chmurowych, które są skoordynowane tak, aby działać jednocześnie w ramach jednego zadania.

Wszystkie usługi i narzędzia w chmurze są ze sobą powiązane, dzięki czemu mogą komunikować się między aplikacjami i obciążeniami oraz zarządzać nimi w różnych środowiskach. Dzięki temu chmura hybrydowa oferuje jedną, połączoną pulę wsparcia umożliwiającą osiągnięcie nowoczesnych strategii informatycznych przy użyciu wielu architektur chmury.

whatis_hybrid_cloud
hybrid cloud stories 391x391

Do czego służy chmura hybrydowa?

 • Konsoliduje osobne jednostki chmury.
   
 • Umożliwia skalowanie i przydzielanie zasobów.
   
 • Pozwala na przenoszenie obciążeń między środowiskami.
   
 • Pozwala firmom zarządzać aplikacjami za pomocą jednego, ujednoliconego narzędzia.
   
 • Zapewnia automatyzację procesów orkiestracji.
   
 • Pozwala osiągnąć większą odporność.

Dlaczego firmy wybierają chmurę hybrydową?

Chmura hybrydowa daje firmom korzyści licznych usług w chmurze, dzięki czemu jest idealna dla firm o konkurencyjnych priorytetach w dziedzinie IT. Strategie hybrydowe dają im korzyści zarówno z prywatnych, jak i publicznych infrastruktur chmury.

Struktury prywatne a publiczne

Chmura prywatna

Infrastruktura lokalna (on-prem) pozwala firmom na największą kontrolę nad zarządzaniem danymi i ich bezpieczeństwem. Jest to ważne, jeśli istnieją specjalne zasady zgodności, które dotyczą przechowywania i bezpieczeństwa danych. Na przykład w przypadku wrażliwych danych medycznych lub związanych z płatnościami obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dotyczące miejsca i sposobu przechowywania danych oraz uruchamiania aplikacji.

 

Chmura publiczna

W przypadku chmury publicznej dostawca usług chmurowych zarządza całą fizyczną infrastrukturą oraz platformą oprogramowania i je utrzymuje. Rozwiązania chmury publicznej są pozyskiwane i wykorzystywane zgodnie z wymaganiami IT bez konieczności utrzymywania złożonych infrastruktur i zarządzania nimi. Kluczową zaletą rozwiązania chmury publicznej jest możliwość dodawania lub usuwania serwerów, workerów lub instancji za pomocą kilku kliknięć. Niezrównane korzyści w zakresie elastyczności i skalowalności umożliwiają firmom szybkie dodawanie serwerów w okresach intensywnej pracy, a następnie łatwe skalowanie do mniejszej struktury.

Strategia hybrydowa

Chmura hybrydowa umożliwia firmom wykorzystanie zalet chmury publicznej i prywatnej.  Przedsiębiorstwa przestrzegają zasad zgodności i bezpieczeństwa, utrzymując wrażliwe dane lokalnie, a jednocześnie korzystają z aplikacji internetowych w chmurze publicznej. Wykorzystanie chmury hybrydowej pozwala osiągnąć większe bezpieczeństwo i elastyczność.

Cloud bursting

Firmy mogą tymczasowo dodawać serwery do chmury publicznej, aby sprostać wzrostowi zapotrzebowania w okresach intensywnej pracy. Takie zjawisko określane jest „cloud bursting".

Icons/concept/Cloud/Cloud Infinity Created with Sketch.

Ciągłość działania

Firma może wybrać chmurę hybrydową do celów ciągłości działania lub awaryjnego odzyskiwania danych. W celu ograniczenia ryzyka awarii, można replikować krytyczne dane pomiędzy dostawcami.

Oszczędności

Hybrydowe środowiska chmurowe generują oszczędności. Oszczędzasz pieniądze firmy niezależnie od sektora czy branży - płacisz za zasoby chmury publicznej tylko wtedy, gdy są potrzebne. Eliminuje to konieczność dokonywania inwestycji początkowych w zasoby, które potem są rzadko wykorzystywane w pełnej mocy.

Icons/concept/Cloud/Cloud Hand Created with Sketch.

Potrzeby szczegółowe

Łącząc dostawców usług w chmurze i rozwiązania, możesz wybrać najlepszą ofertę i dopasować ją do swoich potrzeb. Niczego nie musisz poświęcać.

Jak działa chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa, łącząca chmurę publiczną i prywatną, umożliwia przepływ danych i obciążeń między różnymi platformami oraz wymianę danych między obciążeniami. Dane, obciążenia i sieci są zwirtualizowane, dlatego istnieje możliwość stworzenia tunelu komunikacji między usługami, a dzięki temu platformy i obciążenia mogą działać jednocześnie. Ta bezproblemowa łączność umożliwia ujednolicone zarządzanie i orkiestrację procesów. Im lepiej rozwinięte są połączenia, tym lepiej działa chmura hybrydowa.

datacenter extension and migration_strenhtening your infra_cover

Nowoczesna chmura hybrydowa

Dzisiaj zespoły IT budują chmury hybrydowe, koncentrując się na mobilności aplikacji działających w różnych środowiskach. Rozwijają i wdrażają aplikacje jako zbiory małych, niezależnych i luźno powiązanych usług. Ten sam system operacyjny działa w każdym środowisku IT, a zarządzanie nim jest możliwe za pośrednictwem jednej platformy.

Kto powinien zastanowić się nad przejściem do chmury hybrydowej?

Istnieje wiele powodów, dla których warto wdrożyć chmurę hybrydową. Na przykład firmy, które już dysponują infrastrukturą w chmurze prywatnej, mogą uznać za wskazane stworzenie interfejsu z chmurą publiczną i wykorzystać jej potencjał, ale jednocześnie chcą zachować poufne dane w chmurze prywatnej.

Być może w Twojej firmie pojawia się wiele dynamicznych obciążeń, duże ilości danych do przetworzenia lub duża różnorodność usług IT. Jeśli tak się dzieje, zespoły IT będą mogły skorzystać z elastyczności lub skalowalności modelu hybrydowego.

Czy chmura hybrydowa jest bezpieczna?

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, integracji i zarządzaniu chmura hybrydowa może być równie bezpieczna jak infrastruktura lokalna. Hosting w wielu środowiskach stanowi jedno z najsilniejszych zabezpieczeń przed zagrożeniami, ponieważ usuwa pojedynczy punkt kontaktu w przypadku ataku.

Jak wspomniano wyżej, chmura hybrydowa zmniejsza również ryzyko w zakresie bezpieczeństwa, ograniczając ekspozycję danych prywatnych lub wrażliwych na zagrożenia związane z chmurą publiczną.

Otwarta, bezpieczna chmura zgodna ze standardami bezpieczeństwa spełniającymi Twoje oczekiwania

Jaka jest różnica między chmurą hybrydową i multicloud?

W przeciwieństwie do chmury hybrydowej, która łączy wiele usług chmurowych, strategia multicloud polega po prostu na wykorzystaniu dwóch lub więcej dostawców chmury dla Twoich obciążeń. Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać strategię multicloud.

Firmy mogą na przykład replikować obciążenia w wielu chmurach lub dzielić obciążenia na wiele chmur. Jeśli firma zatrudnia wielu użytkowników na całym świecie, hosting u wielu dostawców może umieścić swoje centrum danych jak najbliżej poszczególnych użytkowników. Dzięki hostingowi bliżej użytkowników końcowych skracasz czas odpowiedzi.

Konfiguracje multicloud mogą również zwiększyć dostępność Twojej infrastruktury. W przypadku awarii jednego z dostawców zawsze istnieje możliwość uruchomienia zduplikowanej instalacji z innym dostawcą, co minimalizuje ryzyko przerw w ciągłości usługi.

Idealne rozwiązanie do obsługi projektów multicloud

Chmura hybrydowa i OVHcloud

Możliwe jest połączenie Twoich prywatnych centrów danych z OVHcloud w ramach prawdziwie hybrydowej infrastruktury chmurowej. OVHcloud Connect umożliwia połączenie z usługą Public Cloud, Private Cloud i dedykowanymi serwerami bare-metal. Jest to doskonała baza, na której możesz zbudować własną architekturę hybrydową.

Decyduj, jaką część infrastruktury chcesz mieć zainstalowaną lokalnie.

Będziesz dalej mieć pełną kontrolę nad miejscem, w którym przechowywane są Twoje dane oraz swobodę skalowania infrastruktury zainstalowanej lokalnie i w centrach danych OVHcloud. Dzięki naszej sieci prywatnej określasz wszystkie zasady bezpieczeństwa danych przechowywanych w OVHcloud i nie potrzebujesz publicznego dostępu do Internetu, aby uruchamiać aplikacje.

Skaluj infrastrukturę chmury hybrydowej

Łącząc między sobą obecnych dostawców usług chmurowych, lokalne obciążenia oraz usługi OVHcloud, możesz w prosty sposób skalować wszystkie rozwiązania chmurowe i osiągnąć ich wysoką dostępność.