Hosted Private Cloud z kwalifikacją SecNumCloud

Hosted Private Cloud Premier SecNumCloud

Hosted Private Cloud powered by Vmware z kwalifikacją SecNumCloud

Kwalifikacja SecNumCloud daje pewność wyboru rozwiązań, których poziom bezpieczeństwa oraz wiarygodność zostały zweryfikowane przez ANSSI. Jest to gwarancja korzystania z rozwiązań dostosowanych do potrzeb jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw z najbardziej wrażliwych sektorów.

Oferta Hosted Private Cloud powered by VMware z kwalifikacją SecNumCloud zapewnia klientom kompletne środowisko VMware z bardzo wysokim poziomem automatyzacji. Usługa ta jest dostarczana w ramach oferty Strefa Zaufania. Dane klientów hostowane są w dedykowanych centrach danych i nie podlegają regulacjom pozaeuropejskim.

Icons/concept/Geolocalisation/Map France Created with Sketch.
Dla francuskich jednostek administracji publicznej

W maju 2021 r. rząd francuski ogłosił wprowadzenie nowego znaku „Zaufanej chmury” dla dostawców chmury świadczących usługi na rzecz francuskich jednostek administracji publicznej. Znak przyznawany jest usługom, które uzyskały kwalifikację SecNumCloud oraz spełniają wymogi dotyczące niezależności od przepisów pozaeuropejskich. Nasza usługa Hosted Private Cloud powered by VMware z kwalifikacją SecNumCloud spełnia wszystkie te kryteria.

Dla operatorów o kluczowym znaczeniu oraz operatorów usług kluczowych

W przypadku operatorów o kluczowym znaczeniu oraz operatorów usług kluczowych uzyskanie zgodności wymaga przeprowadzenia procedur homologacji opartych na analizie ryzyka. W szczególności konieczne jest wdrożenie licznych reguł bezpieczeństwa. Klienci zyskują dzięki temu pewność, że wybierają usługi, które zostały zweryfikowane pod kątem poziomu bezpieczeństwa i zaufania.

Zaufana, bezpieczna chmura dla krytycznych usług i danych

Zawartość naszych pakietów

Wiodąca w Europie chmura prywatna oparta na VMware SDDC

OVHcloud oferuje usługi chmury prywatnej oparte na technologiach VMware od 2010 roku. Rozwiązania Software-Defined Data Center bazują na klastrach VMware SDDC Enterprise Plus. OVHcloud gwarantuje ich wydajność, skalowalność oraz bardzo wysoki poziom automatyzacji. Firma Forrester, w 2020 r., określiła OVHcloud mianem europejskiego lidera w segmencie Hosted Private Cloud. OVHcloud wyprzedza wszystkich swoich europejskich konkurentów w zakresie tego typu usług.

strefa zaufania

Bezpieczne strefy zaufania oraz Plan Disaster Recovery

Usługi certyfikowane przez SecNumCloud oferowane są w dwóch dedykowanych i bezpiecznych centrach danych, zwanych strefami zaufania OVHcloud. Dzięki temu spełniają wymagania SecNumCloud stworzone przez ANSSI (w szczególności dotyczące rozszerzonego nadzoru CCTV oraz uwzględnienia danych biometrycznych w weryfikacji dwuetapowej). Klienci mogą skonfigurować plan ciągłości działania w naszych dwóch strefach zaufania w Roubaix (RBX) i Strasburgu (SBG), między którymi wszystkie strumienie danych przesyłane są za pomocą szyfrowanych łączy prywatnych.

Pomoc 24/7

Całkowita niezależność od przepisów pozaeuropejskich

Usługi OVHcloud SecNumCloud są obsługiwane 24/7, wyłącznie przez personel pracujący na terenie Unii Europejskiej. Szczególne środki bezpieczeństwa i oddzielenie systemów informatycznych pozwalają zwiększyć ochronę danych oraz zagwarantować ich suwerenność. Dane te nie mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

strefa zaufania i bezpieczeństwa

Zwiększone bezpieczeństwo danych klientów i zgodność z przepisami

Infrastruktury cloud każdego klienta są fizycznie odizolowane. Dodatkowo OVHcloud stosuje podejście Zero Trust w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu. Narzędzia do zarządzania klientami zapewniają wzmocnioną kontrolę dostępu (uwierzytelnienie dwuetapowe, bezpieczny interfejs, zatwierdzanie wrażliwych operacji tokenem). Wymagane jest również szyfrowanie danych w spoczynku. Zgodność ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017, ISO 27018, CSA Star, HDS, SOC I i II typ 2 lub PCI-DSS.

Warunki dostępu do usługi

Oddzielne konto i wsparcie Enterprise

Aby skorzystać z usług posiadających kwalifikację SecNumCloud, należy utworzyć nowe konto dedykowane dla usług Trusted Zone oraz wykupić poziom wsparcia Enterprise.

Dopłata w wysokości 12%

Opłaty za produkty SecNumCloud są naliczane według standardowej stawki powiększonej o dopłatę w wysokości 12% całkowitej kwoty miesięcznej faktury. Dopłata nie jest doliczana do ceny poziomu wsparcia.

Zamówienie za pośrednictwem działu sprzedaży OVHcloud

W przeciwieństwie do innych ofert OVHcloud, usługi z kwalifikacją SecNumCloud w chwili obecnej mogą być zamawiane wyłącznie za pośrednictwem naszego działu sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Informacje o wizach bezpieczeństwa ANSSI

Wizy bezpieczeństwa wydawane przez ANSSI umożliwiają identyfikację niezawodnych rozwiązań bezpieczeństwa, uznanych za takie w wyniku oceny przeprowadzonej przez upoważnione laboratoria zgodnie z rygorystyczną i oficjalnie zatwierdzoną metodologią. Ocena ta przybiera formę szczegółowej analizy organizacji, procedur, architektury i konfiguracji technicznych i ma na celu sprawdzenie zgodności tych rozwiązań z odpowiednimi wymaganiami. W zależności od kontekstu i potrzeb, wiza bezpieczeństwa uzyskuje postać certyfikacji lub kwalifikacji. Wizy bezpieczeństwa stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników w ramach systemu zaufania wspieranego przez ANSSI (źródło: ANSSI)

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji SecNumCloud, zapoznaj się z naszą stroną

 

Jakie przepisy stosowane są w odniesieniu do Twoich danych?

Dane hostowane u dostawcy chmury podlegają prawu terytorium, na którym siedzibę ma spółka matka oraz prawu terytorium, na którym dane te są przekazywane, przetwarzane i przechowywane. Unieważnienie przez TSUE Tarczy Prywatności w lipcu 2020 podważa prawo do transferu danych hostowanych w UE przez amerykańskich dostawców usług w chmurze. Dane te podlegają zarówno prawu unijnemu, jak i amerykańskiemu, tj. RODO i amerykańskim przepisom dotyczącym nadzoru eksterytorialnego (FISA 2020, EO 702...) oraz CLOUD Act. W przypadku chińskich dostawców chmury, dane przez nich hostowane podlegają chińskiej ustawie o wywiadzie państwowym.

Dzięki SecNumCloud powered by VMware jedynym prawem, które może mieć zastosowanie do Twoich danych, jest prawo europejskie.