Zgodność z przepisami o danych medycznych

HDS Shield OVHcloud

Zgodność z przepisami dotyczącymi hostingu danych medycznych w Europie.

Dane osobowe dotyczące zdrowia są szczególnie wrażliwe, a ich poufność jest ściśle monitorowana we wszystkich państwach europejskich poprzez wymagania RODO oraz lokalne wymogi regulacyjne.

Jako doświadczony dostawca rozwiązań chmurowych w tym sektorze oferujemy naszym klientom specjalną umowę dotyczącą hostingu danych medycznych zgodną z przepisami obowiązującymi w wielu krajach europejskich.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.
Zaostrzone zobowiązania umowne

Oferujemy specjalne warunki umowne dla sektora opieki zdrowotnej. Obejmują one odpowiednie środki bezpieczeństwa i zobowiązania dotyczące dostępności. Wyraźnie określone zostały obowiązki klienta i OVHcloud. Obowiązkowe jest wykupienie wsparcia Business lub Enterprise.

Icons/concept/padlock/padlock Closed Created with Sketch.
Zgodność z wymogami w wielu krajach europejskich

Zobowiązujemy się do przestrzegania rozporządzeń, takich jak RODO w Europie oraz innych regulacji związanych z przechowywaniem danych medycznych w wielu krajach, w tym w Polsce, we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii*.

Icons/concept/Community Created with Sketch.
Certyfikat HDS dla francuskich pacjentów

Agencja ds. rozwiązań cyfrowych w sektorze opieki zdrowotnej (ANS) ustanawia rygorystyczne wymogi dotyczące praktyk związanych z przechowywaniem danych medycznych. Jednym z obowiązkowych wymogów jest certyfikat HDS. Po pierwszej walidacji uzyskanej w 2016 r., firma OVHcloud otrzymała certyfikat HDS w 2019 r. Dzięki temu wszyscy jej klienci z sektora opieki zdrowotnej mogą korzystać z gwarancji bezpieczeństwa.

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje

HDS_Magnify OVHcloud

Wymagania początkowe dotyczące hostingu danych medycznych

Aby zamówić usługę OVHcloud umożliwiającą hosting danych medycznych, najpierw należy wykupić usługę wsparcia Business lub Enterprise dla danej usługi i zaakceptować załącznik do umowy o hostingu („OVHcloud Healthcare Addendum”) dotyczący przechowywania tego typu danych. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży OVHcloud.

HDS_Shield_on_grid OVHcloud

Polityka bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Dane medyczne należą do najbardziej wrażliwych danych, którymi dysponują nasi klienci: ich uszkodzenie, ujawnienie osobom nieuprawnionym lub ich niedostępność stanowią poważną stratę. OVHcloud wdrożyła politykę bezpieczeństwa systemów informacyjnych (PBSI) w ramach usług hostowania danych medycznych, a tym samym wszystkich usług zidentyfikowanych przez klienta jako mających związek z opieką zdrowotną lub społeczną osób fizycznych.

 
HDS_Photo_header OVHcloud

Rozwiązania OVHcloud Healthcare

Dane i systemy informatyczne w ochronie zdrowia stanowią kluczowy element procesu opieki medycznej. OVHcloud, świadoma wyzwań związanych z dostępnością i ochroną tych danych, oferuje dla tego typu usług elastyczny, skalowalny hosting w chmurze. Zapewniamy zgodność regulacyjną w zakresie przechowywania danych medycznych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i innych krajach*.

Nasze usługi zgodne z wymogami dotyczącymi instalowania danych medycznych w Polsce, we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Dokumentacja OVHcloud dotycząca włączenia opcji hostingu danych medycznych za pośrednictwem Panelu klienta jest dostępna dla usług Hosted Private Cloud oraz dla projektów Public Cloud. Prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży w celu włączenia tej opcji w usługach Bare Metal Cloud.

 

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikatach i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikacji. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące naszych certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem handlowym, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.