Cloud Security

Cloud Security: ochrona krytycznych danych

Ochrona danych stała się z biegiem lat głównym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów. Wraz rozwojem usług cloud oraz intensywną cyfryzacją przedsiębiorstw, jednostek administracji i instytucji rośnie znaczenie bezpieczeństwa w chmurze. Ale co tak naprawdę kryje się za sformułowaniem „cloud security”?

Working from home - security best practises - OVHcloud
Otwarta, bezpieczna chmura zgodna ze standardami bezpieczeństwa spełniającymi Twoje oczekiwania
Temat miesiąca

Niezawodna, otwarta chmura spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa

Od 1999 r. bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. W naszych centrach danych, dzięki wyspecjalizowanym zespołom i licznym certyfikatom, koncentrujemy się na ochronie danych naszych klientów.

Materiały wideo:

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto wybrać rozwiązania cloud?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, infrastruktura cloud jest bezpieczna i doskonale przystosowana do przechowywania danych, aplikacji webowych, platform e-commerce i wszystkich systemów informatycznych. Usługa cloud computing oferuje więcej zalet w porównaniu do infrastruktury lokalnej (on-premises).

Niezależnie od sposobu wykorzystania maszyn wirtualnych ważne jest, aby podjąć wszelkie niezbędne działania w celu optymalizacji hostingu w chmurze - można na przykład wdrożyć infrastrukturę hybrydową. Połączenie chmury prywatnej i publicznej zapewnia elastyczność, zwinność i wysoką dostępność, które są niezbędne do przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej, efektywnego przetwarzania Big Data czy też obsługi aplikacji Machine Learning. Nasze rozwiązania chmurowe dopasowują się do wszystkich typów struktur oraz zastosowań. Z ich zalet mogą korzystać start-upy, dostawcy i deweloperzy.

Dlaczego warto prowadzić kampanie dotyczące bezpieczeństwa w chmurze (cloud security campaigns)?

Jako podwykonawca administratorów danych, kładziemy szczególny nacisk na podnoszenie świadomości w obszarze bezpieczeństwa danych. Wszystkie nasze rozwiązania są zgodne z lokalnymi przepisami, klienci muszą mieć jednak pewność, że mogą wykorzystywać je w optymalny sposób i zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dlatego podejmujemy szereg działań mających na celu podnoszenie świadomości aktualnych i przyszłych klientów w zakresie ochrony danych. Dzielimy się również z nimi najlepszymi praktykami. Dzięki temu klienci mogą świadomie wybrać dostawcę usług cloud oraz odpowiednie rozwiązania.

Nasze działania obejmują kampanie dotyczące bezpieczeństwa w chmurze, w ramach których prezentujemy rozwiązania i informujemy o certyfikatach najlepiej dostosowanych do potrzeb klientów.

Z jakimi zagrożeniami bezpieczeństwa mamy do czynienia w obszarze cloud computing?

Czy wiedziałeś, że w 2019 roku średni czas wykrycia incydentu bezpieczeństwa wynosił 56 dni?

Istnieje wiele różnych zagrożeń i każdy z nas powinien im zapobiegać poprzez wdrażanie dobrych praktyk, zapewnienie zgodności z wymogami oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, pojawia się ryzyko wycieku danych, zakłócenia pracy systemów IT lub utraty certyfikatów. Należy również pamiętać, że zagrożenia bezpieczeństwa mogą nadszarpnąć wizerunek firmy, zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania RODO lub ataku ransomware.

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze?

Przede wszystkim wdrażaj dobre praktyki, które są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa chmury, pomagają lepiej chronić infrastrukturę i ograniczają ryzyko związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa w chmurze.

  • Zwiększanie świadomości pracowników na temat znaczenia poufności danych. 
  • Uczulanie pracowników, że cyberatak może wystąpić w każdym momencie i przygotowanie ich do właściwej reakcji. Odpowiednia postawa zaangażowanych pracowników może udaremnić atak.
  • Ograniczenie dostępu do zaufanych adresów IP, używanie silnych haseł i weryfikacji dwuetapowej.
  • Nadzorowanie infrastruktury i pracowników w celu wykrycia nietypowych zachowań i wdrożenia odpowiednich kroków najszybciej, jak to możliwe.
  • Analiza danych i ruchu, monitorowanie wykorzystania procesora oraz liczby połączeń z wewnętrznym systemem, ocena ruchu sieciowego pod kątem nietypowych zdarzeń.
  • Zwinność i wysoka reaktywność umożliwiające szybkie i skuteczne odparcie ataku.

Zdolność dostosowania się do wszystkich okoliczności i szybka reakcja mogą zmniejszyć konsekwencje incydentu bezpieczeństwa w chmurze.

Czy wydajna infrastruktura stanowi gwarancję bezpieczeństwa?

Żadne rozwiązanie nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Mimo wszystkich środków wprowadzonych w celu zapewnienia ochrony infrastruktury i usług, zawsze istnieje zagrożenie wynikające z prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego. Dlatego właśnie tak ważne jest stałe podnoszenie świadomości pracowników. Kluczowe jest, aby wszystkie zespoły w firmie znały doskonale zagadnienia związane z przetwarzaniem i ochroną danych. Organizując szkolenia oraz zapewniając narzędzia umożliwiające ochronę danych, maksymalnie zwiększasz bezpieczeństwo infrastruktury i zmniejszasz ryzyko wystąpienia incydentu.

Bezpieczeństwo w chmurze - kluczowe wyzwanie

W roku 2020 kwota w kryptowalutach wyłudzona od ofiar ataków ransomware wzrosła o 311% w porównaniu do roku 2019. Tak duży wzrost liczby ataków cybernetycznych pokazuje, że bezpieczeństwo w chmurze dotyczy wszystkich, i że każdy z nas powinien wdrożyć wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć ryzyko.
OVHcloud gwarantuje bezpieczeństwo infrastruktury i zapewnia maksymalną ochronę danych naszych klientów i pracowników. Podstawą skutecznego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa w chmurze jest wdrażanie dobrych praktyk. Bardzo istotne jest również korzystanie z rozwiązań hostowanych w europejskich centrach danych posiadających certyfikaty dostosowane do aktualnych wymogów prawa.

[readMore]

OVHcloud, we współpracy z podmiotami należącymi do ekosystemu Open Trusted Cloud, oferuje certyfikowane rozwiązania przeznaczone dla wszystkich podmiotów obsługujących dane. Rozwiązania te, nawet na etapie ich rozwoju, zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami. OVHcloud dostarcza środowisko, dzięki któremu zbudujesz architekturę hybrydową i wzmocnisz ochronę chmury.

W ramach OVHcloud Marketplace udostępniamy również rozwiązania IT (SaaS i PaaS) oferowane przez naszych partnerów. Są one hostowane w naszej chmurze we Francji.

Czym jest bezpieczeństwo w chmurze?

Bezpieczeństwo w chmurze to zbiór dobrych praktyk umożliwiających ochronę danych klienta, jego aplikacji, systemów oraz sieci. Jako dostawca usług cloud oferujemy naszym użytkownikom najbardziej bezpieczną i zgodną z wymogami infrastrukturę. Każdy klient jest jednak odpowiedzialny za konfigurację swojego środowiska chmurowego i zarządzanie nim z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa dopasowanych do jego potrzeb. Polityka bezpieczeństwa w chmurze pozwala zapobiegać cyberatakom, ograniczyć ich wpływ na Twoją firmę oraz chronić przechowywane dane. Odpowiednie procedury zarządzania bezpieczeństwem ułatwiają również przywrócenie pracy systemów informatycznych po awarii  (Disaster Recovery).

W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych?

Mimo że OVHcloud gwarantuje optymalny poziom bezpieczeństwa infrastruktury, każdy klient odpowiada indywidualnie za ochronę swoich rozwiązań i danych. Istnieje kilka sposobów zapewnienia bezpieczeństwa. Można je dodatkowo łączyć, aby uzyskać optymalną ochronę.

Cloud security obejmuje w szczególności wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i systemów informatycznych. Dostawca chmury powinien oferować rozwiązania opatrzone znakiem jakości i zgodne z obowiązującymi przepisami. Bardzo wskazane jest również oferowanie infrastruktury hybrydowej i multicloud.

Do dobrych praktyk należy ponadto: korzystanie z infrastruktury zaufanego dostawcy, który hostuje dane klienta w suwerennej chmurze, wykonywanie regularnych kopii zapasowych i monitoring, a także konsultacje z zewnętrznymi specjalistami mające na celu doskonalenie bezpieczeństwa usług IT.

Dodatkowo, aby zapewnić ochronę, bezpieczeństwo i dostępność systemów IT, warto opracować plany Disaster Recovery lub plany ciągłości działania. Możesz również hostować Twoje dane w różnych centrach danych, u kilku dostawców usług, aby zagwarantować redundancję infrastruktury na wypadek incydentu.

Bezpieczeństwo chmury - wspólna odpowiedzialność

Bezpieczeństwo chmury leży w interesie nas wszystkich. Każdy z nas powinien zatem na swoim poziomie stosować dobre praktyki, które pozwolą zapewnić optymalną ochronę danych osobowych klientów i pracowników. W tym celu należy uzyskać odpowiednie certyfikaty i wdrożyć zarządzane rozwiązania. Jednak przede wszystkim należy zacząć od budowy świadomości wszystkich zaangażowanych w obsługę danych stron, gdyż w przypadkach, w których konieczna jest ludzka interwencja, ryzyko wycieku danych, ataków ransomware lub naruszenia przepisów zdecydowanie się zwiększa.

Posiadanie bezpiecznej infrastruktury nie jest zatem wystarczające. Ważne jest inwestowanie w politykę ochrony danych i dostarczenie managerom IT narzędzi, które umożliwią podnoszenie świadomości wśród kadry kierowniczej oraz pracowników.