Plan Disaster Recovery (DRP)


Efektywna kosztowo infrastruktura Disaster Recovery

Wdrożenie planu Disaster Recovery (DRP) często wiąże się z inwestycją w nowy sprzęt i nową infrastrukturą o niskiej, a czasem nawet zerowej rentowności. A gdyby tak wybrać rozwiązanie Hosted Private Cloud powered by Nutanix?

Szybkość, dostępność i elastyczność

Budowa DRP (Disaster Recovery Plan) w oparciu o infrastrukturę Hosted Private Cloud powered by Nutanix to gwarancja kontrolowanego i sprawnego procesu przywracania usługi.

Icons/concept/Computer/Computer Created with Sketch.

Infrastruktura DRP dostępna natychmiast

Klastry Hosted Private Cloud powered by Nutanix są wstępnie zainstalowane przez OVHcloud, dzięki czemu możesz skupić się na Twoich aplikacjach.

Icons/concept/todoList Created with Sketch.

Modernizacja krok po kroku

Z miejsca dostępne, skalowalne pakiety Nutanix oferują możliwość szybkiego uruchomienia Twojej wydajnej, hiperkonwergentnej infrastruktury. I to bez skomplikowanego zarządzania zaopatrzeniem.

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

Przenieś swoje projekty do chmury i uwolnij swoją produkcję

Segmentuj w prosty sposób swoje lokalne krytyczne zasoby i rozdzielaj aplikacje między chmurą a Twoimi istniejącymi stronami.

Zasoby są zabezpieczone i dostępne 24/7. Możesz również zagwarantować poufność dostępu za pośrednictwem sieci VPN lub OVHcloud Connect.

Replikacja na żądanie i zgodnie z potrzebami

W zależności od wybranej oferty (pakiet Nutanix Standard lub Advanced) dostępnych jest kilka poziomów replikacji: synchroniczny, asynchroniczny lub NearSync. Dzięki temu możesz dostosować plan swój plan DRP do potrzeb Twoich użytkowników oraz do poziomu krytyczności Twoich obciążeń.

Icons/concept/App/App Gear Created with Sketch.

Natychmiastowa aktywacja i automatyzacja DRP dla wszystkich Twoich aplikacji

Dzięki technologiom replikacji Nutanix możesz szybko aktywować plan przywracania usługi, bez zakłócania działalności produkcyjnej. Kiedy Twoja strona główna jest na nowo dostępna, możesz ponownie aktywować replikację i bez problemu przejść na pierwotną stronę.

schema_drp

Twój Disaster Recovery Plan w chmurze

Twój DRP jest bezpieczny i odporny, bez konieczności zakupu sprzętu czy tworzenia rezerw w już zajętych salach.

Korzystaj ze swojej platformy zapasowej do różnorodnych obciążeń roboczych

Mimo że Twoje dane produkcyjne są synchronizowane w chmurze, Twoja platforma nie może pozostać nieaktywna. Korzystaj z zasobów obliczeniowych i przestrzeni dyskowej do Twoich aplikacji programistycznych i testowych lub do szybkiego radzenia sobie ze wzrostem produkcji.

Pozwoli to nadać priorytet Twojej produkcji natychmiast po włączeniu DRP, gwarantując tym samym dostępność zasobów dla tego planu. I to bez wpływu na lokalną produkcję.