Migracja centrum danych do chmury

Datacenter extension

Płynne rozszerzenie lub migracja centrum danych do chmury

Jeśli często masz do czynienia z nieoczekiwanymi wzrostami obciążenia lub potrzebna Ci większa moc obliczeniowa niż ta, którą dysponujesz w ramach infrastruktury lokalnej, powinieneś mieć możliwość szybko i skutecznie wdrożyć nowe zasoby. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem jest przeniesienie obciążeń z lokalnej infrastruktury do chmury. A może chcesz hostować nową aplikację lub zdywersyfikować listę dostawców usług w chmurze? OVHcloud zapewnia wybór dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań do rozszerzenia i migracji centrum danych.

Najprostszy sposób na przeniesienie Twojego centrum danych do chmury

Wykorzystaj dotychczasowe inwestycje w wirtualizację i zarządzaj nią w chmurze.
Skaluj infrastrukturę i zachowaj nad nią pełną kontrolę.
Oszczędzaj czas i pieniądze, koncentruj się na najważniejszych potrzebach biznesowych Twojej firmy.
Korzystaj z bezpiecznej i odpornej infrastruktury cloud dostępnej na całym świecie.

Jak to działa

Krok 1 OVHcloud

Połącz Twoje centrum danych z centrami danych OVHcloud

Do połączenia Twojej lokalnej infrastruktury z globalną infrastrukturą OVHcloud i naszym dowolnym centrum danych posłużą liczne punkty obecności (PoP) i łącze dedykowane. Prywatna sieć światłowodowa OVHcloud spinająca centra danych zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów, takich jak Hosted Private Cloud i serwery dedykowane Bare Metal. Dane są przesyłane pomiędzy obiektami za pośrednictwem bezpośredniego prywatnego łącza lub VPN, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Krok 2 OVHcloud

Zasoby na żądanie od OVHcloud

Zasoby OVHcloud są dostępne na żądanie. Przenieś infrastrukturę lokalną do chmury: gdy jest ona przeciążona, gdy potrzebujesz udostępnić nową aplikację lub migrować istniejące maszyny wirtualne do centrów danych OVHcloud, minimalizując jednocześnie czas niedostępności usługi. Przenieś całość lub część Twoich zasobów (np. dane, serwery) do OVHcloud. Nie musisz zmieniać dotychczas używanej technologii lub architektury i możesz zachować najnowsze wersje rozwiązań i licencji (VMware, vSphere), z których obecnie korzystasz.

Krok 3 OVHcloud

Rozszerzaj lub przenoś lokalną infrastrukturę zgodnie z bieżącymi potrzebami

Skróć czas poświęcany na konserwację, aktualizację i skalowanie istniejącego lokalnego rozwiązania. Dodanie serwera do wirtualnej infrastruktury nie zajmie Ci już pół dnia - możesz to zrobić w zaledwie 30 minut! Łatwo włączysz do Twojej infrastruktury wydajne serwery dedykowane wyposażone w najnowsze procesory. Kategoria Twoich kosztów zmieni się z CapEx na OpEx. Oznacza to, że nie będziesz już musiał ponosić opłat licencyjnych za sieć i sprzęt. W nowym modelu dzierżawisz i skalujesz według bieżących potrzeb.

Nasi partnerzy
Irontec
Irontec

Od 2003 r. Irontec gwarantuje, że Twoja infrastruktura i aplikacje są w dobrych rękach. Najczęściej nagradzany w ostatnich latach partner OVHcloud. Wyróżniony OpenAwards dla najlepszego europejskiego dostawcy otwartych rozwiązań technologicznych.

Grupo Trevenque
Grupo Trevenque

Grupo Trevenque wspiera firmy w wykorzystywaniu technologii do ulepszania ich procesów i modeli biznesowych. Od ponad 25 lat dostarczamy naszym klientom oprogramowanie i rozwiązania chmurowe.

Kluczowe cechy

Zgodność ze standardem

Oferujemy pełną zgodność ze standardami oprogramowania VMware opartego na technologii SDDC, dlatego Twoje wirtualne aplikacje VMware mogą być migrowane lub rozszerzane do chmury bez żadnych zmian. Ponadto Twój dział IT płynnie przechodzi od zarządzania infrastrukturą lokalną do chmury, korzystając z tych samych, dobrze znanych narzędzi i metod.

Elastyczność i rozwiązania hybrydowe

Zarządzaj różnymi typami migracji maszyn wirtualnych (VM): migracją masową lub częściową. Nie musisz przeprojektowywać lokalnego środowiska, aby przyspieszyć integrację z chmurą. Skorzystaj z elastycznej sieci WAN, która pomoże Ci płynnie stworzyć chmurę hybrydową.

Bezpieczeństwo

Wykorzystaj chmurę do rozszerzenia Twojego lokalnego centrum danych. Wdrażaj lub usuwaj szybko zautomatyzowane tunele do przesyłania danych. Migruj Twoje wirtualne maszyny do chmury i zachowaj je w tym samym segmencie rozszerzonej sieci L2. Aby zapewnić płynną migrację aplikacji, możesz także migrować Twoje reguły bezpieczeństwa.

Uproszczona migracja obciążeń

Migruj obciążenia bez przerw w ciągłości usługi. Hybrid Cloud Extension to elastyczna usługa umożliwiająca migrację z wykorzystaniem replikacji, a także masowe przenoszenie wirtualnych maszyn przy ograniczeniu czasu niedostępności do absolutnego minimum.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć zamówienie?
Doradca OVHcloud oddzwoni do Ciebie. Połączenie jest bezpłatne.

Co to jest migracja lub rozszerzenie centrum danych?

Migracja centrum danych to proces polegający na przeniesieniu całej infrastruktury lokalnej do chmury, umieszczeniu jej w zewnętrznym centrum oraz likwidacji istniejącej infrastruktury. Tego rodzaju migracja do chmury na dużą skalę jest bardzo skutecznym sposobem na rozwiązanie problemu przestarzałego sprzętu w istniejącej infrastrukturze. Uwalnia to również zespoły techniczne Twojej firmy od konieczności monitorowania sprzętu fizycznego zainstalowanego lokalnie. Mogą one dzięki temu skoncentrować się na rozwoju infrastruktury i stymulowaniu stałego rozwoju firmy. Dodatkowo zespoły posiadają swobodę dodawania, usuwania i skalowania zasobów w chmurze. Oznacza to, że możesz dowolnie projektować i wdrażać infrastrukturę, tak samo, jak w przypadku serwerów hostowanych lokalnie.

Rozszerzenie centrum danych, w odróżnieniu od migracji, polega na zachowaniu określonych elementów infrastruktury w pomieszczeniach firmy i migracji pozostałych do chmury lub utworzeniu zupełnie nowych elementów w chmurze. W obu przypadkach jest to możliwe dzięki bezpiecznym, prywatnym połączeniom pomiędzy infrastrukturą lokalną a rozwiązaniami chmurowymi. Istnieje wiele potencjalnych zastosowań takich architektur. Przykładowo możesz przeznaczyć infrastrukturę lokalną do hostingu stron WWW i aplikacji, natomiast skalowalną chmurę wykorzystywać do zmieniającego się zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Możesz również korzystać z chmury na zasadzie oddzielnych projektów i dostosowywać zasoby do przewidywanych wzrostów ruchu, wdrażając nowe serwery wirtualne, kiedy są potrzebne.

W jaki sposób migracja lub rozszerzenie centrum danych może przynieść korzyści Twojej firmie?

Potencjalne korzyści płynące z migracji lub rozszerzenia centrum danych zależą od długoterminowych celów i konkretnych rozwiązań, które zdecydujesz się wdrożyć. Z tego powodu ważne jest, abyś jasno zdefiniował Twoje krótko- i długoterminowe cele, zanim zainwestujesz czas i pieniądze w strategiczne rozwiązania dla centrów danych.

Możesz na przykład zaprojektować Twoją infrastrukturę tak, aby zapewnić maksymalną redundancję, dzięki czemu czas dostępności usług w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania pozostanie na gwarantowanym poziomie. Możesz również zminimalizować bieżące koszty przechowywania danych archiwalnych z zachowaniem ich pełnego bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby rozpocząć proces od kompleksowej oceny migracji, co pozwoli ustalić cele, określić elementy istniejącej infrastruktury oraz aktualny poziom doświadczenia w zakresie obsługi chmury. Dzięki temu wybrana zostanie najlepsza kombinacja rozwiązań, która następnie może zostać wykorzystana jako podstawa planu całego procesu migracji.

Po przeprowadzeniu oceny zalecamy sporządzenie listy kontrolnej dotyczącej migracji w celu zapewnienia ochrony danych na każdym etapie procesu. Ewentualne przerwy w ciągłości usługi zostaną wówczas ograniczone do minimum. Zespoły będą mogły od razu rozpocząć korzystanie z nowej infrastruktury, unikając wielu powszechnie spotykanych problemów związanych z migracją centrów danych.